Phản ứng NaHCO3 H2SO4: Phương trình, điều kiện và hiện tượng

Trong lĩnh vực hóa học, phản ứng giữa NaHCO3 (natri hydrocarbonat) và H2SO4 (axit sulfuric) là một trong những phản ứng quan trọng được nghiên cứu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về phản ứng này, từ phương trình hóa học cho đến các tính chất và hiện tượng liên quan. Hãy cùng ihocvn đi vào thế giới hóa học của NaHCO3 H2SO4 và tìm hiểu về những điều thú vị mà phản ứng này mang lại

Phương trình phản ứng phân tử NaHCO3 H2SO4

phản ứng NaHCO3 H2SO4

Phản ứng giữa phân tử NaHCO3 (natri hydrocarbonat) và H2SO4 (axit sulfuric) có phương trình hóa học như sau:

 • NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O

Trong phản ứng này, một phân tử NaHCO3 tác dụng với một phân tử H2SO4 để tạo ra một phân tử Na2SO4 (natri sunfat), một phân tử CO2 (khí cacbonic), và một phân tử H2O (nước). Đây là một phản ứng trao đổi, trong đó ion natri (Na+) từ NaHCO3 thay thế ion hydro (H+) từ H2SO4, tạo thành muối Na2SO4, và ion bicarbonate (HCO3-) từ NaHCO3 tạo ra khí CO2 và nước.

Phản ứng trên là một ví dụ về phản ứng axit-bazơ, trong đó axit H2SO4 và bazơ NaHCO3 phản ứng để tạo ra muối và sản phẩm phụ khí và nước. Phản ứng này cũng thường được sử dụng trong các thí nghiệm và quá trình công nghiệp, và nó có các ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm và công nghiệp.

Tìm hiểu thêm: Nguyên tử khối là gì? Bảng nguyên tử khối đầy đủ

Điều kiện phản ứng NaHCO3 thành Na2SO4

Phản ứng NaHCO3 Na2SO4 không xảy ra trong điều kiện thông thường. Điều kiện để phản ứng này diễn ra là cần có nhiệt độ cao.

Trong điều kiện nhiệt độ cao, NaHCO3 tách thành Na2CO3 (natri cacbonat) và khí CO2. Sau đó, Na2CO3 tác dụng với H2SO4 để tạo ra Na2SO4 và CO2. Quá trình này xảy ra theo phản ứng:

 • 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O
 • Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O

Điều kiện nhiệt độ cao cần thiết để phản ứng này diễn ra vì tốc độ phản ứng giữa NaHCO3 và H2SO4 ở nhiệt độ thường rất chậm và không đủ để tạo ra sản phẩm Na2SO4.

Do đó, để chuyển đổi NaHCO3 thành Na2SO4, cần tăng nhiệt độ phản ứng lên để tạo điều kiện cho quá trình phản ứng diễn ra hiệu quả và tạo ra sản phẩm mong muốn.

Xem thêm: Cách tính số oxi hóa: Công cụ quan trọng trong phân tích hóa học

Phương trình ion rút gọn NaHCO3 H2SO4

công thức NaHCO3 H2SO4

Phương trình ion rút gọn cho phản ứng giữa ion của NaHCO3 (natri hydrocarbonat) và H2SO4 (axit sulfuric) là như sau:

 • HCO3- + H+ → CO2 + H2O

Trong phản ứng này, ion bicarbonate (HCO3-) từ NaHCO3 tác dụng với ion hydro (H+) từ H2SO4 để tạo ra khí CO2 (cacbonic) và nước (H2O). Đây là phản ứng trao đổi ion trong đó các ion trong các chất tham gia được tái tổ chức để tạo ra sản phẩm mới.

Phương trình ion rút gọn NaHCO3 H2SO4 này chỉ tập trung vào các ion chính trong phản ứng, giảm bớt các chất không cần thiết để hiển thị quá trình chuyển đổi ion và tạo ra các sản phẩm cuối cùng.

Hiện tượng phản ứng khi cho dung dịch NaHCO3 tác dụng H2SO4

Khi cho dung dịch NaHCO3 (natri hydrocarbonat) tác dụng với H2SO4 (axit sulfuric), ta quan sát được một số hiện tượng phản ứng.

Trước tiên, khi hai dung dịch được kết hợp, có thể nhìn thấy một sự kết tủa xảy ra. Điều này có thể là do tạo thành muối khan Na2SO4 (natri sunfat) trong dung dịch, do phản ứng giữa ion natri từ NaHCO3 và ion sunfat từ H2SO4.

Ngoài ra, một hiện tượng đáng chú ý là sự thoát khí. Khi phản ứng xảy ra, khí CO2 (cacbonic) được giải phóng. Khí này có thể nhìn thấy dưới dạng bong bóng hoặc sủi bọt trong dung dịch hoặc khi đặt một chất thích hợp, ví dụ như nước vôi trong không khí, khí CO2 sẽ tạo thành kết tủa trắng đục.

