Khối D gồm những ngành nào? Các ngành khối D dễ xin việc?

Khối D gồm những ngành nào, môn gì, học ở đâu? Đây là những câu hỏi nhận được sự quan tâm của rất nhiều các bậc phụ huynh và các bạn học sinh THPT. Vậy đâu là câu trả lời đúng nhất là những câu hỏi trên, hãy cùng tìm hiểu nhé.

Khối D là gì?

Khối D gồm những ngành nào

Khối D truyền thống là khối thi tổ hợp của 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp,…) được chia thành nhiều tổ hợp khác nhau để các bạn có nhiều sự lựa chọn.

Khối D bao gồm những tổ hợp nào?

Từ năm 2017, Bộ GD&ĐT đã mở rộng khối D chia thành nhiều khối thi khác nhau. Việc này sẽ giúp cho các bạn thí sinh dễ lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân cũng như cơ hội đậu vào các trường đại học sẽ cao hơn.

Dưới đây là danh sách các khối thi thuộc khối D:

 • Tổ hợp D01 – Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán.
 • Tổ hợp D02 – Tiếng Nga, Ngữ văn, Toán.
 • Tổ hợp D03 – Tiếng Pháp, Ngữ văn, Toán.
 • Tổ hợp D04 – Tiếng Trung, Ngữ văn, Toán.
 • Tổ hợp D05 – Tiếng Đức, Ngữ văn, Toán.
 • Tổ hợp D06 – Tiếng Nhật, Ngữ văn, Toán.
 • Tổ hợp D07 – Tiếng Anh, Toán, Hóa học.
 • Tổ hợp D08 – Tiếng Anh, Toán, Sinh học.
 • Tổ hợp D09 – Toán, Tiếng Anh, Lịch sử.
 • Tổ hợp D010 – Toán,Tiếng Anh, Địa lý.
 • Tổ hợp D011 – Ngữ văn,Tiếng Anh, Vật lý.
 • Tổ hợp D012 – Ngữ văn,Tiếng Anh, Hóa học.
 • Tổ hợp D013 – Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh học.
 • Tổ hợp D014 – Ngữ văn,Tiếng Anh, Lịch sử.
 • Tổ hợp D015 – Ngữ văn,Tiếng Anh, Địa lý.
 • Tổ hợp D016 – Toán, Địa lý, Tiếng Đức.
 • Tổ hợp D017 – Toán, Địa lý, Tiếng Nga.
 • Tổ hợp D018 – Toán, Địa lý, Tiếng Nhật.
 • Tổ hợp D019 – Toán, Địa lý, Tiếng Pháp.
 • Tổ hợp D020 – Toán, Địa lý, Tiếng Trung.
 • Tổ hợp D021 – Toán, Hóa học, Tiếng Đức.
 • Tổ hợp D022 – Toán, Hóa học, Tiếng Nga.
 • Tổ hợp D023 – Toán, Hóa học, Tiếng Nhật.
 • Tổ hợp D024 – Toán, Hóa học, Tiếng Pháp.
 • Tổ hợp D025 – Toán, Hóa học, Tiếng Trung.
 • Tổ hợp D026 – Toán, Vật lý, Tiếng Đức.
 • Tổ hợp D027 – Toán, Vật lý, Tiếng Nga.
 • Tổ hợp D028 – Toán, Vật lý, Tiếng Nhật.
 • Tổ hợp D029 – Toán, Vật lý, Tiếng Pháp.
 • Tổ hợp D030 – Toán, Vật lý, Tiếng Trung.
 • Tổ hợp D031 – Toán, Sinh học, Tiếng Đức.
 • Tổ hợp D032 – Toán, Sinh học, Tiếng Nga.
 • Tổ hợp D033 – Toán, Sinh học, Tiếng Nhật.
 • Tổ hợp D034 – Toán, Sinh học, Tiếng Pháp.
