Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 10 / Hóa học / Sách giáo khoa Hóa Học 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa Hóa Học 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giới thiệu sách giáo khoa Hóa Học 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa Hóa Học 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Tổng chủ biên: Lê Kim Long

Chủ biên: Đặng Xuân Thư

Tác giả: Nguyễn Thu Hà, Lê Thị Hồng Hải, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, Vũ Anh Tuấn

Sách giáo khoa Hóa Học 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống được biên soạn với định hướng giúp các em có hiểu biết sâu sắc về các kiến thức cơ sở chung của hoá học, vừa mang tính định hướng nghề nghiệp cho các em trong tương lai.

Nội dung môn học giúp các em có hiểu biết sâu sắc về các kiến thức cơ sở chung của hoá học, vừa mang tính định hướng nghề nghiệp cho các em trong tương lai.

  • Cấu trúc và tính chất của chất (cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, sự hình thành phân tử)
  • Phản ứng hoá học (biến thiên năng lượng trong quá trình phản ứng, tốc độ phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng)
  • Tính chất của nhóm nguyên tố, điển hình là nhóm halogen.

Thông qua việc tìm hiểu kiến thức, giúp các em phát triển năng lực, cho nên cuối mỗi bài học có mục “Em đã học” và “Em có thể” để các em được thể hiện năng lực của bản thân.

Sách giáo khoa Hóa Học 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống được biên soạn theo nhiều chủ đề hấp dẫn, hướng đến phát triển được những năng lực và phẩm chất cho học sinh theo chuẩn chương trình phổ thông mới 2018. Cùng thư viện học tập khám phá nội dung cuốn sách trong phần tiếp theo của bài viết

hoa hoc lop 10 ket noi tri thuc voi cuoc song

Nội dung sách

Sách Hóa Học 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống gồm có các nội dung chính như sau:

Chương 1: Cấu tạo nguyên nguyên tử

Bài 1: Thành phần của nguyên tử

Bài 2: Nguyên tố hóa học

Bài 3: Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử

Bài 4: Ôn tập chương 1

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

Bài 5: Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một nhóm

Bài 7: Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì

Bài 8: Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 9: Ôn tập chương 2

Chương 3: Liên kết hóa học

Bài 10: Quy tắc octet

Bài 11: Liên kết ion

Bài 12: Liên kết cộng hóa trị

Bài 13: Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals

Bài 14: Ôn tập chương 3

Chương 4: Phản ứng oxi hóa – khử

Bài 15: Phản ứng oxi hóa – khử

Bài 16: Ôn tập chương 4

Chương 5: Năng lượng hóa học

Bài 17: Biến thiên enthalpy trong các phản ứng hóa học

Bài 18: Ôn tập chương 5

Chương 6: Tốc độ phản ứng

Bài 19: Tốc độ phản ứng

Bài 20: Ôn tập chương 6

Chương 7: Nguyên tố nhóm halogen

Bài 21: Nhóm halogen

Bài 22: Hydrogen halide. Muối halide

Bài 23: Ôn tập chương 7

Giải thích một số thuật ngữ dùng trong sách

Xem sách online


Tải sách

download button