Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 2 / Toán học / Sách giáo khoa Toán Lớp 2 Tập 1 Cánh Diều

Sách giáo khoa Toán Lớp 2 Tập 1 Cánh Diều

Giới thiệu sách giáo khoa Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều

Sách Toán Lớp 2 Cánh Diều – Tập 1

Tổng chủ biên: Đỗ Đức Thái

Đồng chủ biên: Đỗ Tiến Đạt

Tác giả: Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn

Sách Toán Lớp 2 Tập 1 – Cánh Diều được biên soạn bởi những tác giả là các nhà khoa học, nhà giáo đến từ các trường đại học, các viện nghiên cứu và cơ sở giáo dục trong cả nước, có uy tín, có năng lực và kinh nghiệm biên soạn SGK. Trong đó nhiều tác giả là thành viên của Ban Phát triển chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nhóm tác giả biên soạn sách giáo khoa toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều dựa theo triết lý “Mang cuộc sống vào bài học – đưa bài học vào cuộc sống”. Với mong muốn bộ sách sẽ hỗ trợ phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh đúng với tinh thần chương trình giáo dục phổ thông mới đề ra.

Tìm hiểu nội dung chính sách giáo khoa toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều cùng Thư Viện Tài Liệu ở phần tiếp theo của bài viết.

Sách giáo khoa toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều

Nội dung sách

Chương 1: Ôn tập lớp 1: Phép cộng, phép trừ( có nhớ) trong phạm vi 20

 • Toán 2 (Tập một) – Chương 1
 • Ôn tập các số đến 100

  Toán 2 (tập một) – Ôn tập các số đến 100

 • Ôn tập về phép cộng, phép trừ ( không nhớ) trong phạm vi 100

  Toán 2( tập một)- Ôn tập về phép cộng, phép trừ ( không nhớ) trong phạm vi 100

 • Tia số. Số liền trước- Số liền sau

  Toán 2 ( tập một)- Tia số. Số liền trước- Số liền sau

 • Đề- xi- mét

  Toán 2 ( tập một) – Đề- xi- mét

 • Số hạng- tổng

  Toán 2( tập một) Số hạng- tổng

 • Số bị trừ- Số trừ- Hiệu

  Toán 2( tập một)- Số bị trừ- Số trừ- Hiệu

 • Luyện tập chung 1

  Toán 2 (tập một)- Luyện tập chung

 • Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20

  Toán 2 (tập một)- Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20

 • Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20

  Toán 2(tập một)- Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20

 • Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)

  Toán 2 (tập một)- Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)

 • Luyện tập 1

  Toán 2(tập một)- Luyện tập 1

 • Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20

  Toán 2 (tập một)- Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20

 • Luyện tập 2

  Toán 2 (tập một)- Luyện tập

 • Luyện tập chung 2

  Toán 2( tập một)- Luyện tập chung 2

 • Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20

  Toán 2(tập một)- Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20

 • Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

  Toán 2 (tập một)- Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

 • Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)

  Toán 2 (tập một)- Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)

 • Luyện tập 3

  Toán 2( tập một)- Luyện tập 3

 • Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

  Toán 2(tập một)- Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

 • Luyện tập 4

  Toán 2(tập một)- Luyện tập 4

 • Luyện tập chung 3

  Toán 2 (tập một)- Luyện tập chung 3

 • Bài số toán liên quan đến phép cộng, phép trừ

  Toán 2(tập một)- Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ

 • Luyện tập 5

  Toán 2( tập một)- Luyện tập 5

 • Bài số toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo)

  Toán 2 (tập một)- Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo)

 • Luyện tập 6

  Toán 2 (tập một)- Luyện tập 6

 • Luyện tập chung 4

  Toán 2 (tập một)- Luyện tập chung 4

 • Em ôn lại những gì đã học

  Toán 2 (tập một)- Em ôn lại những gì đã học

 • Em vui học toán

Chương 2: Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

 • Toán 2 (Tập một) – Chương 2
 • Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100

  Toán 2 (tập một)- Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100

 • Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo)

  Toán 2 (tập một)- Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo)

 • Luyện tập 7

  Toán 2 (tập một) – Luyện tập 7

 • Luyện tập 7(tiếp theo)

  Toán 2 (tập một)- Luyện tập 7(tiếp theo)

 • Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

  Toán 2 (tập một)- Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

 • Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo)

  Toán 2 (tập một)- Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo)

 • Luyện tập 8

  Toán 2 (tập một)- Luyện tập 8

 • Luyện tập 8 (tiếp theo)

  Toán 2(tập một)- Luyện tập 8 (tiếp theo)

 • Luyện tập chung 5

  Toán 2 (tập một)- Luyện tập chung 5

 • Ki-lô-gam

  Toán 2(tập một)- Ki-lô-gam

 • Lít

  Toán 2(tập một)- Lít

 • Luyện tập chung 6

  Toán 2 (tập một)- Luyện tập chung 6

 • Hình tứ giác

  Toán 2(tập một)- Hình tứ giác

 • Điểm- Đoạn thẳng

  Toán 2(tập một)- Điểm- Đoạn thẳng

 • Đường thẳng- Đường cong- Đường gấp khúc

  Toán 2 (tập một)- Đường thẳng- Đường cong- Đường gấp khúc

 • Độ dài đoạn thằng. Độ dài đường gấp khúc.

  Toán 2 (tập một)- Độ dài đoạn thằng. Độ dài đường gấp khúc.

 • Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng

  Toán 2 (tập một)- Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng

 • Luyện tập chung 7

  Toán 2 (tập một)- Luyện tập chung 7

 • Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

  Toán 2 (tập một)- Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

 • Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

  Toán 2(tập một)- Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

 • Ôn tập về hình học và đo lường

  Toán 2 (tập một)- Ôn tập về hình học và đo lường

 • Ôn tập

  Toán 2 (tập một)- Ôn tập

 • Em vui học toán 2

  Toán 2 (tập một)- Em vui học toán 2

Xem sách online


Tải sách

download button