Trang chủ / Giáo án điện tử / Lớp 6 / Tiếng Anh / Giáo án tiếng Anh lớp 6 chuẩn chương trình mới chi tiết 37 tuần

Giáo án tiếng Anh lớp 6 chuẩn chương trình mới chi tiết 37 tuần

Giáo án online của Ihoc.vn xin gửi đến các thầy cô giáo trọn bộ giáo án Tiếng Anh lớp 6. Giáo án được biên soạn theo hình thức giáo án điện tử giúp thầy cô tiết kiệm thời gian soạn giáo án khi lên lớp và cũng rất thuận tiện cho thầy cô tham khảo. 

Giới thiệu giáo án Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới

Nằm trong tài liệu giáo án điện tử lớp 6 môn Tiếng Anh, bộ giáo án tiếng anh 6 sách mới thí điểm của bộ GD&ĐT dưới đây do Ihoc sưu tầm và đăng tải. Nội dung bao gồm tất cả các bài học trong 37 tuần nhằm giúp các thầy cô giáo dễ dàng truyền tải nội dung bài học đến học sinh. 

Giới thiệu giáo án Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới
Giới thiệu giáo án Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới

>>>Tham khảo thêm: Giáo án điện tử lớp 6 dành cho thầy cô và phụ huynh

Chi tiết giáo án Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới

Giáo án Tiếng Anh lớp 6 – Unit 1: Greetings – Lesson 1: Hello (A1 – A4)

Aim: 

  • To teach students “ Hi / Hello” , “ I’m … / My name’s…” to introduce themselves and numbers 0 – 5.
  • Objective: By the end of the lesson, students may introduce themselves.

Teaching aids: Pictures and cards

Procedure:

TimeContentTeacher’s activitiesStudents’ activities
3’1.Revision:

– Should we learn vocabulary?

– How can you learn vocabulary?

– Ask students some questions about how to study English.– Answer the teacher’s questions
10’2. Presentation:

+ Vocabulary:

– Hi / Hello: Chào

– a name: tên

– I : tôi

– My: của tôi

– Am / is / are: là

Elicit vocabulary

  • Situation
  • Explanation
  • Mine
  • Translation
  • Translation
– Listen to the teacher.

– Give the meaning of the words.

– Repeat after the teacher.

– Copy down.

+ Checking vocabulary:Rub out and remember

– Point to the Vietnamese translation and ask “ What’s this in English?”

– If there is time, get students to write the English words again.

– Look at the Vietnames translation and call the English words.

– Come to the board and rewrite them in English.

+ Target language: Form:

Hello / Hi.

I am ( ‘m )… / My name is (‘s) …

– Xin chào.

– Tôi là… / Tên của tôi là…

– Dùng khi chào (thân mật) và giới thiệu.

Pictures

– Use pictures to set the scene in an effort to elicit the target structures.

– Ask students to say the greetings and how to introduce themselves.

– Pay attention to what the teacher shows and listen to him or her attentively.

– Say the greeting and how to identify oneself.

10’3. Practice: A3,4 (page 11)

– I’ am Lan.

– I’ am Nga.

– My name is Ba.

– My name is Nam.

Picture cues

– Run through the pictures .

– Let students play the role of Lan, Ba, Nga and Ba.

– Listen to them and correct their

– Look at the pictures.

– Follow the teacher.

– Practice individualy in pairs, in groups.

mistakes If they don’t pronounce correctly.– Notice the main tress Hello (2nd syllable).
5’Numbers:Mine
– Oh: 0//– Look at the teacher.
– One: 1

– Two: 2

– Three: 3

– Four: 4

– Listen.

– Repeat individually. Copy the number in the notebooks

– Five: 5Translation
+ Checking vocabulary:Slap the board

– Put the numbers on over the board

– Call two students or two teams of students to the front of the class.

– Call out one of the numbers in English in loud voice.

Group works.

– Say the numbers .

– Listen to the numbers.

– Run forward and slap the correct numbers on the board.

7’Practice:

– Can Tho 071

– Quang Ninh

– Ha Noi 04

– Tra Vinh 074

– Hue 054

– Da Nang 051

Word cues

– Run through the cues.

– Model first.

– Example:

+ S1: Can Tho, please.

+ S2: Oh – seven –

one.

Work in pairs

– Repeat it chorally and then individually.

– Make the sentence for themselves.

7’4. Further practice:– Let them follow the model, then use their own names.– follow the teacher, then use the own names.
3’5. Homework:

– Numbers 0 -5

– Hello / Hi / I’m.. / My name is …

– Unit1: Greetings – Lesson 2 (A5- A8).

– Ask students to learn how to greet people, to identify oneself numbers 0 – 5 and prepare Lesson 2 (A5-A8) “Ask how people are and say thank you”.– Take notes.

– Do as the teacher requests.

Trên đây là giáo án tiếng Anh lớp 6 chương trình mới, mời thầy cô tải file giáo án bên dưới để xem đầy đủ nội dung và sử dụng thuận tiện. Đừng quên theo dõi Giáo án điện tử thường xuyên để cập nhật tài liệu giảng dạy mới nhất nhé.


download button