Danh sách các trường Đại học

Hiển thị 1-12 của 77 kết quả

Hệ đào tạo

Khối ngành

Tỉnh/Thành phố

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TPHCM
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TPHCM
8
Tốt

Top 7

12.040 sinh viên

Ngành đào tạoCNTT, Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Trường Đại Học Quang Trung
Trường Đại Học Quang Trung
7
Tốt

Top 8

Ngành đào tạoĐa ngành

Năm đào tạo4 - 5 năm

Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
8
Tốt

Top 100

10.000 sinh viên

Ngành đào tạoĐa ngành

Năm đào tạo4 - 5 năm

Trường Đại học Việt – Đức
Trường Đại học Việt – Đức
9
Tốt

Top 5

Ngành đào tạoKinh tế, Kỹ Thuật, Kế Toán

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
9
Tốt

Top 10

10.000 sinh viên

Ngành đào tạođa ngành

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
8.5
Tốt

Top 6

6.500 sinh viên

Ngành đào tạoCông Nghệ

Năm đào tạo4 năm

Trường Đại học Vinh
Trường Đại học Vinh
8.6
Tốt

Top 6

5.699 sinh viên

Ngành đào tạoSư phạm, Kinh tế, CNTT

Năm đào tạo4 năm

Trường Đại học Kinh tế – Luật
Trường Đại học Kinh tế – Luật
8
Tốt

Top 9

6.089 sinh viên

Ngành đào tạoĐa ngành

Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM
Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM
7
Tốt

Top 7

Ngành đào tạoThể dục thể thao

Năm đào tạo4 - 5 năm

Học viện Cán bộ TPHCM
Học viện Cán bộ TPHCM
9
Tốt

Top 10

4.999 sinh viên

Ngành đào tạoQuản lý Nhà nước

Năm đào tạo4 - 5 năm

Trường Đại học Công nghệ TPHCM
Trường Đại học Công nghệ TPHCM
8.9
Tốt

Top 5

6.498 sinh viên

Ngành đào tạoCông nghệ

Năm đào tạo4 năm

Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM
Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM
7
Tốt

Top 7

Ngành đào tạoĐa ngành

Năm đào tạo4 - 5 năm