Danh sách các trường tại Huế

Hiển thị 1-10 của 10 kết quả

Hệ đào tạo

Khối ngành

Tỉnh/Thành phố

Đại học Phú Xuân
Đại học Phú Xuân
7
Tốt

Top 6

2.000 sinh viên

Ngành đào tạoĐa ngành

Trường THPT Hai Bà Trưng Huế
Trường THPT Hai Bà Trưng Huế
9
Tốt

Top 5

2.500 học sinh

Ngành đào tạoCông lập

Năm đào tạo3

Trường Đại Học Nông Lâm Huế
Trường Đại Học Nông Lâm Huế
8.7
Tốt

Top 6

7.600 sinh viên

Ngành đào tạoNông Lâm

Năm đào tạo4 năm

Trường Đại học Ngoại Ngữ Huế
Trường Đại học Ngoại Ngữ Huế
8
Tốt

Top 8

6.000 sinh viên

Ngành đào tạoNgôn Ngữ

Trường Đại học Luật Huế
Trường Đại học Luật Huế
8.6
Tốt

Top 5

8.497 sinh viên

Ngành đào tạoLuật

Năm đào tạo4 năm

Trường Quốc Học Huế
Trường Quốc Học Huế
9
Tốt

Top 1

5.000 học sinh

Ngành đào tạoCông lập

Học viện Âm nhạc Huế
Học viện Âm nhạc Huế
9
Tốt

Top 3

Ngành đào tạoÂm nhạc

Trường Đại học Sư phạm Huế
Trường Đại học Sư phạm Huế
8
Tốt

Top 10

6.999 sinh viên

Ngành đào tạoSư phạm

Trường Đại học Khoa học Huế
Trường Đại học Khoa học Huế
9
Tốt

Top 2

6.000 sinh viên

Ngành đào tạoĐa ngành

Năm đào tạo4 - 5 năm

Trường Đại học Y Dược Huế
Trường Đại học Y Dược Huế
8
Tốt

Top 2

7 sinh viên

Ngành đào tạoY khoa

Năm đào tạo6 - 8 năm