Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 2 / Giáo dục thể chất / Sách giáo khoa Giáo Dục Thể Chất lớp 2 Cánh Diều

Sách giáo khoa Giáo Dục Thể Chất lớp 2 Cánh Diều

Giới thiệu sách giáo khoa Giáo Dục Thể Chất lớp 2 Cánh Diều

Sách Giáo Dục Thể Chất bộ Cánh Diều Lớp 2

Tổng chủ biên: Lưu Quang Hiệp

Chủ biên: Phạm Đông Đức

Tác giả: Nguyễn Duy Linh, Phạm Tràng Kha

Bộ Sách giáo khoa Giáo Dục Thể Chất lớp 2 Cánh Diều được biên soạn nhằm mục đích hướng dẫn giáo viên dạy học theo sách giáo khoa Giáo dục thể chất 2. Đồng thời đây cũng được xem là tài liệu tham khảo quan trọng cho cán bộ quản lí giáo dục cấp tiểu học.

Sách giáo khoa Giáo Dục Thể Chất lớp 2 Cánh Diều được biên soạn và phân bổ chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách cùng Thư Viện Học Tập ở phần tiếp theo của bài viết nhé

Giao duc The chat 2 Canh dieu

Nội dung sách

Sách Giáo Dục Thể Chất 2 bộ Cánh Diều gồm có các nội dung chính như sau:

Phần 1: Những vấn đề chung

Trong phần này, nhóm tác giả giới thiệu khái quát về Chương trình môn Giáo dục thể chất với những nội dung cơ bản nhất về

  • Đặc điểm môn học, quan điểm xây dựng chương trình môn học
  • Mục tiêu của chương trình đối với cấp tiểu học
  • Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung
  • Nội dung môn học, phương pháp giáo dục
  • Các hình thức đánh giá kết quả giáo dục
  • Cấu trúc, cách trình bày sách giáo khoa Giáo dục thể chất 2.

Phần 2: Hướng dẫn cụ thể

Nội dung phần này hướng dẫn chi tiết nội dung từng bài học thông qua việc xác định rõ những khía cạnh sau:

  • Mục tiêu môn học cần đạt được: kiến thức, năng lực và phẩm chất
  • Thiết bị dạy học và học liệu: Tranh, ảnh, video kĩ thuật động tác, dụng cụ tập luyện
  • Tiến trình dạy học: nội dung kiến thức, trình tự giảng dạy, luyện tập, những lỗi sai học sinh thường mắc và biện pháp khắc phục, vận dụng

Tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng vùng, miền, từng trường mà giáo viên có thể linh hoạt, sáng tạo trong việc lựa chọn và xây dựng nội dung, hình thức tổ chức dạy học, phân phối chương trình phù hợp để hoạt động dạy và học đạt hiệu quả cao nhất.

Xem sách online


Tải sách

download button