Danh sách các trường tại Hồ Chí Minh

Hiển thị 1-12 của 0 kết quả

Hệ đào tạo

Khối ngành

Tỉnh/Thành phố

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TPHCM
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TPHCM
8
Tốt

Top 7

12.040 sinh viên

Ngành đào tạoCNTT, Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
9
Tốt

Top 10

10.000 sinh viên

Ngành đào tạođa ngành

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
8.5
Tốt

Top 6

6.500 sinh viên

Ngành đào tạoCông Nghệ

Năm đào tạo4 năm

Trường Đại học Kinh tế – Luật
Trường Đại học Kinh tế – Luật
8
Tốt

Top 9

6.089 sinh viên

Ngành đào tạoĐa ngành

Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM
Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM
7
Tốt

Top 7

Ngành đào tạoThể dục thể thao

Năm đào tạo4 - 5 năm

Học viện Cán bộ TPHCM
Học viện Cán bộ TPHCM
9
Tốt

Top 10

4.999 sinh viên

Ngành đào tạoQuản lý Nhà nước

Năm đào tạo4 - 5 năm

Trường Đại học Công nghệ TPHCM
Trường Đại học Công nghệ TPHCM
8.9
Tốt

Top 5

6.498 sinh viên

Ngành đào tạoCông nghệ

Năm đào tạo4 năm

Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM
Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM
7
Tốt

Top 7

Ngành đào tạoĐa ngành

Năm đào tạo4 - 5 năm

Trường Đại học Kiến trúc TPHCM
Trường Đại học Kiến trúc TPHCM
9
Tốt

Top 100

5.000 sinh viên

Ngành đào tạoKiến trúc, Xây dựng

Năm đào tạo4 - 5 năm

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TPHCM
Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TPHCM
8
Tốt

Top 10

2.025 học sinh

Ngành đào tạoCông lập

Năm đào tạo3

Học viện Hàng không Việt Nam
Học viện Hàng không Việt Nam
10
Tốt

Top 3

15.000 sinh viên

Ngành đào tạoKinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ, ngôn ngữ anh

Năm đào tạo4

Trường Đại học Hoa Sen
Trường Đại học Hoa Sen
9
Tốt

Top 100

11.999 sinh viên

Ngành đào tạoĐa ngành

Năm đào tạo4 - 5 năm