Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 10 / Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp / Sách giáo khoa Hoạt Động Trải Nghiệm Hướng Nghiệp 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa Hoạt Động Trải Nghiệm Hướng Nghiệp 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giới thiệu sách giáo khoa Hoạt Động Trải Nghiệm Hướng Nghiệp 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Tổng chủ biên: Lưu Thu Thủy

Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình

Tác giả: Lê Văn Cầu, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Thu

Sách giáo khoa Hoạt Động Trải Nghiệm Hướng Nghiệp 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống được biên soạn theo định hướng phát triển năng lực đặc thù cho các em: năng lực thích ứng; năng lực lập kế hoạch, năng lực thực hiện kế hoạch và đánh giá; năng lực định hưởng nghề nghiệp:…..

Nội dung môn học được biên soạn trong 105 tiết dưới các loại hình hoạt động: Sinh hoạt dưới cờ, hoạt động giáo dục theo chủ đề và sinh hoạt lớp.

Sách được cấu trúc thành 11 chủ đề thuộc 4 mạch nội dung: Hướng vào bản thân. Hướng đến xã hội, Hướng đến tự nhiên và Hướng nghiệp.

Những nội dung được trình bày trong các chủ đề đều bắt nguồn từ chính cuộc sống thực tiễn của các em và thể hiện rõ thông điệp “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Cuối mỗi chủ đề đều có phần đánh giá. Dựa vào các tiêu chi trong phần này, các em sẽ tự đánh giá kết quả trải nghiệm chủ đề của bản thân theo hai mức: đạt và chưa đạt.

Sách giáo khoa Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống được biên soạn theo nhiều chủ đề hấp dẫn, hướng đến phát triển được những năng lực và phẩm chất cho học sinh theo chuẩn chương trình phổ thông mới 2018. Cùng thư viện học liệu khám phá nội dung cuốn sách trong phần tiếp theo của bài viết

Sách giáo khoa Hoạt Động Trải Nghiệm Hướng Nghiệp 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

 

Nội dung sách

Sách Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống gồm có các nội dung chính như sau:

Chủ đề 1: Phát huy truyền thống nhà trường

Chủ đề 2: Khám phá bản thân

Chủ đề 3: Rèn luyện bản thân

Chủ đề 4: Chủ động, tự tin trong học tập và giao tiếp

Chủ đề 5: Trách nhiệm với gia đình

Chủ đề 6: Tham gia xây dựng cộng đồng

Chủ đề 7: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên

Chủ đề 8: Bảo vệ môi trường tự nhiên

Chủ đề 9: Tìm hiểu nghề nghiệp

Chủ đề 10: Hiểu bản thân để chọn nghề phù hợp

Chủ đề 11: Lập kế hoạch học tập, rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp

Xem sách online

Tải sách

download button