Cách làm bài sửa lỗi sai trong tiếng anh – Hướng dẫn chi tiết giúp bạn vượt qua nỗi sợ môn tiếng Anh

Cách làm bài sửa lỗi sai trong tiếng anh được hướng dẫn chi tiết trong bài viết này từ thư viện học liệu ihoc.vn sẽ giúp các bạn không còn gặp khó khăn với dạng đề thi tìm lỗi sai trong tiếng Anh.

Tổng hợp một số dạng bài tìm lỗi sai trong tiếng anh thông dụng nhất sẽ giúp các bạn dễ dàng chinh phục cấu trúc tiếng Anh khó nhằn này nhé!

Các dạng bài tập tìm lỗi sai trong tiếng anh

cách làm bài sửa lỗi sai trong tiếng anh

Theo xu hướng ra đề thi trong 3 năm gần nhất mà ihoc.vn đã tổng hợp được từ 2019 – 2022, các câu hỏi thuộc dạng bài tìm lỗi sai trong tiếng anh thường kiểm tra cả lỗi sai về từ vựng và lỗi sai về ngữ pháp.

Tuy nhiên, đề sẽ thường tập trung vào tìm lỗi sai về ngữ pháp nhiều hơn, cụ thể thì đề thi thường sẽ có 2 câu lỗi sai ngữ pháp đi kèm với 1 câu lỗi sai về từ vựng

Dạng 1: Lỗi sai về chính tả, số ít, số nhiều.

Đề bài sẽ cho một từ viết sai chính tả và thí sinh sẽ phải tìm ra lỗi sai đó thông qua các kiến thức từ vựng đã học.

Ví dụ: There are differences and similarities between Vietnamese and American culture.

Đáp án:

Lỗi sai: culture

Sửa đúng: cultures (vì văn hóa của 2 nước phải để ở số nhiều).

Dạng 2: Lỗi sai về cách dùng các từ loại : Danh từ, động từ, tính từ… Và cấu trúc câu

Cấu trúc 1: So…that… và such…that…

Theo đó, chúng ta sẽ có 2 cấu trúc câu sau:

So + adj/ adv + that + clause

Such + (a/ an) + adj + n + that + clause

Quan sát câu đã cho trong đề thi để tìm các mạo từ a/ an hoặc danh từ thì dùng So hoặc Such.

Cấu trúc 2: Many và much

Trong dạng cấu trúc này, thí sinh cần hiểu rõ các trường hợp sử dụng để biết cách làm bài sửa lỗi sai trong tiếng anh. Theo đó, Many được dùng trước danh từ đếm được số nhiều còn much sẽ dùng trước danh từ không đếm được.

 

Dạng 3: Lỗi sai về ngữ pháp

Dưới đây là một số lỗi sai thường được yêu cầu tìm kiếm trong dạng đề cách làm bài sửa lỗi sai trong tiếng anh

Lỗi sai về thì của động từ

Để có cách làm bài sửa lỗi sai trong tiếng anh tốt cho dạng bài này các bạn cần nắm vững các thì trong tiếng Anh. Đây là dạng bài tìm lỗi sai phổ biến nhất vì vậy thí sinh cần ghi nhớ dấu hiệu nhận biết các thì để chia động từ phù hợp.

Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau

Thanh rides her red bicycle to school every morning with her sister, does she?

A. Rides                    B. To school                     C.With her sister                    D. Does she

Đáp án là D

Giải thích:  Câu trên là thì hiện tại đơn, động từ được chia ở dạng số ít theo thể khẳng định “Rides”. Câu hỏi đuôi phải có trợ động từ dạng số ít thể phủ định thì hiện tại đơn. Vậy câu trên cần được sửa thành” Doesn’t  she”.

Lỗi dùng sai đại từ quan hệ

Các đại từ quan hệ who, whose, whom, which, that… sẽ có cách sử dụng  khác nhau.

 • Which thay thế cho danh từ chỉ vật
 • Who thay cho danh từ chỉ người.

Ví dụ: Xác định lỗi sai trong câu sau:

The woman of whom the red car is parked in front of the bank is a famous pop star.

A. is parked                B. of whom the              C. Front of           D. a famous pop star

Đáp án là B.

Ta cần sửa “Whom” thành “Whose”

Lỗi sai về bổ ngữ

Các bạn cần lưu ý để nhận biết khi nào thì dùng to infinitive, bare infinitive hoặc V-ing.

Lỗi sai cách sử dụng câu điều kiện

Các loại câu điều kiện sẽ có cấu trúc và cách dùng khác nhau. Bạn cần ghi nhớ và áp dụng đúng thì cách làm bài tập sửa lỗi sai trong tiếng anh sẽ không còn gây ra khó khăn.

Lỗi sai về giới từ

Giới từ thường sẽ đi thành cụm cố định như to be fond of, to be fed up with, to depend on, at least…. Các bạn cần phải học thuộc lòng những cụm từ đó thì mới làm tốt dạng đề cách làm bài sửa lỗi sai trong tiếng anh .

Lỗi sai về các hình thức so sánh

Có 3 hình thức so sánh trong tiếng anh là so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất.

Các bạn cần phải nắm vững cấu trúc của từng hình thức so sánh này. Người ra dạng đề cách làm bài sửa lỗi sai trong tiếng anh, thông thường sẽ cho sai hình thức so sánh của tính/ trạng từ hoặc cố tình làm lẫn giữa 3 loại so sánh lại với nhau.

