Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 7 / Toán học / Sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Giới thiệu sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Sách Toán lớp 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Tổng chủ biên: Trần Nam Dũng

Chủ biên: Trần Đức Huyên

Tác giả: Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh

Bộ Sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực Toán học cho học sinh lớp 7 THCS theo đề cương Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Nội dung sách Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo được phân bổ gồm 3 phần

 • Số và Đại số gồm 2 chương: Số hữu tỉ; Số thực.
 • Hình học và Đo lường gồm 2 chương: Các hình khối trong thực tiễn; Góc và đường thẳng song song.
 • Một số yếu tố Thống kê và Xác suất gồm 1 chương: Một số yếu tố thống kê.

Mỗi bài học được cấu trúc theo các hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và cuối mỗi bài học có nội dung để học sinh tự đánh giá. Được chọn lọc phù hợp với lứa tuổi và khả năng nhận thức của học sinh, thể hiện tinh thần tích hợp, gắn bó môn. Giúp các em học sinh có thể học tập tương tác tích cực, đồng thời khai thác được các ứng dụng công nghệ thông tin vào học Toán.

Sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo được biên soạn theo nhiều chủ đề hấp dẫn, hướng đến tính giáo dục cao theo chuẩn chương trình phổ thông mới 2018. Cùng thư viện học liệu tham khảo nội dung cuốn sách này trong phần tiếp theo của bài viết

toan 7 tap 1 chan troi sang tao

Nội dung sách

Sách Toán lớp 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo gồm có các nội dung chính như sau:

Phần số và đại số

Chương 1. Số hữu tỉ

 • Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ
 • Bài 2. Các phép tính với số hữu tỉ
 • Bài 3. Lũy thừa của một số hữu tỉ
 • Bài 4. Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế
 • Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thực hành tính tiền điện
 • Bài tập cuối chương 1

Chương 2. Số thực

 • Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học
 • Bài 2. Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực
 • Bài 3. Làm tròn số và ước lượng kết quả
 • Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Tính chỉ số đánh giá thể trạng BMI (Body mass index)
 • Bài tập cuối chương 2

Phần hình học và đo lường

Chương 3. Các hình khối trong thực tiễn

 • Bài 1. Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương
 • Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương
 • Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác – Hình lăng trụ đứng tứ giác
 • Bài 4. Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác
 • Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm
 • Các bài toán về đo đạc và gấp hình
 • Bài tập cuối chương 3

Chương 4. Góc và đường thẳng song song

 • Bài 1. Các góc ở vị trí đặc biệt
 • Bài 2. Tia phân giác
 • Bài 3. Hai đường thẳng song song
 • Bài 4. Định lí và chứng minh một định lí
 • Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vẽ hai đường thẳng song song và đo góc bằng phần mềm GeoGebra
 • Bài tập cuối chương 4

Phần một số yếu tố thống kê và xác suất

Chương 5. Một số yếu tố thống kê

 • Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu
 • Bài 2. Biểu đồ hình quạt tròn
 • Bài 3. Biểu đồ đoạn thẳng
 • Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Dùng biểu đồ để phân tích kết quả học tập môn Toán của lớp
 • Bài tập cuối chương 5

Bảng giải thích thuật ngữ

Bảng tra cứu thuật ngữ

Xem sách online


Tải sách

download button