Diện tích xung quanh hình chóp – Định nghĩa, Công thức và Ví dụ

Diện tích xung quanh hình chóp là tổng diện tích các mặt bên của hình chóp, không tính đến diện tích đáy. Việc tính toán diện tích xung quanh hình chóp dựa vào công thức tương ứng với từng loại hình chóp. Điều này có ứng dụng quan trọng trong thực tế và các lĩnh vực như kiến trúc, xây dựng và công nghệ. Cụ thể, các bạn hãy cùng ihoc tìm hiểu nhé!

Định nghĩa diện tích xung quanh hình chóp

Diện tích xung quanh hình chóp

Diện tích xung quanh hình chóp là tổng diện tích các mặt bên của hình chóp, không bao gồm diện tích đáy. Điều này có nghĩa là chúng ta chỉ tính diện tích của các mặt bên của hình chóp mà không tính đến diện tích của mặt đáy. Diện tích xung quanh hình chóp được sử dụng để xác định diện tích bề mặt tổng thể của hình chóp và là một khái niệm quan trọng trong hình học không gian.

Việc tính toán diện tích xung quanh hình chóp phụ thuộc vào hình dạng và kích thước của hình chóp. Có các công thức riêng để tính diện tích xung quanh cho từng loại hình chóp, như hình chóp tam giác, hình chóp đều, hay hình chóp tròn. Bằng cách áp dụng các công thức này, chúng ta có thể tính toán diện tích xung quanh và sử dụng nó trong các bài toán thực tế như tính toán vật liệu cần thiết, đo lường diện tích bề mặt, hay ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau.

Xem thêm: Cách tính bán kính hình tròn theo đường kính, chu vi và diện tích

Công thức tính diện tích xung quanh hình chóp

cách tính Diện tích xung quanh hình chóp

Công thức tính diện tích xung quanh hình chóp phụ thuộc vào loại hình chóp cụ thể. Dưới đây, ihoc sẽ trình bày chi tiết các công thức tính diện tích xung quanh cho một số loại hình chóp thông dụng.

Hình chóp tam giác

 • Công thức: S = (1/2) × p × l

Trong đó:

 • S là diện tích xung quanh hình chóp tam giác.
 • p là chu vi đáy tam giác.
 • l là chiều cao từ đỉnh của hình chóp đến mặt phẳng đáy.

Hình chóp đều (hình chóp cụt)

 • Công thức: S = (1/2) × p × l + π × r^2

Trong đó:

 • S là diện tích xung quanh hình chóp đều.
 • p là chu vi đáy hình chóp.
 • l là độ dài từ đỉnh của hình chóp đến mặt phẳng đáy.
 • r là bán kính đáy hình chóp.

Hình chóp tròn

 • Công thức: S = π × r × l

Trong đó:

 • S là diện tích xung quanh hình chóp tròn.
 • r là bán kính đáy hình chóp.
 • l là độ dài từ đỉnh của hình chóp đến mặt phẳng đáy.

Công thức cho mỗi loại hình chóp được dùng để tính diện tích xung quanh bằng cách sử dụng các thông số cụ thể của hình chóp như chu vi đáy, chiều cao và bán kính đáy (nếu có).

Việc áp dụng đúng công thức cho từng loại hình chóp là quan trọng để tính toán diện tích xung quanh một cách chính xác. Điều này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hình dạng và kích thước của hình chóp và áp dụng trong các bài toán thực tế như xây dựng, thiết kế, hay tính toán trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Nhờ vào công thức tính diện tích xung quanh, chúng ta có thể đánh giá diện tích bề mặt tổng thể của hình chóp và sử dụng thông tin này để giải quyết các bài toán liên quan đến diện tích trong thực tế.

Tìm hiểu thêm: Tích vô hướng là gì? Cách tính tích vô hướng của hai vectơ

Ví dụ về tính diện tích xung quanh hình chóp

công thức Diện tích xung quanh hình chóp

Dưới đây là một vài ví dụ minh họa về cách tính diện tích xung quanh hình chóp cho các loại hình chóp khác nhau:

Ví dụ 1: Tính diện tích xung quanh hình chóp tam giác

Giả sử chúng ta có một hình chóp tam giác có chu vi đáy là 24 cm và chiều cao từ đỉnh của hình chóp đến mặt phẳng đáy là 10 cm.

Đáp án:

Áp dụng công thức: S = (1/2) × p × l

 • S = (1/2) × 24 cm × 10 cm
 • S = 120 cm^2

Vậy, diện tích xung quanh hình chóp tam giác là 120 cm^2.

Ví dụ 2: Tính diện tích xung quanh hình chóp đều

Giả sử chúng ta có một hình chóp đều với chu vi đáy là 30 cm, độ dài từ đỉnh của hình chóp đến mặt phẳng đáy là 12 cm và bán kính đáy là 5 cm.

Đáp án:

Áp dụng công thức: S = (1/2) × p × l + π × r^2

 • S = (1/2) × 30 cm × 12 cm + 3.14 × 5 cm^2
 • S = 180 cm^2 + 78.5 cm^2 S = 258.5 cm^2

Vậy, diện tích xung quanh hình chóp đều là 258.5 cm^2.

Ví dụ 3: Tính diện tích xung quanh hình chóp tròn

Giả sử chúng ta có một hình chóp tròn với bán kính đáy là 8 cm và chiều cao từ đỉnh của hình chóp đến mặt phẳng đáy là 15 cm.

Đáp án:

Áp dụng công thức: S = π × r × l

 • S = 3.14 × 8 cm × 15 cm
 • S = 376.8 cm^2

Vậy, diện tích xung quanh hình chóp tròn là 376.8 cm^2.

Qua các ví dụ trên, chúng ta có thể thấy cách tính diện tích xung quanh hình chóp sử dụng các công thức tương ứng. Việc áp dụng đúng công thức và sử dụng các thông số chính xác của hình chóp là quan trọng để tính toán diện tích xung quanh một cách chính xác và hiệu quả.

Xem thêm: Hai góc đồng vị là gì? Chứng minh 2 góc đồng vị bằng nhau

Diện tích xung quanh hình chóp là một khái niệm quan trọng để xác định diện tích bề mặt của hình chóp. Bằng cách áp dụng các công thức tương ứng, chúng ta có thể tính được diện tích xung quanh hình chóp cho các loại hình chóp khác nhau. Việc hiểu và áp dụng công thức này sẽ giúp chúng ta giải quyết các bài toán liên quan đến diện tích xung quanh hình chóp một cách chính xác và nhanh chóng. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài viết tiếp theo của ihoc nhé!