 • Tổ hợp D035 – Toán, Sinh học, Tiếng Trung.
 • Tổ hợp D041 – Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Đức.
 • Tổ hợp D042 – Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nga.
 • Tổ hợp D043 – Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nhật.
 • Tổ hợp D044 – Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Pháp.
 • Tổ hợp D045 – Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Trung.
 • Tổ hợp D052 – Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Nga.
 • Tổ hợp D054 – Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Pháp.
 • Tổ hợp D055 – Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Trung.
 • Tổ hợp D061 – Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức.
 • Tổ hợp D062 – Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga.
 • Tổ hợp D063 – Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật.
 • Tổ hợp D064 – Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp.
 • Tổ hợp D065 – Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung.
 • Tổ hợp D066 – Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh.
 • Tổ hợp D068 – Ngữ văn, GDCD, Tiếng Nga.
 • Tổ hợp D069 – Ngữ Văn, GDCD, Tiếng Nhật.
 • Tổ hợp D070 – Ngữ Văn, GDCD, Tiếng Pháp.
 • Tổ hợp D072 – Ngữ văn, KHTN, Tiếng Anh.
 • Tổ hợp D073 – Ngữ văn, KHTN, Tiếng Đức.
 • Tổ hợp D074 – Ngữ văn, KHTN, Tiếng Nga.
 • Tổ hợp D075 – Ngữ văn, KHTN, Tiếng Nhật.
 • Tổ hợp D076 – Ngữ văn, KHTN, Tiếng Pháp.
 • Tổ hợp D077 – Ngữ văn, KHTN, Tiếng Trung.
 • Tổ hợp D078 – Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh.
 • Tổ hợp D079 – Ngữ văn, KHXH, Tiếng Đức.
 • Tổ hợp D080 – Ngữ văn, KHXH, Tiếng Nga.
 • Tổ hợp D081 – Ngữ văn, KHXH, Tiếng Nhật.
 • Tổ hợp D082 – Ngữ văn, KHXH, Tiếng Pháp.
 • Tổ hợp D083 – Ngữ văn, KHXH, Tiếng Trung.
 • Tổ hợp D084 – Toán, GDCD, Tiếng Anh.
 • Tổ hợp D085 – Toán, GDCD, Tiếng Đức.
 • Tổ hợp D086 – Toán, GDCD, Tiếng Nga.
 • Tổ hợp D087 – Toán, GDCD, Tiếng Pháp.
 • Tổ hợp D088 – Toán, GDCD, Tiếng Nhật.
 • Tổ hợp D090 – Toán, KHTN, Tiếng Anh.
 • Tổ hợp D091 – Toán, KHTN, Tiếng Pháp.
 • Tổ hợp D092 – Toán, KHTN, Tiếng Đức.
 • Tổ hợp D093 – Toán, KHTN, Tiếng Nga.
 • Tổ hợp D094 – Toán, KHTN, Tiếng Nhật.
 • Tổ hợp D095 – Toán, KHTN, Tiếng Trung.
 • Tổ hợp D096 – Toán, KHXH, Tiếng Anh.
 • Tổ hợp D097 – Toán, KHXH, Tiếng Pháp.
 • Tổ hợp D098 – Toán, KHXH, Tiếng Đức.
 • Tổ hợp D099 – Toán, KHXH, Tiếng Nga.

