Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 2 / Toán học / Sách giáo khoa Toán lớp 2 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa Toán lớp 2 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giới thiệu sách giáo khoa Toán lớp 2 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Toán Lớp 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống – Tập 1

Tổng chủ biên: Hà Huy Khoái

Đồng chủ biên: Lê Anh Vinh

Tác giả: Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh

Sách giáo khoa Toán lớp 2 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống được biên soạn một cách trực quan, đi vào bản chất trước khi đi sâu vào năng lực toán học của người học. Hệ thống bài tập, ví dụ minh họa được thiết kế theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp với tư duy của lứa tuổi nhằm tránh việc áp dụng rập khuôn trong cách giải.

Cấu trúc bài học có tính phân hóa cao như hiện nay. Với lối tư duy tiếp cận trực quan xuất phát từ thực tiễn thông qua các ví dụ minh họa, bài tập thực hành. Để đi sâu vào năng lực tính toán trừu tượng từ những quy luật được rút ra. Sẽ giúp các thầy cô chủ động vận dụng phương pháp giảng dạy linh hoạt theo tình hình thực tế của mỗi lớp học.

toan lop 2 tap 2 ket noi tri thuc voi cuoc song

Nội dung sách

Sách giáo khoa toán lớp 2 tập 2 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống được Thư Viện Online tổng hợp ở phần tiếp theo, hướng đến những nội dung kiến thức cơ bản như sau:

Chủ đề 8 : Phép nhân, phép chia

 • Bài 37: Phép nhân
 • Bài 38: Thừa số, tích
 • Bài 39: Bảng nhân 2
 • Bài 40: Bảng nhân 5
 • Bài 41: Phép chia
 • Bài 42: Số bị chia, số chia, thương
 • Bài 43: Bảng chia 2
 • Bài 44: Bảng chia 5
 • Bài 45: Luyện tập chung

Chủ đề 9 : Làm quen với hình khối

 • Bài 46: Khối trụ, khối cầu
 • Bài 47: Luyện tập chung

Chủ đề 10 : Các số trong phạm vi 1000

 • Bài 48: Đơn vị, chục, trăm, nghìn
 • Bài 49: Các số tròn trăm, tròn chục
 • Bài 50: So sánh các số tròn trăm, tròn chục
 • Bài 51: Số có ba chữ số
 • Bài 52: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
 • Bài 53: So sánh các số có ba chữ số
 • Bài 54: Luyện tập chung

Chủ đề 11 : Độ dài và đơn vị đo độ dài – Tiền Việt Nam

 • Bài 55: Đề-xi-mét. Mét. Ki-lô-mét
 • Bài 56: Giới thiệu tiền Việt Nam
 • Bài 57: Thực hành và trải nghiệm đo độ dài
 • Bài 58: Luyện tập chung

Chủ đề 12 : Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

 • Bài 59: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
 • Bài 60: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000
 • Bài 61: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
 • Bài 62: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000
 • Bài 63: Luyện tập chung

Chủ đề 13 : Làm quen với yếu tố thống kê, xác suất

 • Bài 64: Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu
 • Bài 65: Biểu đồ tranh
 • Bài 66: Lựa chọn khả năng
 • Bài 67: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu

Chủ đề 14 : Ôn tập cuối năm

 • Bài 68: Ôn tập các số trong phạm vi 1000
 • Bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100
 • Bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000
 • Bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia
 • Bài 72: Ôn tập hình học
 • Bài 73: Ôn tập đo lường
 • Bài 74: Ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng
 • Bài 75: Ôn tập chung

Xem sách online

Tải sách

download button