Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 10 / Lịch sử / Sách giáo khoa Lịch Sử 10 Cánh Diều

Sách giáo khoa Lịch Sử 10 Cánh Diều

Giới thiệu sách giáo khoa Lịch Sử 10 Cánh Diều

Sách giáo khoa Lịch Sử 10 Cánh Diều

Tổng chủ biên: Đỗ Thanh Bình

Chủ biên: Nguyễn Văn Ninh

Tác giả: Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Thu Hiền, Tống Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Mạnh Hưởng

Bộ Sách giáo khoa Lịch Sử 10 Cánh Diều được biên soạn với định hướng phát triển năng lực môn học, tìm hiểu lịch sử, nhận thức và tư duy lịch sử, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn; phẩm chất chủ yếu như yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ,…

Nội dung môn học được biên soạn hướng các em tìm hiểu sâu hơn các lĩnh vực:

  • Lịch sử và Sử học
  • Vai trò của Sử học
  • Một số nền văn minh thế giới thời kì cô – trung dại
  • Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới
  • Văn minh Đông Nam Á
  • Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (trước năm 1858)
  • Cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Sách giáo khoa Lịch Sử 10 Cánh Diều được biên soạn theo nhiều chủ đề hấp dẫn, hướng đến phát triển được những năng lực và phẩm chất cho học sinh theo chuẩn chương trình phổ thông mới 2018. Cùng thư viện học tập khám phá nội dung cuốn sách trong phần tiếp theo của bài viết

lich su 10 canh dieu

Nội dung sách

Sách Lịch Sử 10 Cánh Diều gồm có các nội dung chính như sau:

Chủ đề 1: Lịch sử và sử học

Bài 1: Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử

Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống

Chủ đề 2: Vai trò của sử học

Bài 3: Sử học với các lĩnh vực khoa học khác

Bài 4: Sử học với một số lĩnh vực, ngành hiện đại

Chủ đề 3: Một số nền văn minh thế giới thời kì cổ – trung đại

Bài 5: Khái niệm văn minh

Bài 6: Một số nền văn minh Phương Đông

Bài 7: Một số nền văn minh Phương Tây

Chủ đề 4: Các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới

Bài 8: Cách mạng công nghiệp thời kì cận đại

Bài 9: Cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại

Chủ đề 5: Văn minh Đông Nam Á

Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại

Bài 11: Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ – trung đại

Chủ đề 6: Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (Trước năm 1858)

Bài 12: Văn minh Văn Lang – Âu Lạc

Bài 13: Văn minh Chăm-pa, Văn minh Phù Nam

Bài 14: Cơ sở hình thành và quá trình phát triển của văn minh Đại Việt

Bài 15: Một số thành tựu của văn minh Đại Việt

Chủ đề 7: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Bài 16: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam

Bài 17: Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam

Bảng giải thích thuật ngữ

Bảng tra cứu địa danh/tên riêng nước ngoài

Xem sách online


Tải sách

download button