Khối D gồm những ngành nào?

cac nganh khoi d

Dưới đây là danh sách những ngành nghề thuộc tổ hợp khối D mà chúng tôi đã tổng hợp. Mời các bạn tham khảo và tìm ra ngành học phù hợp với năng lực, tính cách, khả năng tài chính của bản thân.

Bảng: Khối D gồm những ngành nào?

Nhóm ngànhCác ngànhNhận xét
1. Kinh tế – Ngân hàng – Luật
 • Luật dân sự
 • Luật tài chính ngân hàng
 • Luật kinh doanh
 • Kinh doanh quốc tế
 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính ngân hàng
 • Kế toán
 • Kiểm toán
Đa số các trường thuộc khối ngành kinh tế – ngân hàng – luật đều có ngành đào tạo khối D.
2. Truyền thông – Báo chí
 • Quan hệ quốc tế
 • Truyền thông quốc tế
 • Quảng cáo
 • Triết học
 • Xã hội học
 • Địa lý học
Đa số các ngành đào tạo của các trường ở nhóm ngành Truyền thông – báo chí đều là các ngành khối D, C…
3. Văn hóa – Ngoại ngữ
 • Gia đình học
 • Văn hóa đối ngoại
 • Văn hóa truyền thông
 • Nghiên cứu văn hóa
 • Ngôn ngữ Pháp
 • Ngôn ngữ Anh
 • Ngôn ngữ Nga
 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính ngân hàng
 • Đông phương học
 • Sư phạm tiếng Anh
 • Sư phạm tiếng Pháp và các ngành sư phạm khác
Có thể trúng tuyển những ngành này trong nhóm ngành Văn hóa – ngoại ngữ khi thi khối D.
4. Kỹ thuật
 • Kỹ thuật sinh học
 • Kỹ thuật thực phẩm
 • Kỹ thuật hóa học
 • Kỹ thuật in
 • Công nghệ thông tin
 • Cơ khí – Chế tạo máy
 • Cơ điện tử
 • ….
 • Quản trị kinh doanh
 • Marketing
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Kế toán
 • Kiểm toán
 • Công nghệ sinh học
 • Kỹ thuật hóa học
 • Kỹ thuật môi trường
 • Công nghệ thực phẩm
 • Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Chương trình tiên tiến của ngành Điện tử viễn thông
5. Giao thông
 • Khai thác vận tải
 • Kỹ thuật cơ điện tử
 • Kỹ thuật cơ khí động lực
 • Kỹ thuật xây dựng
 • Các ngành Kỹ thuật khác….
 • Kinh tế xây dựng
 • Kinh tế vận tải
 • Khai thác vận tải
Đa số các ngành của các trường đều là ngành học khối D (trừ Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM thì chỉ có vài ngành khối D).
6. Xây dựng
 • Kỹ thuật cấp thoát nước
 • Kỹ thuật môi trường
 • Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng
Gần ¾ số ngành trong các trường đại học của nhóm ngành Xây dựng đều có thể thi tuyển khối D.
7. Khoa học tự nhiên – Kỹ thuật công nghệ
 • Khoa học máy tính
 • Kỹ thuật phần mềm
 • Mạng máy tính và truyền thông và các ngành Công Nghệ Thông Tin khác….
 • Sinh học
 • Vật lý học
 • Địa chất học
 • Hải dương học
 • ….
 • Công nghệ dệt, may
Phần đa các ngành đào tạo tại các trường thuộc nhóm ngành Khoa học tự nhiên – Kỹ thuật công nghệ đều có ngành đào tạo khối D.
8. Cơ bản – Sư phạm – Sư phạm kỹ thuật
 • Quản lý giáo dục
 • Giáo dục chính trị
 • Sư phạm Ngữ văn
 • Ngôn ngữ Nga
 • Và nhiều ngành ngôn ngữ khác
 • Tâm lý học
 • Quốc tế học
 • Thông tin – thư viện
 • Thương mại điện tử
 • Kế toán
 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 • Công nghệ chế tạo máy
9. Y dược – Nông lâm – Thú y
 • Kế toán
 • Kinh tế
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Học khối D học trường nào?

Sau khi trả lời được câu hỏi “Khối D gồm những ngành nào”, hãy cùng xem các trường đại học có tiếng trên cả nước có những ngành khối D nào.

Bảng: Học khối D học trường nào?

Nhóm ngànhTrường Miền Bắc và Miền TrungTrường Miền Nam
1. Kinh tế – Ngân hàng – Luật
 • Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN, có địa chỉ 144 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Trường Đại học Thương mại với địa chỉ 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, có địa chỉ tại 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở phía Bắc, có trụ sở tại 91 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, Hà Nội)
 • Trường Đại học Luật Hà Nội, địa chỉ 87 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
 • Trường Đại học Kinh tế – Luật, 669 QL1A, khu phố 3, Thủ Đức, TP HCM
 • Trường Đại học Kinh tế TP HCM, có địa chỉ tại 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP HCM
 • Trường Đại học Tài chính Marketing, có địa chỉ ở 778 Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận, TP HCM
 • Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng, có địa chỉ 71 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 • Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở phía Nam), có địa chỉ 15 Đường D5 , Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
 • Trường Đại học Luật TP HCM
2. Truyền thông – Báo chí
 • Học viện báo chí tuyên truyền
 • Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn – DHQGHN, với địa chỉ 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, địa chỉ 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Văn hóa – Ngoại ngữ
 • Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
 • Trường Đại học Hà Nội
 • Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng, địa chỉ tại 131 Lương Nhữ Hộc, Khuê Trung, Đà Nẵng
 • Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế, địa chỉ 57 Nguyễn Khoa Chiêm, An Cựu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
 • Trường Đại học Văn hóa TP HCM
 • Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP HCM, có địa chỉ tại 828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP HCM
4. Kỹ thuật
 • Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, có địa chỉ 58 Lê Thanh Nghị, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, địa chỉ Số 298 Cầu Diễn, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
5. Giao thông
 • Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội, có địa chỉ Số 3 Phố Cầu Giấy,  Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội)
 • Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP HCM, có địa chỉ 451 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
6. Xây dựng
 • Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, địa chỉ 55 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Trường Đại học Xây dựng miền Tây, địa chỉ 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Vĩnh Long
7. Cơ bản – Sư phạm – Sư phạm kỹ thuật
 • Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, có địa chỉ 32 Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
 • Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN, có địa chỉ tại tòa nhà G7, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Trường Đại học Sư phạm TP HCM
 • Trường Đại học Sài Gòn
 • Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM, có địa chỉ tại 1 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thành Phố Thủ Đức, TP HCM
8. Y dược – Nông lâm – Thú y
 • Trường Đại học Lâm nghiệp (cơ sở phía Bắc), có địa chỉ tại Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
 • Trường Đại học Nông lâm TP HCM, địa chỉ: VQCR+GP6, Khu Phố 6, Thủ Đức, TP HCM

