Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 10 / Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp / Sách giáo khoa Hoạt Động Trải Nghiệm Hướng Nghiệp 10 Bản 1 Chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Hoạt Động Trải Nghiệm Hướng Nghiệp 10 Bản 1 Chân trời sáng tạo

Giới thiệu sách giáo khoa Hoạt Động Trải Nghiệm Hướng Nghiệp 10 Bản 1 Chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 10 Bản 1 Chân trời sáng tạo

Tổng chủ biên: Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên

Chủ biên: Vũ Phương Liên, Cao Thị Châu Thủy

Tác giả: Nguyễn Hồng Kiên, Lại Thị Yến Ngọc, Đỗ Phú Trần Tình

Sách giáo khoa Hoạt Động Trải Nghiệm Hướng Nghiệp 10 Bản 1 Chân trời sáng tạo được biên soạn theo định hướng giúp các em từng bước hình thành năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, năng lực định hướng nghề nghiệp,… đồng thời phát triển các phẩm chất và năng lực chủ yếu như: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm; tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Nội dung môn học được biên soạn trong 9 chủ đề với 105 tiết mục. Các chủ đề trong sách được biên soạn dựa trên 4 mạch nội dung: Hoạt động hướng vào bản thân, Hoạt động hướng đến xã hội, Hoạt động hưởng đến tự nhiên và Hoạt động hướng nghiệp. Mỗi chủ đề được thực hiện từ 3 – 4 tuần với ba loại hình cơ bản: Hoạt động giáo dục theo chủ đề, Sinh hoạt dưới cờ và Sinh hoạt lớp.

Sách giáo khoa Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 10 Bản 1 Chân trời sáng tạo được biên soạn theo nhiều chủ đề hấp dẫn, hướng đến phát triển được những năng lực và phẩm chất cho học sinh theo chuẩn chương trình phổ thông mới 2018. Cùng thư viện học liệu khám phá nội dung cuốn sách trong phần tiếp theo của bài viết

39178480 754c 450e a48b f146ce55da40

 

Nội dung sách

Sách Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 10 Bản 1 Chân trời sáng tạo gồm có các nội dung chính như sau:

Chủ đề 1: Thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người học sinh

Chủ đề 2: Xây dựng quan điểm sống

Chủ đề 3: Giữ gìn truyền thống nhà trường

Chủ đề 4: Thực hiện trách nhiệm với gia đình

Chủ đề 5: Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và phát triển kinh tế gia đình

Chủ đề 6: Vận động cộng đồng cùng tham gia các hoạt động xã hội

Chủ đề 7: Tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương

Chủ đề 8: Định hướng học tập và rèn luyện theo nhóm nghề lựa chọn

Chủ đề 9: Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường tự nhiên

Xem sách online


Tải sách

download button