Hiện tượng thoát khí CO2 là kết quả của phản ứng giữa ion bicarbonate (HCO3-) từ NaHCO3 và ion hydro (H+) từ H2SO4. Trong quá trình phản ứng, bicarbonate bị proton hóa thành CO2 và nước. Sự giải phóng khí CO2 gây ra hiện tượng bong bóng và sủi bọt, tạo nên một cảm giác nổi bật trong quá trình phản ứng.

Những hiện tượng trên đều làm cho quá trình phản ứng giữa NaHCO3 H2SO4 trở nên thú vị và hấp dẫn trong việc nghiên cứu và học tập về hóa học.

Bản chất của các chất tham gia phản ứng

Trong quá trình phản ứng giữa NaHCO3 (natri hydrocarbonat) và H2SO4 (axit sulfuric), các chất tham gia có những bản chất riêng đóng vai trò quan trọng.

 • NaHCO3 (Natri hydrocarbonat): NaHCO3 là một muối axit có tính chất axit yếu. Trong phản ứng, ion bicarbonate (HCO3-) từ NaHCO3 tham gia tác động với axit H2SO4. NaHCO3 cũng có khả năng phân hủy nhiệt đối tương đối thấp, tạo ra natri cacbonat (Na2CO3) và khí CO2.
 • H2SO4 (Axit sulfuric): H2SO4 là một axit mạnh. Trong phản ứng, axit này cung cấp ion hydro (H+) để tác động với bicarbonate (HCO3-) từ NaHCO3 H2SO4 có tính chất mạnh và có khả năng tác động lên nhiều loại muối và chất bazơ.

Cả hai chất trên đều có vai trò quan trọng trong phản ứng. NaHCO3 cung cấp ion bicarbonate và có khả năng phân hủy nhiệt tạo ra sản phẩm phụ CO2, trong khi H2SO4 cung cấp ion hydro để tác động với bicarbonate. Sự tương tác giữa các chất này dẫn đến tạo ra muối Na2SO4, khí CO2 và nước.

Tính chất hóa học của NaHCO3 (Natri hydrocarbonat)

NaHCO3 (natri hydrocarbonat) là một chất rắn màu trắng có tính chất hóa học đáng chú ý. Dưới đây là một số tính chất hóa học quan trọng của NaHCO3:

 • Tính axit yếu: NaHCO3 có tính axit yếu, tức là có khả năng tác động với axit mạnh để tạo muối mới và giải phóng khí CO2. Ví dụ, khi tác động với axit sunfuric (H2SO4), NaHCO3 tạo ra muối natri sunfat (Na2SO4), khí CO2 và nước theo phản ứng: NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O.
 • Phân hủy nhiệt: NaHCO3 có khả năng phân hủy nhiệt tạo ra natri cacbonat (Na2CO3), khí CO2 và nước. Khi nhiệt độ tăng cao, NaHCO3 phân hủy thành Na2CO3 và CO2 theo phản ứng: 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O.
 • Tính chất tương phản: NaHCO3 có khả năng tác động với chất bazơ mạnh, giống như các muối axit khác. Trong phản ứng với bazơ mạnh như hidroxit natri (NaOH), NaHCO3 tạo thành muối natri và tạo ra nước: NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O.
 • Khả năng tan trong nước: NaHCO3 có khả năng tan trong nước, tạo thành dung dịch kiềm nhẹ. Dung dịch NaHCO3 có tính chất kiềm nhẹ do ion bicarbonate (HCO3-) có khả năng tác động nhẹ với nước, tạo thành ion hydroxide (OH-) và ion hydronium (H3O+).
 • Ứng dụng: NaHCO3 có nhiều ứng dụng trong đời sống và công nghiệp. Nó được sử dụng trong lĩnh vực nấu ăn và nước giải khát như một chất làm phồng, cung cấp khí CO2 để làm bánh và nước giải khát có gas. Ngoài ra, NaHCO3 cũng được sử dụng trong các quá trình làm sạch và tẩy rửa, cũng như trong ngành công nghiệp dược phẩm và hóa chất.

Tính chất hóa học của NaHCO3 làm cho nó trở thành một chất quan trọng với nhiều ứng dụng và có vai trò đáng kể trong lĩnh vực hóa học và các ngành công nghiệp liên quan.

