Công thức it take và cách vận dụng

Cùng với spend, công thức It Take dùng để diễn tả một người tiêu tốn thời gian, tiền bạc của mình vào việc gì đó. Trong bài viết này, ihoc sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng công thức này nhé!

Cấu trúc It take và cách viết lại câu

công thức it take

Công thức It take

Công thức: It takes + (thời gian/ nỗ lực/ khó khăn) + to + V

Công thức “It takes” được sử dụng để diễn tả mức độ nỗ lực, thời gian, hoặc khó khăn cần thiết để đạt được một mục tiêu hoặc hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể.

Ví dụ: 

 • It takes a lot of practice to become a good singer. (Cần phải tập luyện nhiều để trở thành một ca sĩ giỏi.)
 • It takes 2 hours to do homework. (Cần phải dành nhiều thời gian để học một ngôn ngữ mới.)
 • It takes a lot of money to start a business. (Cần phải đầu tư nhiều tiền để bắt đầu kinh doanh.)
 • Due to the fact that it took me 4 hours to change the furniture around, the house looks so different.

Một số dạng câu khác

Công thức It take cũng có thể được sử dụng trong câu phủ định hoặc câu hỏi, với cấu trúc tương tự.

Công thức it take ở dạng phủ định

It + do/does + not +take(s) + (thời gian/ nỗ lực/ khó khăn) + to + V

Ví dụ:

 • It doesn’t take long to finish this task. (Không cần nhiều thời gian để hoàn thành nhiệm vụ này)
 • It doesn’t takes 3 hours to watch a football match. ( Không mất đến 3 giờ để xem một trận đá bóng)
 • It doesn’t takes a lot of time to do homework. ( Không mất quá nhiều thời gian để làm bài tập về nhà)

Công thức it take ở dạng câu hỏi

Does it take + (thời gian/ nỗ lực/ khó khăn) + to + V

Ví dụ:

 • Does it take a lot of effort to prepare for the exam? (Cần phải đầu tư nhiều nỗ lực để chuẩn bị cho kỳ thi không?)
 • Does it take a lot of money to buy a car? (Cần phải sử dụng rất nhiều tiền để mua một chiếc ô tô không)
 • Does it take a lot of time to finish your work? (Có phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thành công việc của bạn không?)

Cách viết lại câu với It take

Công thức: It takes + Somebody + (thời gian/ nỗ lực/ khó khăn) + to + V

Ví dụ: 

 • She needs a lot of time to finish the project => It takes her a lot of time to finish the project.
 • It requires a lot of patience to learn a musical instrument => It takes a lot of patience to learn a musical instrument.
 • I need a lot of money to buy this dress => It take me a lot of money to buy this dress

Cách chuyển đổi câu giữa It take với Spend

cau truc it take va spend

Cấu trúc spend và cách dùng

Về cách dùng, spend cũng giống như It take, được dùng để chỉ việc chi bao nhiêu tiền vào việc gì. Spend được dùng để chỉ bao nhiêu thời gian được dùng cho những mục đích, thực hiện những công việc cụ thể nào đó. Theo nghĩa tiếng Việt, spend nghĩa là dùng, tiêu, sử dụng một cái gì đó. Về cấu trúc, spend sẽ có công thức khác với công thức it take đã cho trên.

Cấu trúc: S + (spend) + time/money + doing something

Ví dụ:

 • I spend a lot of time reading books every week.
 • She spends a lot of money buying clothes online.
 • My sister loves to spend hours reading up on Geography.

Cấu trúc: S + (spend) + time/money + on something/ something

Ví dụ:

 • We spent a lot of money on our new car.
 • Alert is spending more money on clothes than he used to.
 • They spend a lot of money on expensive vacations every year.

Cách chuyển đổi câu giữa it take và spend

It take (somebody) + time/money + to do sth = Somebody spend(s) + time/money + doing sth

Chuyển từ công thức It takes sang spend

 • It takes me an hour to do my homework => I spend an hour doing my homework.
 • It takes him a lot of money to buy a new car => He spends a lot of money on a new car.
 • It took her hours to repair her motorcycle => She spent hours repairing her motorcycle

Chuyển từ spend sang công thức It takes

 • She spends three hours every day studying for her exams => It takes her three hours every day to study for her exams.
 • They spent a lot of money on their wedding => It took them a lot of money to have their wedding.
 • Long spent a month breaking a bad habit => It took Long a month to break a bad habit.

Một số bài tập vận dụng:

lam bai tap tieng anh

Chuyển đổi từ công thức it take sang spend và ngược lại

 1. She spends two hours every morning doing yoga.
 2. They spent a lot of money on their trip to Japan.
 3. It takes me an hour to cook dinner every night.
 4. He spends a lot of money on new video games.
 5. They spent 2 months planning their wedding.
 6. It takes him 45 minutes to remove her makeup every day.
 7. I used to walk to school for about an hour.
 8. Son Naeun spent a week visiting Danang
 9. I spent one hour and 30 minutes watching the “Nha Ba Nu” movie in the cinema
 10. I spent an hour walking to school
 11. She always spends 20 minutes washing her dog every week.

Đáp án: 

 1. It takes her two hours every morning to do yoga.
 2. It took them a lot of money to go on their trip to Japan.
 3. I spend an hour cooking dinner every night.
 4. It takes him a lot of money to buy new video games.
 5. It took them 2 months to plan their wedding.
 6. He spends 45 minutes removing her makeup every day
 7. It took me an hour to walk to school
 8. It took Son Naeun a week to visit Danang
 9. It took me one hour and 30 minutes to watch the “Nha Ba Nu” movie in the cinema.
 10. I spent an hour walking to school
 11. It took her 20 minutes to wash her dog every week

Trong bài viết này, ihoc đã chia sẻ những kiến thức về công thức It take và “Spend” trong tiếng Anh. Để có thể vận dụng thành thạo hai công thức trên, bạn phải thường xuyên luyện tập với các dạng bài tập từ dễ đến khó. Với các ví dụ ở trên, hy vọng rằng bạn đã hiểu rõ hơn về cách sử dụng và chuyển đổi giữa hai cấu trúc này nhé.

Xem thêm: 6 cách học thuộc văn nhanh nhất chinh phục điểm 10 tuyệt đối