Bí quyết thành thạo công thức before trong tiếng Anh

Before là một khái niệm quan trọng trong tiếng Anh, đóng vai trò quyết định trong việc sắp xếp thứ tự các sự kiện hoặc hành động. Nắm vững cách sử dụng công thức này không chỉ giúp bạn diễn đạt ý nghĩa chính xác mà còn tăng tính logic và sự mạch lạc trong viết và nói tiếng Anh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về công thức Before, cách sử dụng nó trong tiếng Anh, và các bài tập thực hành để củng cố kiến thức. Hãy cùng ihocvn tìm hiểu nhé.

Định nghĩa của công thức Before

cấu trúc before

Công thức Before trong tiếng Anh được sử dụng để diễn đạt thứ tự hoặc mối quan hệ thời gian giữa hai sự kiện, hành động, hay tình huống. Nó cho phép chúng ta biểu đạt rõ ràng rằng một sự việc xảy ra trước một sự việc khác.

Khi sử dụng cấu trúc Before, ta thường đặt từ “Before” trước động từ hoặc cụm động từ để chỉ sự diễn ra trước đó. Điều này giúp chúng ta xác định thời điểm hoặc thứ tự một cách rõ ràng và logic. Cấu trúc Before đóng vai trò quan trọng trong việc viết, nói và hiểu tiếng Anh.

Ví dụ:

 • She brushed her teeth before going to bed.

(Cô ấy đánh răng trước khi đi ngủ.)

 • We should finish our work before the deadline.

(Chúng ta nên hoàn thành công việc trước thời hạn.)

 • They had breakfast before leaving the house.

(Họ đã ăn sáng trước khi rời nhà.)

Cách dùng Before trong tiếng Anh

cách dùng before

Công thức Before có thể được áp dụng trong nhiều trường hợp và mục đích khác nhau. Dưới đây là một số cách phổ biến để sử dụng Before trong tiếng Anh:

 • Sử dụng Before để diễn đạt thứ tự thời gian: Công thức này giúp xác định rõ ràng sự việc nào xảy ra trước sự việc khác.

Ví dụ: I woke up before the alarm rang. (Tôi thức dậy trước khi báo thức reo.)

 • Sử dụng Before để biểu thị hành động hoặc sự việc xảy ra trước một thời điểm cụ thể.

Ví dụ: We need to submit the report before Friday. (Chúng ta cần gửi báo cáo trước thứ Sáu.)

 • Sử dụng Before trong câu điều kiện (conditional sentences) để diễn đạt điều kiện xảy ra trước một hành động khác.

Ví dụ: If you study hard before the exam, you will do well. (Nếu bạn học chăm chỉ trước kỳ thi, bạn sẽ làm tốt.)

 • Sử dụng Before để đưa ra lời khuyên hoặc đề nghị về việc hoàn thành một hành động trước một thời điểm nhất định.

Ví dụ: You should finish your homework before going out to play. (Bạn nên hoàn thành bài tập trước khi ra ngoài chơi.)

Lưu ý rằng việc sử dụng công thức Before đòi hỏi sự chính xác và tuân thủ ngữ cảnh. Nên xác định rõ các sự việc và thời điểm liên quan để sử dụng công thức này một cách đúng ngữ pháp và logic.

Qua việc sử dụng Before, chúng ta có thể truyền đạt một cách rõ ràng, chính xác và mạch lạc trong việc diễn đạt sự thứ tự thời gian và mối quan hệ giữa các sự việc trong tiếng Anh.

Phân biệt công thức Before và After trong tiếng Anh

định nghĩa công thức before

Sự khác biệt về ý nghĩa và cách sử dụng

Công thức Before và After trong tiếng Anh đều liên quan đến thứ tự thời gian, tuy nhiên chúng có ý nghĩa và cách sử dụng khác nhau.

 • Công thức Before (trước): Được sử dụng để chỉ ra rằng một sự việc xảy ra trước một sự việc khác trong thời gian.

Ví dụ: She arrived before the meeting started. (Cô ấy đến trước khi cuộc họp bắt đầu.)

 • Công thức After (sau): Được sử dụng để diễn đạt rằng một sự việc xảy ra sau một sự việc khác trong thời gian.

Ví dụ: He left after finishing his work. (Anh ấy đi sau khi hoàn thành công việc.)

Để phân biệt rõ ràng giữa hai công thức này, cần chú ý đến thứ tự thời gian của các sự việc và cách chúng được kết nối trong câu. Trong công thức Before, sự việc trước diễn ra trước sự việc sau, trong khi công thức After thì ngược lại.

Ví dụ minh họa để phân biệt công thức Before và After

Để hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa công thức Before và After, hãy xem các ví dụ sau:

 • They went to the park before having lunch.

(Họ đi đến công viên trước khi ăn trưa.)

 • She called her friend after finishing her homework.

(Cô ấy gọi cho bạn sau khi hoàn thành bài tập về nhà.)

