Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 7 / Lịch sử và Địa lí / Sách giáo khoa Lịch Sử Và Địa Lí lớp 7 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa Lịch Sử Và Địa Lí lớp 7 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giới thiệu sách giáo khoa Lịch Sử Và Địa Lí lớp 7 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Lịch Sử Và Địa Lí lớp 7 Chân Trời Sáng Tạo

Chủ biên phần lịch sử: Vũ Minh Giang

Tổng chủ biên cấp THCS phần lịch sử: Nghiêm Đình Vỹ

Chủ biên: Nguyễn Thị Côi, Vũ Văn Quân

Tác giả: Phạm Đức Anh, Phạm Thị Thanh Huyền, Đặng Hồng Sơn

Tổng chủ biên phần địa lí: Đào Ngọc Hùng

Chủ biên: Nguyễn Đình Giang, Phạm Thị Thu Phương

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền, Đặng Thị Huệ, Phí Công Việt

lich su va dia li 7 ket noi

Bộ Sách giáo khoa Lịch Sử Và Địa Lí lớp 7 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống được biên soạn với định hướng giúp các em tìm hiểu về những vấn để nổi bật của lịch sử thế giới và Việt Nam đến khoảng thế kỉ XVI, cũng như những vấn đề địa lí của các châu lục trên thế giới

Sách giáo khoa Lịch Sử Và Địa Lí 7 được cấu trúc gồm 2 phần tương ứng với 2 phân môn lịch sử và địa lí.

Nội dung phần lịch sử xoay quanh các chủ đề như Các vương quốc phong kiến ở phương Đông và phương Tây đã mở mang lãnh thổ và xây dựng những nền văn hoá phong phú, rực rỡ ra sao; Việc khám phá những đại dương, tuyến đường hàng hải mới, chinh phục những vùng đất mới như thế nào; “Hào khí Đông A” được hun đúc và kế thừa qua các triều đại ra sao mà khiến cho vó ngựa quân xâm lược cũng phải bao phen chìm bước…

Phần Địa lí sẽ cùng các em khám phá các châu lục trên thế giới như: châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương và châu Nam Cực. Mỗi châu lục sẽ được đề cập đến với những khía cạnh về đặc điểm tự nhiên cơ bản và một vài nét khái quát, đặc trung nhất về dân cư, phương thức khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở các châu lục

Thông qua những bài học, các em sẽ có thể hình thành và phát triển năng lực bản thân. Đồng thời, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ thiên nhiên, tinh thần chung sống hoà đồng, tôn trọng sự khác biệt về văn hoá của người dân các châu lục, khu vực khác trên thế giới.

Sách giáo khoa Lịch Sử Và Địa Lí lớp 7 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống được biên soạn theo nhiều chủ đề hấp dẫn, hướng đến tính giáo dục cao theo chuẩn chương trình phổ thông mới 2018. Cùng thư viện học tập tham khảo nội dung cuốn sách này trong phần tiếp theo của bài viết

 

Nội dung sách

Sách Lịch Sử Và Địa Lí lớp 7 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống gồm có các nội dung chính như sau:

Phần Lịch Sử

Chương 1: Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI

 • Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu
 • Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu
 • Bài 3: Phong trào văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo

Chương 2: Trung Quốc và Ấn Độ thời trung đại

 • Bài 4: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
 • Bài 5: Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX

Chương 3: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI

 • Bài 6: Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
 • Bài 7: Vương quốc Lào
 • Bài 8: Vương quốc Cam-pu-chia

Chương 4: Đất nước dưới thời các vương triều Ngô – Đinh – Tiền Lê (939 – 1009)

 • Bài 9: Đất nước buổi đầu độc lập (939 – 967)
 • Bài 10: Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968 – 1009)

Chương 5: Đại Việt thời Lý – Trần – Hồ (1009 – 1407)

 • Bài 11: Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước (1009 – 1225)
 • Bài 12: Cuộc kháng chiến chống quân lược Tống (1075 – 1077)
 • Bài 13: Đại Việt thời Trần (1226 – 1400)
 • Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
 • Bài 15: Nước Đại Ngu thời Hồ (1400 – 1407)

Chương 6: Khởi nghĩa Lam Sơn và Đại Việt thời Lê sơ (1418 – 1527)

 • Bài 16: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)
 • Bài 17: Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527)

Chương 7: Vùng đất phía Nam Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

 • Bài 18: Vương quốc Chăm-pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến thế kỉ XVI

Phần Địa Lí 

Chương 1: Châu Âu

 • Bài 1: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên Châu Âu
 • Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Âu
 • Bài 3: Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Châu Âu
 • Bài 4: Liên minh Châu Âu

Chương 2: Châu Á

 • Bài 5: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên Châu Á
 • Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á
 • Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á
 • Bài 8: Thực hành: Tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á

Chương 3: Châu Phi

 • Bài 9: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi
 • Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi
 • Bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi
 • Bài 12: Thực hành: Tìm hiểu khái quát Cộng hòa Nam Phi

Chương 4: Châu Mỹ

 • Bài 13: Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ. Sự phát kiến ra châu Mỹ
 • Bài 14: Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ
 • Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ
 • Bài 16: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ
 • Bài 17: Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A Ma Dôn

Chương 5: Châu Đại Dương và châu Nam Cực

 • Bài 18: Châu Đại Dương
 • Bài 19: Châu Nam Cực

Chủ đề chung

 • Chủ đề chung 1: Các cuộc đại phát kiến địa lí thế kỉ XV – XVI
 • Chủ đề chung 2: Đô thị: Lịch sử và hiện tại

Giải thích thuật ngữ

Bảng phiên âm

Xem sách online

Tải sách

download button