Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 8 / Toán học / Sách giáo khoa Toán Học Lớp 8 Tập 2

Sách giáo khoa Toán Học Lớp 8 Tập 2

Giới thiệu sách giáo khoa Toán Học Lớp 8 Tập 2

Sách giáo khoa Toán Học Lớp 8 Tập 2 là tiếp nối của cuốn sách giáo khoa Toán Học Lớp 8 Tập 1, do NXB Giáo Dục Việt Nam phát hành. Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Đại số và Hình học.

Phần đại số của cuốn sách nói về phương trình bậc nhất một ẩn, giải bài toán bằng cách lập phương trình. Nội dung phần hai cuốn sách giáo khoa Toán Học Lớp 8 Tập 2 nói về định lí Ta-let trong tam giác, hình hộp chữ nhật, hình chóp đều,… Hãy cùng ihoc.vn tìm hiểu chi tiết cuốn sách này ngay dưới đây.

toan lop 8 tap 2

Nội sung sách

Phần đại số

 • Mở đầu về phương trình
 • Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
 • Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
 • Phương trình tích
 • Phương trình chứa ẩn ở mẫu
 • Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 • Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)
 • Ôn tập chương III
 • Liên hệ giữa thứ tự và phép Cộng
 • Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
 • Bất phương trình một ẩn
 • Bất phương trình bậc nhất một ẩn
 • Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
 • Ôn tập Chương IV

Phần hình học

 • Định lí Ta-lét trong tam giác
 • Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét
 • Tính chất đường phân giác của tam giác
 • Khái niệm hai tam giác đồng dạng
 • Trường hợp đồng dạng thứ nhất
 • Trường hợp đồng dạng thứ hai
 • Trường hợp đồng dạng thứ ba
 • Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
 • Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng
 • Ôn tập Chương III
 • Hình hộp chữ nhật
 • Hình hộp chữ nhật (tiếp)
 • Thể tích của hình hộp chữ nhật
 • Hình lăng trụ đứng
 • Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
 • Thể tích của hình lăng trụ đứng
 • Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
 • Diện tích xung quanh của hình chóp đều
 • Thể tích của hình chóp đều
 • Ôn tập chương IV
 • Bài tập Ôn Cuối năm

Xem sách online

Tải sách

download button