Làm thế nào để biết bản thân có phù hợp với khối D hay không?

khoi d

Các bạn đã biết khối D gồm những ngành nào, môn gì, trường nào? Vậy bạn có biết mình có phù hợp với các ngành nghề thuộc khối D không? Hãy cùng làm các bài trắc nghiệm sau đây để kiểm chứng nhé.

Làm bài trắc nghiệm kiểm tra tính cách MBTI

Để xem tính cách của bản thân mình phù hợp với những ngành nào, hãy tham gia ngay bài kiểm tra trắc nghiệm tính cách MBTI.

Đây là bài trắc nghiệm đưa ra các câu hỏi, hãy dựa theo tính cách và sở thích của bạn để trả lời. Sau đó, hệ thống sẽ tiến hành phân tích và đưa ra ngành nghề phù hợp với tính cách đó của bạn. Bạn có thể dựa vào những ngành nghề mà hệ thống đưa ra để quyết định xem bản thân mình có phù hợp với các ngành khối D hay không.

Bài trắc nghiệm mật mã Holland

Cũng tương tự như bài kiểm tra trắc nghiệm MBTI, hệ thống trắc nghiệm mật mã holland cũng phân chia ra thành 16 tính cách khác nhau. Sau khi có kết quả, bạn sẽ nhìn thấy 3 chữ cái giống với hình nhất. Lúc đó sẽ tìm được ngành nghề phù hợp với năng lực và chọn lựa ngành nghề thuộc khối D phù hợp.

Tham khảo ý kiến của gia đình, người thân, bạn bè

Đôi khi, chính bản thân bạn cũng không thực sự hiểu bạn muốn gì, tính cách của bạn như thế nào. Lúc này, hãy thật bình tĩnh và tham khảo các ý kiến của bạn bè, người thân của bạn. Sau đó, hãy tổng hợp, chọn lọc và phân tích chúng để có câu trả lời phù hợp xem thử bạn có phù hợp với các ngành nghề thuộc khối D hay không nhé.

Những ngành nghề khối D dễ xin việc nhất hiện nay

Các ngành nghề khối D đang có rất phổ biến và có nhiều ứng dụng cuộc sống hiện nay. Nếu chọn thi khối D, bạn có thể tham gia vào các ngành Marketing, sư phạm, kỹ thuật, xây dựng,… Dưới đây, chúng tôi đã liệt kê một số ngành nghề khối D dễ xin việc, hãy cùng tham khảo nhé.

 • Nhóm ngành công nghệ thông tin thuộc khối D
 • Các ngành quản lý, quản trị
 • Các ngành liên quan đến kỹ sư

Chắc hẳn bài viết trên đây của ihoc.vn đã trả lời cho các bạn câu hỏi “Khối D gồm những ngành nào” rồi đúng không? Hãy cân nhắc, suy nghĩ thật kỹ xem năng lực của bản thân có thực sự phù hợp không trước khi chọn các môn thuộc tổ hợp khối D để thi nhé.