 • Before going to bed, remember to turn off the lights.

(Trước khi đi ngủ, hãy nhớ tắt đèn.)

 • After the movie ended, they went out for dinner.

(Sau khi bộ phim kết thúc, họ ra ngoài ăn tối.)

Như các ví dụ trên, sự việc được diễn tả bằng công thức Before xảy ra trước sự việc được diễn tả bằng công thức After. Chính điều này tạo nên sự khác biệt về thứ tự thời gian và ý nghĩa giữa hai công thức này.

Xem thêm: Cách lấy lại gốc tiếng Anh hiệu quả và nhanh chóng cho người mất gốc

Một số lưu ý khi sử dụng từ “Before” trong tiếng Anh

Ngữ cảnh và thời gian

Khi sử dụng từ “Before” trong tiếng Anh, cần chú ý đến ngữ cảnh và thời gian để đảm bảo ý nghĩa chính xác và logic. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng:

 • Xác định rõ thời điểm: Sử dụng từ “Before” để chỉ ra thời điểm hoặc sự việc diễn ra trước một thời điểm cụ thể.

Ví dụ: She arrived before 9 AM. (Cô ấy đến trước 9 giờ sáng.)

 • Sử dụng từ “Before” với mốc thời gian gần nhất: Đối với các sự việc xảy ra liên tiếp, sử dụng từ “Before” với mốc thời gian gần nhất để xác định thời điểm trước đó.

Ví dụ: He finished his work before lunch. (Anh ấy hoàn thành công việc trước bữa trưa.)

 • Ngữ cảnh trong câu: Đảm bảo ngữ cảnh trong câu rõ ràng để người nghe hoặc đọc hiểu được thứ tự và mối quan hệ thời gian của các sự việc.

Ví dụ: Before I left the house, I made sure to lock all the doors. (Trước khi tôi rời nhà, tôi đảm bảo khóa cửa kỹ.)

Cấu trúc ngữ pháp và từ vựng

Để sử dụng từ “Before” một cách chính xác trong tiếng Anh, cần lưu ý các quy tắc ngữ pháp và từ vựng sau:

 • Cấu trúc câu: Đặt từ “Before” trước động từ hoặc cụm động từ để chỉ sự việc xảy ra trước đó.

Ví dụ: They studied before the exam. (Họ học trước kỳ thi.)

 • Tính từ và trạng từ: Sử dụng các tính từ và trạng từ thích hợp để mô tả sự việc xảy ra trước đó một cách chính xác.

Ví dụ: She arrived just before the deadline. (Cô ấy đến ngay trước thời hạn.)

 • Từ đồng nghĩa và trái nghĩa: Xem xét sử dụng các từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa của “Before” để biểu thị ý nghĩa phù hợp trong ngữ cảnh.

Ví dụ: He left before everyone else. (Anh ấy đi trước mọi người khác.)

Qua việc tuân thủ các quy tắc ngữ pháp và chọn từ vựng phù hợp, ta có thể sử dụng từ “Before” một cách chính xác và hiệu quả trong việc diễn đạt sự thứ tự thời gian và mối quan hệ giữa các sự việc trong tiếng Anh.

Tìm hiểu thêm: Công thức as soon as trong tiếng anh đầy đủ nhất

Bài tập về công thức Before trong tiếng Anh

Bài tập 1: Điền từ “Before” vào câu đúng cách

Điền từ “Before” vào chỗ trống trong các câu sau để hoàn thành câu đúng cú pháp và ý nghĩa.

 • Please finish your homework __________ watching TV.
 • We had a delicious dinner __________ going to the movies.
 • She always brushes her teeth __________ going to bed.
 • I need to buy some groceries __________ heading home.
 • They practiced the dance routine __________ the performance.

Bài tập 2: Viết một đoạn văn sử dụng công thức Before một cách chính xác

Viết một đoạn văn với ít nhất 5 câu, sử dụng công thức “Before” một cách chính xác để diễn đạt sự thứ tự thời gian hoặc mối quan hệ giữa các sự việc.

Đáp án mẫu:

Before starting her day, Lisa always goes for a morning run to energize herself. After her run, she takes a quick shower before getting dressed. Before leaving the house, she prepares a healthy breakfast to fuel her day. After breakfast, she checks her emails before heading to work. Before entering the office, she grabs a cup of coffee to boost her productivity.

Xem thêm: Công thức unless: Cách dùng và bài tập vận dụng

Trên đây là những nội dung cơ bản về công thức Before trong tiếng Anh. Hi vọng rằng bạn đã hiểu rõ về định nghĩa, cách sử dụng và phân biệt công thức “Before” và “After”. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đã thực hành qua các bài tập để nắm vững kiến thức. Các bạn hãy tiếp tục đón đọc những bài viết tiếp theo của ihocvn để có thêm nhiều kiến thức hữu ích nhé!