Lỗi sai về sự hòa hợp giữ chủ ngữ và động từ

Lưu ý cho các bạn, đáp án bị gạch chân sẽ chủ yếu là động từ chính và chủ ngữ của câu.

Thường trong những câu này chủ ngữ và động từ sẽ không đứng cạnh nhau mà bị xen vào bởi các thành phần khác (mệnh đề quan hệ,đại từ quan hệ…)

Ví dụ: Tìm lỗi sai trong câu và sửa lại cho đúng:

I like (A) pupils (B) who works (C) very hard (D).

Đáp án: C

Giải thích: Trong câu ta thấy đáp án B là chủ ngữ của câu; A, C là động từ trong câu.

Đáp án A đúng vì chủ ngữ là “I”.

Đáp án B, dựa vào nghĩa (tôi thích những học sinh người mà học tập chăm chỉ) có thể thấy danh từ “pupils” ở dạng số nhiều là đúng.

Mệnh đề quan hệ “who” thay thế cho danh từ số nhiều “pupils” vì vậy động từ theo sau cũng cần phải chia theo danh từ số nhiều C là đáp án cần sửa

Chữa lỗi: “works” thành “work”

 

Cách làm bài sửa lỗi sai trong tiếng Anh

901d english for your profession 1 1200x717 1

Thực tế dạng bài tập tìm lỗi sai trong câu tiếng Anh rất đa dạng về cấu trúc ngữ pháp cũng như từ vựng. Vậy để tìm và sửa được các lỗi sai trong tiếng Anh. Chúng ta sẽ có phương pháp làm bài tìm lỗi sai trong tiếng Anh ngay dưới đây.

Bước 1: Xác định các thành phần trong câu

Mệnh đề chính

Cấu trúc chung:  S – V – O

Mệnh đề phụ

Mệnh đề trạng ngữ

 • MĐTN thời gian
 • MĐTN nơi chốn
 • MĐTN sự nhượng bộ
 • MĐTN nguyên nhân kết quả

Mệnh đề quan hệ

 • MĐQH chủ ngữ chỉ người/ vật
 • MĐQH tân ngữ chỉ người/ vật
 • MĐQH lược bỏ (Vì thay cho tân ngữ)
 • MĐQH giản lược (Ving/ Ved/ To V)

Với mỗi câu sửa lỗi sai, việc đầu tiên cần làm là phải xác định được đâu là mệnh đề chính và mệnh đề phụ của câu. Điều này rất hữu ích với cách làm bài sửa lỗi sai trong tiếng anh để tìm ra:

Lỗi sai mệnh đề chính

 1. Câu đã cho có thiếu thành phần hay không?
 2. Câu đã cho có dùng sai từ loại hay không (be + adj )?

Lỗi sai mệnh đề phụ

 1. Liên từ dùng trong câu đã đúng nghĩa chưa, có sai cấu trúc không?
 2. Đại từ quan hệ dùng đúng chưa?
 3. Câu điều kiện 2 vế có tương quan chưa?

Bước 2: Kiểm tra về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động tư trong câu.

hoc tieng anh

Sau khi xác định được các bộ phận của câu, chúng ta cần tập trung chú ý đến sự hòa hợp chủ ngữ – vị ngữ khi giải đề cách làm bài sửa lỗi sai trong tiếng anh

Nếu chủ ngữ ở dạng số nhiều thì động từ phải dùng nguyên thể. Ngược lại chủ ngữ số ít động từ phải chia.

Bước 3: Xác  định thì trong câu

Ngoài các thì cơ bản, hãy chú ý các thì hoàn thành (HTHT, TLHT, QKHT). Các thì này khó nên rất hay xuất hiện trong phần đề thi cách làm bài sửa lỗi sai trong tiếng anh

Dấu hiệu hiện tại hoàn thành (HTHT): since, for, up to now, so far, recently, lately, …

Dấu hiệu tương lai hoàn thành (TLHT) : by the time + mốc tương lai

Dấu hiệu quá khứ hoàn thành (QKHT): by the time + mốc quá khứ

Chuyển đổi từ thì quá khứ đơn (QKĐ) và quá khứ hoàn thành (QKHT):

QKHT: before QKĐ

QKĐ: after  QKHT

Bước 4: Xác định câu mang nghĩa chủ động hay bị động dựa vào chủ ngữ và nghĩa câu.

Bước 5: Quan sát và phát hiện lỗi sai cụm động từ

Giới từ, mạo từ

Sự khác nhau của giới từ sẽ thay đổi nghĩa hoặc làm sai một cụm từ. Thêm nữa, có một số mạo từ đi với cấu trúc cố định. Vì vậy khi gặp dạng đề bài cách làm bài sửa lỗi sai trong tiếng anh, các bạn cần để ý xem giới từ và mạo từ đó có đúng với cấu trúc cho trong đề hay chưa

Bổ ngữ (V, Ving, to V, Ved)

Mỗi cấu trúc câu sẽ có một dạng bổ ngữ đi kèm khác nhau. Nếu câu không sai ở tất cả các lỗi trên thì rất có thể câu sai ở vị trí này với dạng đề cách làm bài sửa lỗi sai trong tiếng anh

Hy vọng với những chia sẻ trong bài viết này, các bạn đã hiểu rõ hơn cách làm bài sửa lỗi sai trong tiếng anh. Những kiến thức này sẽ giúp ích được phần nào cho các bạn trong quá trình học tiếng anh và rèn luyện khả năng tiếng anh của bạn.

Chúc các bạn học tốt.