Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 10 / Tiếng Anh / Sách giáo khoa Tiếng Anh 10 Explore New Words

Sách giáo khoa Tiếng Anh 10 Explore New Words

Giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Anh 10 Explore New Words

Sách giáo khoa Tiếng Anh 10 Explore New Words

Tổng chủ biên: Nguyễn Thanh Bình

Chủ biên: Đinh Trần Hạnh Nguyên

Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Lan, Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đào Xuân Phương Trang, Lê Nguyễn Như Anh

Bộ Sách giáo khoa Tiếng Anh 10 Explore New Words được biên soạn với định hướng mang đến cuốn sách giáo khoa tiếng anh cho các em học sinh lớp 10 tham khảo và học tập, trang bị kiến thức, kĩ năng với môn học ngôn ngữ Anh và kỹ năng sống giúp học sinh chuẩn bị tốt cho tương lai.

Cuốn sách Tiếng anh 10 Explore New Words – Sách học sinh nằm trong bộ sách cánh diều do nhà xuất bản Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh ấn bản

Sách giáo khoa Tiếng Anh 10 Explore New Words được biên soạn theo nhiều chủ đề hấp dẫn, hướng đến tính giáo dục cao theo chuẩn chương trình phổ thông mới 2018. Cùng thư viện học tập khám phá nội dung cuốn sách trong phần tiếp theo của bài viết

tieng anh 10 explore new worlds canh dieu

Nội dung sách

Sách Tiếng Anh lớp 10 Explore New Words gồm có các nội dung chính như sau:

Unit 1: People

Unit 1A: Meet people

Unit 1B: Ask for personal information

Unit 1C: Describe people and Occupations

Unit 1D: Compare people’s jobs

Unit 1E: Write a personal description

Grammar Reference

Unit 2: A Day in the Life

Unit 2A: Talk about a Typical Day

Unit 2B: Talk about Free Time

Unit 2C: Describe a Special Day

Unit 2D: Talk about Hobbies and Interests

Unit 2E: Plan a Party

Grammar Reference

Unit 3: Going Places

Unit 3A: Talk about your possessions

Unit 3B: Ask for and give travel information

Unit 3C: Ask for and give advice

Unit 3D: Plan a vaction

Unit 3E: Describe a place

Grammar Reference

Unit 4: Food

Unit 4A: Describe a recipe

Unit 4B: Order a meal

Unit 4C: Talk about diets

Unit 4D: Plan a farm or a garden

Unit 4E: Follow and give instructions

Grammar Reference

Unit 5: Sports

Unit 5A: Describe activities happening now

Unit 5B: Compare everyday and present- time activities

Unit 5C: Talk about your favorite sports

Unit 5D: Compare sports and activities

Unit 5E: Write and complete a questionnaire

Grammar Reference

Unit 6: Destinations

Unit 6A: Describe past vacations

Unit 6B: Ask about trip

Unit 6C: Talk about your weekend

Unit 6D: Describe a national park

Unit 6E: Find and share information online

Grammar Reference

Unit 7: Communication

Unit 7A: Talk about personal communication

Unit 7B: Exchange contact information

Unit 7C: Describe characteristics and qualities

Unit 7D: Compare types of communication

Unit 7E: Compare formal and informal communication

Grammar Reference

Unit 8: Making plans

Unit 8A: Talk about your plans

Unit 8B: Plan a project

Unit 8C: Make predictions

Unit 8D: Solve a probem

Unit 8E: Describe future trends

Grammar Reference

Unit 9: Types of clothing

Unit 9A: Compare clothes

Unit 9B: Buy clothes

Unit 9C: Decide what to wear

Unit 9D: Discuss fashion

Unit 9E: Describe clothes

Grammar Reference

Unit 10: Lifestyles

Unit 10A: Discuss healthy and unhealthy habits

Unit 10B: Give advice on healthy habits

Unit 10C: Talk about lifestyle

Unit 10D: Discuss the importance of sleep

Unit 10E: Explain heathy activities

Grammar Reference

Unit 11: Achievements

Unit 11A: Talk about responsibilities

Unit 11B: Interview for a job

Unit 11C: Describe past actions

Unit 11D: Women’s achievements

Unit 11E: Write a resume

Grammar Reference

Unit 12: Decisions

Unit 12A: Give advice about money

Unit 12B: Choose what to use

Unit 12C: Make decisions about money

Unit 12D: Plan how to raise money

Unit 12E: Compare and contrast options

Grammar Reference

Xem sách online


Tải sách

download button