Danh sách các trường tại Quận Thủ Đức

Hiển thị 1-4 của 4 kết quả

Hệ đào tạo

Khối ngành

Tỉnh/Thành phố

Trường Đại học Kinh tế – Luật
Trường Đại học Kinh tế – Luật
8
Tốt

Top 9

6.089 sinh viên

Ngành đào tạoĐa ngành

Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM
Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM
7
Tốt

Top 7

Ngành đào tạoThể dục thể thao

Năm đào tạo4 - 5 năm

Trường Đại học Công Nghệ Thông tin TPHCM
Trường Đại học Công Nghệ Thông tin TPHCM
7.9
Tốt

Top 2

7.499 sinh viên

Ngành đào tạoCông nghệ Thông tin

Năm đào tạo4 năm

Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TPHCM
Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TPHCM
10
Tốt

Top 3

20.000 sinh viên

Ngành đào tạoKinh tế, Kỹ thuật, Công nghệ, Máy tính,...

Năm đào tạo4-5 năm