Tính chất hoá học của H2SO4

H2SO4 (axit sulfuric) là một axit mạnh có tính chất hoá học đặc biệt. Dưới đây là một số tính chất quan trọng của H2SO4:

 • Tính axit mạnh: H2SO4 là một axit mạnh, có khả năng tạo các ion hydrogen (H+) mạnh trong dung dịch nước. Điều này làm cho nó có khả năng tác động mạnh với các chất bazơ và muối để tạo ra sản phẩm mới. Ví dụ, khi tác động với natri hidrocacbonat (NaHCO3), H2SO4 tạo ra muối natri sunfat (Na2SO4), khí CO2 và nước theo phản ứng: NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O.
 • Tính oxi hóa: H2SO4 có khả năng oxi hóa một số chất. Trong một số trường hợp, nó có thể oxi hóa các chất hữu cơ, như đồng thời chuyển màu các chất thay đổi. Điều này là do khả năng của H2SO4 nhận và chuyển nhượng các nhóm oxi hóa.
 • Tính hút ẩm: H2SO4 có khả năng hút ẩm mạnh. Khi tiếp xúc với không khí, nó có khả năng hấp thụ nước từ môi trường xung quanh, tạo thành hỗn hợp nước và axit. Điều này khiến nó được sử dụng trong các ứng dụng hấp thụ nước và làm khô trong ngành công nghiệp.
 • Tính ăn mòn: H2SO4 có tính chất ăn mòn mạnh và có thể tác động đến nhiều loại chất, bao gồm kim loại và các chất hữu cơ. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi xử lý và lưu trữ axit sunfuric, yêu cầu sự cẩn thận và các biện pháp an toàn phù hợp.
 • Ứng dụng: H2SO4 được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và ngành công nghiệp. Nó được sử dụng trong sản xuất phân bón, chất tẩy rửa, pin, dược phẩm, chất nhuộm, chất làm sạch và trong các quá trình sản xuất hóa chất khác. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng trong phân tích hóa học và nghiên cứu khoa học.

Tính chất hoá học đặc biệt của H2SO4 làm cho nó trở thành một chất quan trọng trong ngành công nghiệp và có ảnh hưởng lớn đến nhiều quá trình và ứng dụng trong lĩnh vực hóa học.

Bài tập vận dụng kèm đáp án

bài tập NaHCO3 H2SO4
bài tập NaHCO3 H2SO4

Bài tập 1: Cho phương trình phản ứng sau: NaHCO3 H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O. Hãy tính số mol CO2 được tạo ra khi phản ứng xảy ra giữa 5 mol NaHCO3 và dư H2SO4.

Đáp án: Dựa vào phương trình phản ứng, ta thấy 1 mol NaHCO3 tạo ra 1 mol CO2. Do đó, để tính số mol CO2, ta chỉ cần xác định số mol NaHCO3 trong phản ứng.

Theo phản ứng, 1 mol NaHCO3 tương ứng với 1 mol CO2. Vì vậy, 5 mol NaHCO3 tương ứng với 5 mol CO2.

Vậy, số mol CO2 được tạo ra khi phản ứng xảy ra giữa 5 mol NaHCO3 và dư H2SO4 là 5 mol.

Bài tập 2: Cho phản ứng hóa học sau: 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O. Hãy tính số mol natri hidroxit (NaOH) cần dùng để phản ứng hoàn toàn với 0.5 mol axit sunfuric (H2SO4).

Đáp án: Theo phản ứng, 2 mol NaOH tương ứng với 1 mol H2SO4. Vì vậy, để phản ứng hoàn toàn với 0.5 mol H2SO4, ta cần sử dụng bao nhiêu mol NaOH?

Số mol NaOH = (0.5 mol H2SO4) x (2 mol NaOH / 1 mol H2SO4) = 1 mol NaOH.

Vậy, để phản ứng hoàn toàn với 0.5 mol H2SO4, cần sử dụng 1 mol natri hidroxit (NaOH).

Bài tập 3: Cho phản ứng hóa học sau: 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2. Hãy tính số mol khí hiđro (H2) được tạo ra khi phản ứng xảy ra giữa 3 mol nhôm (Al) và dư axit clohidric (HCl).

Đáp án: Dựa vào phản ứng, ta thấy 2 mol nhôm (Al) tạo ra 3 mol khí hiđro (H2). Vì vậy, để tính số mol H2, ta chỉ cần xác định số mol Al trong phản ứng.

Theo phản ứng, 2 mol Al tương ứng với 3 mol H2. Vì vậy, 3 mol Al tương ứng với bao nhiêu mol H2?

Số mol H2 = (3 mol Al) x (3 mol H2 / 2 mol Al) = 4.5 mol H2.

Vậy, số mol khí hiđro (H2) được tạo ra khi phản ứng xảy ra giữa 3 mol nhôm (Al) và dư axit clohidric (HCl) là 4.5 mol.

Xem thêm: Phản ứng Ag + HNO3 đặc tạo ra hiện tượng gì?

Trong bài viết trên, chúng ta đã tìm hiểu về phản ứng giữa NaHCO3 H2SO4. Chúng ta đã điểm qua phương trình phản ứng, điều kiện phản ứng, phương trình ion rút gọn, hiện tượng phản ứng và bản chất của các chất tham gia. Hi vọng bài viết của ihocvn đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về phản ứng giữa NaHCO3 và H2SO4, đồng thời giúp bạn hiểu rõ hơn về tính chất và ứng dụng của các chất tham gia trong quá trình hóa học.