Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 4 / Tiếng Anh / Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 4 tập 2 – Giáo dục Việt Nam

Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 4 tập 2 – Giáo dục Việt Nam

Giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 4 tập 2 – Giáo dục Việt Nam

Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 4 tập 2 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn theo Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, với sự hợp tác chặt chẽ về chuyên môn và kĩ thuật của Nhà xuất bản Macmillan (MPC).Sách được biên soạn theo đường hướng giao tiếp, giúp học sinh bước đầu hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh, thông qua bốn kĩ năng nghe, nói, đọc và viết, trong đó ưu tiên phát triển hai kĩ năng nghe và nói.
Cuốn sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 4 tập 2 xoay quanh hai chủ điểm giao tiếp gần gũi với học sinh: Me and My Family, Me and the World Around. Mỗi chủ điểm được chia thành năm đơn vị bài học (Unit) tương ứng với năm chủ để của chương trình. Sau năm đơn vị bài học là một bài ôn (Review) tập trung vào ôn tập và củng cố các kĩ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) và kiến thức ngôn ngữ cơ bản (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp).

Cùng SGK online tìm hiểu chi tiết nội dung của cuốn SGK Tiếng Anh lớp 4 tập 2 – Giáo dục Việt Nam ngay sau đây nhé.

Tieng Anh lop 4 tap 2 nxb giao duc

Nội dung sách

Chủ đề 1: ME AND MY FAMILY

 • Unit 11: What time is it?
 • Unit 12: What does your father do
 • Unit 13: Would you like some milk?
 • Unit 14: What does he look like?
 • Unit 15: When’s Children’s Day?
 • Review 3

Chủ đề 2: ME AND THE WORLD AROUND

 • Unit 16: Let’s go to the bookshop
 • Unit 17: How much is the T-shirt?
 • Unit 18: What’s your phone number?
 • Unit 19: What animal do you want to see?
 • Unit 20: What are you going to do this summer?
 • Review 4

Xem sách online


Tải sách

download button