Cách tính số oxi hóa: Công cụ quan trọng trong phân tích hóa học

Cách tính số oxi hóa là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực hóa học. Nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quá trình oxi-hoá và khử trong các phản ứng hóa học. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách tính số oxi hóa một cách đơn giản và cung cấp ví dụ minh họa để bạn có thể áp dụng trong các bài toán hóa học thực tế. Hãy cùng ihocvn tìm hiểu và nắm vững cách tính số oxi hóa để mở ra cánh cửa cho những hiểu biết sâu hơn về thế giới hóa học.

Hiểu về số oxi hóa và quy tắc tính số oxi hóa

cách tính oxi hóa

Định nghĩa số oxi hóa và số khử

 • Định nghĩa số oxi hóa: Số oxi hóa của một chất là mức độ mà nguyên tử của chất đó mất đi hoặc nhận thêm electron trong một phản ứng hóa học.
 • Định nghĩa số khử: Số khử của một chất là mức độ mà nguyên tử của chất đó nhận đi hoặc cho đi electron trong một phản ứng hóa học.

Quy tắc cơ bản trong tính số oxi hóa

 • Quy tắc số oxi hóa của nguyên tố đơn chất
 • Nguyên tố đơn chất luôn có số oxi hóa bằng 0. Ví dụ: Oxi (O2) có số oxi hóa là 0.
 • Quy tắc số oxi hóa của ion
 • Trong một ion, số oxi hóa của ion đó bằng điện tích của ion đó. Ví dụ: Trong ion Cl-, số oxi hóa của Cl là -1.
 • Quy tắc số oxi hóa trong hợp chất
 • Trong hợp chất, tổng số oxi hóa của các nguyên tử phải bằng 0. Ví dụ: Trong phân tử H2O, số oxi hóa của H là +1 và số oxi hóa của O là -2, để tổng số oxi hóa bằng 0.

Đây là những quy tắc cơ bản giúp chúng ta tính số oxi hóa của các chất trong các phản ứng hóa học. Việc hiểu và áp dụng đúng quy tắc số oxi hóa là quan trọng để giải quyết các bài toán hóa học một cách chính xác.

Tìm hiểu thêm: Cách học bảng cửu chương nhanh thuộc mà học sinh không hề biết

Cách tính số oxi hóa trong các phản ứng hóa học

công thức tính oxi hóa

Tính số oxi hóa trong phản ứng oxi-hoá khử

 • Số oxi hóa của nguyên tố bị oxi hóa tăng, trong khi số oxi hóa của nguyên tố bị khử giảm.
 • Công thức chung: Số oxi hóa = Số oxi hóa sau – Số oxi hóa trước.

Tính số oxi hóa trong phản ứng trao đổi ion

 • Xác định các ion tham gia và các ion sản phẩm.
 • Công thức chung: Số oxi hóa của ion = Số điện tử hóa trị của ion.

Tính số oxi hóa trong phản ứng chuyển vị

 • Xác định các nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử chuyển vị.
 • Công thức chung: Số oxi hóa = Số oxi hóa sau – Số oxi hóa trước.

Các công thức trên được áp dụng dựa trên quy tắc và quy ước về số oxi hóa trong hóa học. Bằng cách áp dụng chính xác các công thức và quy tắc này, bạn có thể xác định số oxi hóa của các nguyên tử và ion trong các phản ứng hóa học.

Bước mẫu và ví dụ minh họa

Bước mẫu để tính số oxi hóa

Để tính số oxi hóa trong một phản ứng hóa học, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 • Xác định các nguyên tử, ion hoặc nhóm nguyên tử tham gia trong phản ứng.
 • Xác định số oxi hóa ban đầu của mỗi nguyên tử, ion hoặc nhóm nguyên tử.
 • Xác định số oxi hóa sau của mỗi nguyên tử, ion hoặc nhóm nguyên tử.
 • Áp dụng công thức: Số oxi hóa = Số oxi hóa sau – Số oxi hóa trước.

Ví dụ minh họa và giải thích cách tính số oxi hóa

Ví dụ: Trong phản ứng Fe2O3 + CO -> Fe + CO2, hãy tính số oxi hóa của nguyên tử sắt (Fe).

 • Xác định nguyên tử sắt (Fe) tham gia trong phản ứng: Fe2O3 + CO -> <u>Fe</u> + CO2.
 • Xác định số oxi hóa ban đầu của nguyên tử sắt (Fe): Fe2O3 (số oxi hóa của O là -2) -> <u>Fe</u> + CO2. Số oxi hóa của O trong Fe2O3 là -2, do đó số oxi hóa của Fe là +3.
 • Xác định số oxi hóa sau của nguyên tử sắt (Fe): Fe2O3 + CO -> <u>Fe</u> + CO2. Số oxi hóa của O trong CO2 là -2, do đó số oxi hóa của Fe là 0.
 • Áp dụng công thức: Số oxi hóa = Số oxi hóa sau – Số oxi hóa trước. Số oxi hóa của Fe = 0 – (+3) = -3.

