Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 10 / Sinh học / Sách giáo khoa Sinh học 10 Cánh Diều

Sách giáo khoa Sinh học 10 Cánh Diều

Giới thiệu sách giáo khoa Sinh học 10 Cánh Diều

Sách giáo khoa Sinh học 10 Cánh Diều

Tổng chủ biên: Mai Sỹ Tuấn

Chủ biên: Đinh Quang Báo

Tác giả: Lê Thị Phương Hoa, Ngô Văn Hưng, Trần Thị Thúy, Đoàn Văn Thược

Sách giáo khoa Sinh học 10 Cánh Diều được biên soạn với định hướng giúp các em khám phá khoa học, phát triển năng lực nhận thức của học sinh cấp Trung học phổ thông

Nội dung môn học vừa phản ánh các thuộc tính cơ bản của tổ chức sống ở các cấp độ phân tử, tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã – hệ sinh thái, sinh quyển; vừa giới thiệu các nguyên lí công nghệ ứng dụng sinh học nhằm định hướng cho các em lựa chọn ngành nghề trong bối cảnh phát triển của công nghệ sinh học và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Sách giáo khoa Sinh học 10 Cánh Diều được biên soạn theo nhiều chủ đề hấp dẫn, hướng đến phát triển được những năng lực và phẩm chất cho học sinh theo chuẩn chương trình phổ thông mới 2018. Cùng thư viện học tập khám phá nội dung cuốn sách trong phần tiếp theo của bài viết

sgk sinh hoc lop 10 canh dieu

Nội dung sách

Sách Sinh học 10 Cánh Diều gồm có các nội dung chính như sau:

Phần 1: Giới thiệu chương trình môn sinh học và các cấp độ tổ chức của thế giới sống

Chủ đề 1: Giới thiệu khái quát chương trình môn Sinh học

Bài 1: Giới thiệu chương trình môn sinh học. Sinh học và sự phát triển bền vững

Bài 2: Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học

Chủ đề 2: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống

Bài 3: Giới thiệu chung về các cấp độ tổ chức của thế giới sống

Ôn tập phần 1

Phần 2: Sinh học tế bào

Chủ đề 3: Giới thiệu chung về tế bào

Bài 4: Khái quát về tế bào

Chủ đề 4: Thành phần hóa học của tế bào

Bài 5: Các nguyên tố hóa học và nước

Bài 6: Các phân tử sinh học

Chủ đề 5: Cấu trúc của tế bào

Bài 7: Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

Bài 8: Cấu trúc của tế bào nhân thực

Chủ đề 6: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở tế bào

Bài 9: Trao đổi chất qua màng sinh chất

Bài 10: Sự chuyển hóa năng lượng và enzyme

Bài 11: Tổng hợp và phân giải các chất trong tế bào

Chủ đề 7: Thông tin giữa các tế bào, chu kì tết bào và phân bào

Bài 12: Thông tin tế bào

Bài 13: Chu kì tế bào và nguyên phân

Bài 14: Giảm phân

Bài 15: Thực hành làm tiêu bản nhiễm sắc thể để quan sát quá trình nguyên phân, giảm phân ở tế bào thực vật, dộng vật

Chủ đề 8: Công nghệ tế bào

Bài 16: Công nghệ tế bào

Ôn tập Phần 2

Phần 3: Sinh học vi sinh vật và virus

Chủ đề 9: Sinh học vi sinh vật

Bài 17: Vi sinh vật và các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật

Bài 18: Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật

Bài 19: Quá trình tổng họp phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng

Bài 20: Thành tựu của công nghệ vi sinh vật và ứng dụng của vi sinh vật

Chủ đề 10: Virus

Bài 21: Khái niệm, cấu tạo và chu trình nhân lên của virus

Bài 22: Phương thức lây truyền, cách phòng chống và ứng dụng của virus

Ôn tập Phần 3

Xem sách online


Tải sách

download button