Danh sách các trường Đại học

Hiển thị 1-12 của 77 kết quả

Hệ đào tạo

Khối ngành

Tỉnh/Thành phố

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TPHCM
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TPHCM
8
Tốt

Top 7

12.040 sinh viên

Ngành đào tạoCNTT, Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Trường Đại Học Quang Trung
Trường Đại Học Quang Trung
7
Tốt

Top 8

Ngành đào tạoĐa ngành

Năm đào tạo4 - 5 năm

Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
8
Tốt

Top 100

10.000 sinh viên

Ngành đào tạoĐa ngành

Năm đào tạo4 - 5 năm

Trường Đại học Việt – Đức
Trường Đại học Việt – Đức
9
Tốt

Top 5

Ngành đào tạoKinh tế, Kỹ Thuật, Kế Toán

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
9
Tốt

Top 10

10.000 sinh viên

Ngành đào tạođa ngành

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
8.5
Tốt

Top 6

6.500 sinh viên

Ngành đào tạoCông Nghệ

Năm đào tạo4 năm

Trường Đại học Vinh
Trường Đại học Vinh
8.6
Tốt

Top 6

5.699 sinh viên

Ngành đào tạoSư phạm, Kinh tế, CNTT

Năm đào tạo4 năm

Trường Đại học Kinh tế – Luật
Trường Đại học Kinh tế – Luật
8
Tốt

Top 9

6.089 sinh viên

Ngành đào tạoĐa ngành

Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM
Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM
7
Tốt

Top 7

Ngành đào tạoThể dục thể thao

Năm đào tạo4 - 5 năm

Học viện Cán bộ TPHCM
Học viện Cán bộ TPHCM
9
Tốt

Top 10

4.999 sinh viên

Ngành đào tạoQuản lý Nhà nước

Năm đào tạo4 - 5 năm

Trường Đại học Công nghệ TPHCM
Trường Đại học Công nghệ TPHCM
6.9
Tốt

Top 10

6.498 sinh viên

Ngành đào tạoCông nghệ

Năm đào tạo4 năm

Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM
Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM
7
Tốt

Top 7

Ngành đào tạoĐa ngành

Năm đào tạo4 - 5 năm