Vậy, trong phản ứng Fe2O3 + CO -> Fe + CO2, số oxi hóa của nguyên tử sắt (Fe) là -3.

Ứng dụng tính số oxi hóa trong các bài toán hóa học

Sử dụng số oxi hóa để xác định loại chất trong phản ứng

Số oxi hóa của một chất trong phản ứng hóa học có thể giúp xác định loại chất đó đang hoạt động như một chất oxi-hoá hay khử. Dựa vào sự thay đổi số oxi hóa, ta có thể xác định được chất nào đang nhận electron (bị oxi-hoá) và chất nào đang nhường electron (bị khử).

Ví dụ: Trong phản ứng Fe2O3 + CO -> Fe + CO2, ta thấy số oxi hóa của nguyên tử sắt (Fe) giảm từ +3 xuống 0, trong khi số oxi hóa của nguyên tử cacbon (C) tăng từ +2 lên +4. Do đó, ta có thể kết luận rằng Fe2O3 đóng vai trò như một chất oxi-hoá, trong khi CO đóng vai trò như một chất khử.

Sử dụng số oxi hóa để xác định khối lượng chất trong phản ứng

Số oxi hóa của một chất trong phản ứng hóa học cũng có thể được sử dụng để xác định tỉ lệ hoặc khối lượng chất trong phản ứng. Bằng cách xây dựng các phương trình và áp dụng quy tắc số oxi hóa, ta có thể tính toán khối lượng của các chất liên quan trong phản ứng.

Ví dụ: Trong phản ứng Fe2O3 + 3CO -> 2Fe + 3CO2, biết khối lượng Fe2O3 là 100g, ta muốn tính khối lượng Fe được sản xuất. Từ phương trình, ta biết rằng tỉ lệ giữa Fe2O3 và Fe là 2:1. Vì vậy, ta có thể tính khối lượng Fe theo công thức sau:

 • (100g Fe2O3) x (1 mol Fe2O3/159.69g Fe2O3) x (2 mol Fe/1 mol Fe2O3) x (55.85g Fe/1 mol Fe) = 69.86g Fe

Vậy, trong phản ứng này, khối lượng Fe được sản xuất là 69.86g.

Xem thêm: Cách học Hóa hiệu quả? Phương pháp ôn tập và làm bài thi Hóa điểm cao

Các lưu ý và ví dụ thực tế

công thức tính oxi hóa

Các trường hợp đặc biệt và quy tắc đối với một số chất

Trong quá trình tính số oxi hóa, có một số trường hợp đặc biệt và quy tắc đối với một số chất cần được lưu ý. Dưới đây là một số trường hợp đặc biệt và quy tắc quan trọng:

 • Nguyên tố oxi: Trong hầu hết các trường hợp, số oxi hóa của nguyên tố oxi (O) trong hợp chất là -2. Tuy nhiên, có một số trường hợp như trong peroxit (như H2O2) và Oxy difluoride (F2O) khi số oxi hóa của oxi là -1.
 • Ion: Đối với các ion, số oxi hóa của ion là bằng với điện tích của ion đó. Ví dụ, trong ion Cl-, số oxi hóa của clo là -1, trong ion Fe3+, số oxi hóa của sắt là +3.
 • Trong hợp chất không kim loại: Trong hợp chất không kim loại, số oxi hóa của nguyên tố không kim loại thường là dương và tương đương với số điện tích dương của nguyên tử đó.

Ví dụ thực tế và áp dụng cách tính số oxi hóa

Để hiểu rõ hơn về cách tính số oxi hóa và áp dụng nó vào thực tế, hãy xem một ví dụ:

Ví dụ: Xét phản ứng sau: 2Na + Cl2 -> 2NaCl

Trong phản ứng này, ta có thể xác định số oxi hóa của mỗi chất như sau:

 • Số oxi hóa của nguyên tử natri (Na) là 0, vì natri là một nguyên tố đơn chất.
 • Số oxi hóa của phân tử clo (Cl2) là 0, vì mỗi nguyên tử clo trong phân tử Cl2 chia sẻ điện tử một cách đồng đều.
 • Số oxi hóa của ion natri (Na+) trong muối NaCl là +1, vì natri đã mất một electron để trở thành ion dương.
 • Số oxi hóa của ion clo (Cl-) trong muối NaCl là -1, vì clo đã nhận một electron để trở thành ion âm.

Thông qua ví dụ này, ta có thể thấy cách tính số oxi hóa có thể áp dụng để xác định sự chuyển đổi điện tử trong các phản ứng hóa học.

Xem thêm: Tích vô hướng là gì? Cách tính tích vô hướng của hai vectơ

Số oxi hóa là một khái niệm quan trọng trong hóa học, giúp xác định trạng thái điện tử của các chất trong các phản ứng hóa học. Việc hiểu cách tính số oxi hóa không chỉ giúp chúng ta giải quyết các bài toán hóa học một cách chính xác, mà còn mở ra cánh cửa cho việc hiểu sâu về sự chuyển đổi và tương tác giữa các chất. Hãy tiếp tục đón đọc những bài viết tiếp theo của ihocvn nhé!