Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 10 / Âm nhạc / Chuyên đề học tập Âm Nhạc 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Chuyên đề học tập Âm Nhạc 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giới thiệu sách giáo khoa Chuyên đề học tập Âm Nhạc 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa Chuyên đề học tập Âm Nhạc 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Tổng chủ biên: Phạm Phương Hoa

Tác giả: Phạm Xuân Cung, Nguyễn Đỗ Hiệp

Sách giáo khoa Chuyên đề học tập Âm Nhạc 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống được biên soạn theo định hướng giúp học sinh có hiểu biết sâu sắc hơn về kiến thức cơ bản của âm nhạc, làm cơ sở để học tập, làm việc, nghiên cứu.

Nội dung môn học nhằm bổ sung và nâng cao kiến thức về hợp âm, phương pháp xác định giọng, đặt hợp âm cho ca khúc, bản nhạc và phương pháp xác định tiết điệu đệm để học sinh có thể ứng dụng trong hoạt động âm nhạc.

Sách giáo khoa Chuyên đề học tập Âm Nhạc 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống được biên soạn theo nhiều chủ đề hấp dẫn, hướng đến phát triển được những năng lực và phẩm chất cho học sinh theo chuẩn chương trình phổ thông mới 2018. Cùng thư viện học liệu khám phá nội dung cuốn sách trong phần tiếp theo của bài viết

 

Nội dung sách

Sách Chuyên đề học tập Âm Nhạc 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống gồm có các nội dung chính như sau:

Chuyên đề 1. Hệ thống các hợp âm ba, hợp âm bảy của điệu thức

Bài 1. Hợp âm ba, các hợp âm ba chính trong điệu trưởng và điệu thứ

Bài 2. Các hợp âm ba phụ trong điệu trưởng và điệu thứ

Bài 3. Hợp âm bảy át

Bài 4. Hợp âm bảy thứ, bảy trưởng

Chuyên đề 2. Phương pháp xác định giọng và đặt hợp âm đệm cho ca khúc, bản nhạc

Bài 1. Phương pháp xác định giọng cho ca khúc, bản nhạc

Bài 2. Phương pháp xác định cấu trúc của ca khúc, bản nhạc

Bài 3. Vòng hợp âm đệm cho ca khúc, bản nhạc

Bài 4. Phương pháp đặt hợp âm đệm cho ca khúc, bản nhạc

Chuyên đề 3. Phương pháp xác định tiết điệu đệm

Bài 1. Tiết điệu đệm và những tiết điệu phổ biến

Bài 2. Xác định tiết điệu đệm cho ca khúc, bản nhạc nhịp 2/4

Bài 3. Xác định tiết điệu đệm cho ca khúc, bản nhạc nhịp 3/4

Bài 4. Xác định tiết điệu đệm cho ca khúc, bản nhạc nhịp 4/4

Bài 5. Xác định tiết điệu đệm cho ca khúc, bản nhạc nhịp 6/8

Xem sách online


Tải sách

download button