Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 10 / Công nghệ / Chuyên đề học tập Công Nghệ 10 Thiết kế và công nghệ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Chuyên đề học tập Công Nghệ 10 Thiết kế và công nghệ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giới thiệu sách giáo khoa Chuyên đề học tập Công Nghệ 10 Thiết kế và công nghệ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa Chuyên đề học tập Công Nghệ 10 Thiết kế và công nghệ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Tổng chủ biên: Lê Huy Hoàng

Chủ biên: Nguyễn Quốc Cường

Tác giả: Phạm Văn Sơn

Sách giáo khoa Chuyên đề học tập Công Nghệ 10 Thiết kế và công nghệ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống được biên soạn theo định hướng giúp học sinh hiểu rõ hơn về vai trò của công nghệ, ứng dụng của công nghệ, từ đó có những định hướng nghề nghiệp cho bản thân.

Nội dung môn học trình bày ba chủ đề lớn của công nghệ đã và đang được ứng dụng trong sản xuất và đời sống, đó là: Thiết kế với sự trợ giúp của máy tính. Ngôi nhà thông minh với công nghệ Intemet vạn vật và Nghề nghiệp STEM.

Với ba chuyên đề chính, các tác giả của cuốn sách Chuyên đề học tập Công nghệ 10 – Thiết kế và Công nghệ mong muốn đem lại cho các em học sinh những trải nghiệm đơn giản nhưng thú vị của công nghệ trong đời sống hàng ngày.

Sách giáo khoa Chuyên đề học tập Công Nghệ 10 Thiết kế và công nghệ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống được biên soạn theo nhiều chủ đề hấp dẫn, hướng đến phát triển được những năng lực và phẩm chất cho học sinh theo chuẩn chương trình phổ thông mới 2018. Cùng thư viện học liệu khám phá nội dung cuốn sách trong phần tiếp theo của bài viết

OACjQIAwZS 1

 

Nội dung sách

Sách Chuyên đề học tập Công Nghệ 10 Thiết kế và công nghệ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống gồm có các nội dung chính như sau:

Chuyên đề 1. Vẽ và thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính

Bài 1. Vai trò công nghệ thông tin trong các hoạt động tạo lập bản vẽ và thiết kế mĩ thuật

Bài 2. Sử dụng phần mềm CAD để lập bản vẽ mĩ thuật

Bài 3. Dự án: Lập bản vẽ mĩ thuật với sự trợ giúp của máy tính

Chuyên đề 2. Thiết kế mạch điều khiển cho ngôi nhà thông minh

Bài 4. Hệ thống điều khiển trong ngôi nhà thông minh

Bài 5. Công nghệ cảm biến

Bài 6. Dự án: Thiết kế hệ thống điều khiển đơn giản cho ngôi nhà thông minh

Chuyên đề 3. Nghề nghiệp STEM

Bài 7. STEM và nghề nghiệp STEM

Bài 8. Dự án: Lập kế hoạch lựa chọn nghề nghiệp STEM

Xem sách online

Tải sách

download button