Công thức unless: Cách dùng và bài tập vận dụng

Công thức unless là một điểm ngữ pháp rất thường xuất hiện trong tiếng Anh, không chỉ trong giao tiếp mà còn trong các bài kiểm tra tiếng Anh. Tuy nhiên, nhiều người học tiếng Anh vẫn hay nhầm lẫn hoặc mắc phải những lỗi nhỏ khi sử dụng cấu trúc này. Trong bài viết này, ihoc sẽ giúp bạn khám phá và nắm vững những kiến thức quan trọng về công thức unless nhé.

Tổng quan về công thức unless

công thức unless

Định nghĩa công thức unless (if not)

Cấu trúc unless được sử dụng với ý nghĩa phủ định, nghĩa là không, trừ khi. Cấu trúc “unless” cũng tương đương với cụm từ “if not”, và trong câu điều kiện, cả hai cụm từ này có thể thay thế cho nhau. 

Tuy nhiên, để sử dụng “unless” trong câu khẳng định, chúng ta cần sử dụng nó với một từ phủ định khác.

Ví dụ

 • “Please don’t bother me unless you have an urgent problem” (Làm ơn đừng gọi cho tôi trừ khi bạn gặp phải vấn đề cấp bách) là một câu khẳng định sử dụng “unless”.

Vị trí của unless trong câu

cau truc unless

Mệnh đề chứa cấu trúc unless có thể linh hoạt đứng ở vị trí đầu hay giữa câu đều được. Tức là, nó có thể được đặt trước hoặc sau mệnh đề chính

Ví dụ

 • Unless you finish your homework, you cannot go out to play. (Nếu bạn không hoàn thành bài tập về nhà, bạn sẽ không được đi ra ngoài chơi.)
 • You cannot go out to play unless you finish your homework. (Bạn sẽ không được đi ra ngoài chơi nếu bạn không hoàn thành bài tập về nhà.)

Cấu trúc unless và cách dùng trong tiếng Anh

Sử dụng unless trong câu điều kiện loại 1

Công thức unless trong câu điều kiện loại 1 được sử dụng để diễn tả một sự việc có thể xảy ra trong tương lai 

Cấu trúc: Unless + S + V-inf, S + will/can/shall + V-inf

Ví dụ

 • Unless it rains tomorrow, we will have a picnic in the park. (Nếu không mưa ngày mai, chúng ta sẽ đi picnic ở công viên.)
 • Unless she studies hard, she will fail this exam. (Nếu cô ấy không học chăm chỉ, cô ấy sẽ trượt kỳ thi.)

Sử dụng unless dùng để đề xuất một ý kiến

Cấu trúc unless không chỉ được sử dụng trong câu điều kiện mà còn có thể được sử dụng để đề xuất, gợi ý, hoặc đưa ra ý kiến. Khác với if not, unless mang ý nghĩa phủ định và được sử dụng để diễn tả một điều kiện tiên quyết cần phải xảy ra trước khi thực hiện một hành động khác. Khi sử dụng trong trường hợp này, thường có dấu gạch ngang (-) được đặt trước cấu trúc unless để thể hiện sự suy nghĩ lại.

Ví dụ

 • I’ll go to the party – unless it gets too late. (Tôi sẽ đi dự tiệc trừ khi đã quá muộn.)
 • I’ll take the job – unless the salary is low. (Tôi sẽ nhận công việc trừ khi tiền lương quá thấp.)
 • Let’s go for a walk unless you have something else in mind. (Hãy đi dạo, trừ khi bạn có ý định khác.)

Sử dụng unless để cảnh báo

Cấu trúc unless có thể được sử dụng để cảnh báo về một sự vật, sự việc hoặc để thúc giục ai đó thực hiện hoặc không nên thực hiện một hành động để tránh hậu quả không mong muốn.

Ví dụ

 • You’ll be late for the flight unless you hurry up  (Nếu bạn không nhanh lên, bạn sẽ đến chuyến bay muộn)
 • He will fail the exam unless he studies hard (Nếu anh ấy không học chăm chỉ, anh ấy sẽ trượt kỳ thi)

Những lỗi thường gặp trong cấu trúc unless

Mệnh đề chứa unless phải luôn ở dạng khẳng định

Lưu ý đầu tiên, mệnh đề chứa công thức unless phải luôn ở dạng phủ định. Nếu bạn muốn diễn đạt ý nghĩa If, thì không được sử dụng công thức unless

Ví dụ

 • I will buy it if this dress is not too expensive  => Tôi sẽ mua cái đầm này nếu nó không đắt

Tuy nhiên: I will buy it unless this dress is not too expensive => Không đúng.

Không dùng would/ will với cấu trúc unless

Trong mệnh đề chứa unless, ta sẽ không được sử dụng would/will

Ví dụ

 • Unless you do homework, you will be penalized => Nếu cậu không ngủ đủ giấc, cậu sẽ rất mệt mỏi.

Tuy nhiên: Unless you will do homework, you will be penalized => Không được sử dụng.

Công thức not unless

Công thức not unless tương đương với “only if” và có nghĩa là “khi và chỉ khi”

Công thức: Not unless + mệnh đề điều kiện

Ví dụ

 • Unless you work tirelessly, you won’t regret it (Trừ khi cậu nỗ lực không ngừng nghỉ, cậu sẽ không hối hận)

Bài tập vận dụng công thức unless

cach dung unless

Hoàn thành bài tập dưới với unless hoặc if

 • I won’t talk to him . . . he apologizes to me.
 • I won’t go . . . he is going.
 • . . . you don’t take notes, you will have a hard time studying later.
 • He must have graduated already, . . . he failed a class.
 • Lily is always cheerful . . . something really bad happens.
 • I will never forgive you . . . you tell him the truth.

Đáp án

 • I won’t talk to him unless he apologizes to me.
 • I won’t go if he is going.
 • If you don’t take notes, you will have a hard time studying later.
 • He must have graduated already unless he failed a class.
 • Lily is always cheerful unless something really bad happens.
 • I will never forgive you unless you tell him the truth.

Từ những thông tin và ví dụ trên, hy vọng rằng ihoc đã giúp bạn đã hiểu rõ và có thể sử dụng công thức unless một cách chính xác và hiệu quả trong việc diễn đạt ý nghĩa của mình nhé.

Xem thêm: Công thức it take và cách vận dụng