Xem điều lệ trường tiểu học và những thay đổi đáng chú ý

Điều lệ trường tiểu học của bộ Giáo Dục & Đào Tạo mới nhất là tổng hợp những quy định để duy trì tổ chức và hoạt động của các trường tiểu học tại Việt Nam. Xem và thực hiện điều lệ theo quy định là cách mà các cá nhân trong toàn trường duy trì và phát huy sứ mệnh của mình.

Những điều đáng chú ý trong điều lệ trường tiểu học

điều lệ trường tiểu học

Điều lệ trường tiểu học mới nhất được ban hành vào ngày 04/09/2020 theo Thông tư 28/2020/TT – BGDĐT, áp dụng từ ngày 20/10/2020. Những điều cần lưu ý trong bộ điều lệ mới này như sau:

11 bộ phận trong tổ chức bộ máy trường tiểu học

Theo Điều 9 của Điều lệ trường tiểu học, cơ cấu tổ chức trường tiểu học gồm 11 bộ phận: Hội đồng trường; Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng; Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng kỷ luật; Hội đồng tư vấn; Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam; Tổ chức Công đoàn; Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; Các tổ chuyên môn; Tổ văn phòng; Lớp học sinh.

Đây là điểm thay đổi đầu tiên trong những điều lệ của trường tiểu học và được ban hành mới đây.

Hiệu trưởng trường tiểu học phải có ít nhất 5 năm đứng lớp

Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động dạy và học cũng như đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.

Một chuẩn hiệu trưởng, cần đạt các tiêu chuẩn sau:

Đầu tiên, hiệu trưởng phải đạt tiêu chuẩn quy định tại Chuẩn hiệu trưởng CSGDPT theo Thông tư 14/2018/TT – BGDĐT: Phẩm chất nghề nghiệp; Quản trị nhà trường; Xây dựng môi trường giáo dục; Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường – gia đình – xã hội; Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

Thứ hai, hiệu trưởng phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp tiểu học.

Thứ ba, để trở thành hiệu trưởng, phải dạy học ít nhất 05 năm (hoặc 04 năm đối với miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện KT – XH đặc biệt khó khăn) ở cấp tiểu học.

Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ tham gia chọn SGK

477

Các nhiệm vụ chính của một giáo viên chủ nhiệm được nêu chi tiết tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 của Điều lệ. Trong đó, một nhiệm vụ mới được quy định rõ ràng trong điều lệ là giáo viên chủ nhiệm được tham gia chọn sách giáo khoa sử dụng trong công tác giảng dạy tại trường. Đây là nhiệm vụ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

Giáo viên chủ nhiệm của một lớp có quyền cho học sinh nghỉ 3 ngày liên tục

Giáo viên chủ nhiệm tiểu học trong quá trình công tác có những quyền được quy định rõ ràng tại khoản 1 và khoản 2 Điều 29 của Điều lệ trường tiểu học mới nhất. Trong đó, điểm mới nổi bật là các giáo viên chủ nhiệm có quyền cho học sinh tại lớp đang thực hiện công tác chủ nhiệm được nghỉ học 3 ngày liên tục.

Những điều giáo viên không được thực hiện

Những điều giáo viên không được làm được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 31 của Điều lệ trường tiểu học. Một điểm mới là không cấm giáo viên sử dụng điện thoại trong quá trình giảng dạy.

Các hành vi không được làm của giáo viên tiểu học: Không xuyên tạc nội dung giáo dục, dạy sai nội dung kiến thức; Không gian lận trong kiểm tra đánh giá, cố ý đánh giá sai kết quả giáo dục của học sinh; Không ép buộc học sinh học thêm vì mục đích vật chất; Không bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén nội dung giáo dục; Không xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể người khác; không hút thuốc; uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự.

Điều lệ trường tiểu học mới nhất cho phép giáo viên được tự chủ về phương pháp dạy học

Theo thông tư 28, giáo viên có nhiệm vụ chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch và phương pháp giáo dục học sinh; Tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ chuyên môn cũng như chất lượng, hiệu quả giáo dục, đảm bảo quy định của chương trình giáo dục sao cho phù hợp với đối tượng và điều kiện của trường.

Giáo viên giáo dục tiểu học có thể sáng tạo, linh hoạt hơn trong công việc: sáng tạo đồ dùng dạy học, phương pháp giảng dạy,…

Không được phê bình, kỷ luật học sinh tiểu học trước trường, lớp

1492020th

Thêm một nội dung giáo viên tiểu học cần đặc biệt lưu ý liên quan đến việc kỷ luật học sinh tiểu học được quy định tại Điều lệ trường tiểu học mới nhất.

Theo khoản 3 Điều 38 của Điều lệ quy định, học sinh có khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện và các phong trào thi đua. Phải tùy theo mức độ vi phạm để thực hiện các biện pháp kỷ luật: Nhắc nhở, hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp để học sinh tiến bộ hơn; Thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm; Đặc biệt, giáo viên không được phê bình học sinh trước cả lớp, trước toàn trường hoặc trong cuộc họp chung với cha mẹ học sinh.

Xem điều lệ của trường tiểu học mới nhất hiện nay

Xem đầy đủ nội dung điều lệ trường tiểu học mới được ban hành và áp dụng ngày 20/10/2020 tại đây:


download button

Trên đây là những thay đổi trong điều lệ trường tiểu họcThư viện bài giảng đã tổng hợp được. Dù là giáo viên hay học sinh tiểu học, hãy nắm rõ điều lệ và những thay đổi trong điều lệ để tránh gặp phải sai lầm không đáng có nhé.