Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 10 / Mĩ thuật / Sách giáo khoa Mĩ Thuật 10 Lí Luận Và Lịch Sử Mĩ Thuật Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa Mĩ Thuật 10 Lí Luận Và Lịch Sử Mĩ Thuật Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giới thiệu sách giáo khoa Mĩ Thuật 10 Lí Luận Và Lịch Sử Mĩ Thuật Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa Mĩ Thuật 10 Lí Luận Và Lịch Sử Mĩ Thuật Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Tổng chủ biên: Nguyễn Xuân Nghị

Chủ biên: Phạm Duy Anh

Tác giả: Đào Thị Thúy Anh, Trịnh Văn Sinh

Sách giáo khoa Mĩ Thuật 10 Lí Luận Và Lịch Sử Mĩ Thuật Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống được biên soạn theo định hướng giúp học sinh biết đến di sản, tác phẩm mĩ thuật qua các giai đoạn phát triển chính trong dòng chảy lịch sử thế giới và Việt Nam.

Nội dung môn học được biên soạn theo bốn hoạt động chính: Khám phá – Nhận biết – Thảo luận – Vận dụng, phù hợp với khả năng lĩnh hội kiến thức và khả năng thực hành của học sinh. Qua đó góp phần cùng các học phần mĩ thuật và hoạt động giáo dục khác hình thành, phát triển năng lực theo yêu cầu đặt ra đối với môn học như:

  • Biết được một số nét tiêu biểu về lịch sử mĩ thuật Việt Nam và thế giới lập được danh mục tư liệu liên quan đến lịch sử mĩ thuật Việt Nam và thế giới
  • Tóm tắt được đặc điểm một số nền mĩ thuật của Việt Nam và thế giới
  • Biết được mối quan hệ liên ngành giữa lịch sử mĩ thuật và Khảo cổ học.

Sách giáo khoa Mĩ Thuật 10 Lí Luận Và Lịch Sử Mĩ Thuật Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống được biên soạn theo nhiều chủ đề hấp dẫn, hướng đến phát triển được những năng lực và phẩm chất cho học sinh theo chuẩn chương trình phổ thông mới 2018. Cùng thư viện học liệu khám phá nội dung cuốn sách trong phần tiếp theo của bài viết.

Sách giáo khoa Mĩ Thuật 10 Lí Luận Và Lịch Sử Mĩ Thuật Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

 

Nội dung sách

Sách Mĩ Thuật 10 Lí Luận Và Lịch Sử Mĩ Thuật Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống gồm có các nội dung chính như sau:

Bài 1. Khái quát chung về lịch sử mĩ thuật

Bài 2. Khái quát về lịch sử mĩ thuật thế giới

Bài 3. Một số nét tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam

Xem sách online


Tải sách

download button