Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 10 / Giáo dục Kinh tế và Pháp luật / Sách giáo khoa Giáo Dục Kinh Tế Và Pháp Luật 10 Cánh Diều

Sách giáo khoa Giáo Dục Kinh Tế Và Pháp Luật 10 Cánh Diều

Giới thiệu sách giáo khoa Giáo Dục Kinh Tế Và Pháp Luật 10 Cánh Diều

Sách giáo khoa Giáo Dục Kinh Tế Và Pháp Luật 10 Cánh Diều

Tổng chủ biên: Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Chủ biên: Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Tác giả: Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy Nga, Trần Thị Diệu Oanh, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận

Bộ Sách giáo khoa Giáo Dục Kinh Tế Và Pháp Luật 10 Cánh Diều được biên soạn với định hướng giúp các em từng bước trưởng thành và xử lí những tình huống phù hợp với nhận thức, tâm sinh lí và quy định của pháp luật.

Nội dung môn học giúp học sinh củng cố, nâng cao các năng lực đã được hình thành, phát triển qua việc học tập môn Giáo dục công dân ở trung học cơ sở

  • Có kiến thức phổ thông, cơ bản về kinh tế, pháp luật
  • Vận dụng được kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí các hiện tượng, vấn đề, tình huống kinh tế, pháp luật trong thực tiễn cuộc sống
  • Có khả năng tham gia các hoạt động phù hợp với lứa tuổi để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong các hoạt động kinh tế, đáp ứng yêu cầu cần đạt của môn học.

Từ những tri thức đã khám phá, các em sẽ từng bước tiếp cận, hiểu và vận dụng được những kiến thức đã học để lí giải những hiện tượng kinh tế, xã hội, pháp luật nảy sinh trong cuộc sống. Trên cơ sở đó, các em có thể từng bước trưởng thành và xử lí những tình huống phù hợp với nhận thức, tâm sinh lí và quy định của pháp luật.

Sách giáo khoa Giáo Dục Kinh Tế Và Pháp Luật 10 Cánh Diều được biên soạn theo nhiều chủ đề hấp dẫn, hướng đến phát triển được những năng lực và phẩm chất cho học sinh theo chuẩn chương trình phổ thông mới 2018. Cùng thư viện học tập khám phá nội dung cuốn sách trong phần tiếp theo của bài viết

giao duc kinh te va phap luat 10 canh dieu

 

Nội dung sách

Sách Giáo Dục Kinh Tế Và Pháp Luật 10 Cánh Diều gồm có các nội dung chính như sau:

Phần một: Giáo dục kinh tế 10

Chủ đề 1: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế

Bài 1: Các hoạt động kinh tế trong đời sống xã hội

Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế

Chủ đề 2: Thị trường và cơ chế thị trường

Bài 3: Thị trường

Bài 4: Cơ chế thị trường

Chủ đề 3: Ngân sách nhà nước và thuế

Bài 5: Ngân sách nhà nước

Bài 6: Thuế

Chủ đề 4: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh

Bài 7: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh

Chủ đề 5: Tín dụng và các dịch vụ tín dụng

Bài 8: Tín dụng

Bài 9: Dịch vụ tín dụng

Chủ đề 6: Lập kế hoạch tài chính cá nhân

Bài 10: Lập kế hoạch tài chính cá nhân

Phần hai: Giáo dục pháp luật 10

Chủ đề 7: Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 11: Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 12: Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 13: Chính quyền địa phương

Chủ đề 8: Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 14: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 15: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về chế độ chính trị

Bài 16: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Bài 17: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường

Bài 18: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bộ máy nhà nước

Chủ đề 9: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 19: Pháp luật trong đời sống xã hội

Bài 20: Hệ thống pháp luật Việt Nam

Bài 21: Thực hiện pháp luật

Giải thích thuật ngữ

Xem sách online

Tải sách

download button