Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 9 / Hóa học / Sách giáo khoa Hóa Học Lớp 9

Sách giáo khoa Hóa Học Lớp 9

Giới thiệu sách giáo khoa Hóa Học Lớp 9

Sách giáo khoa Hóa Học Lớp 9 của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo, được xuất bản bởi NXB Giáo Dục Việt Nam. Cuốn sách gồm có 5 chương: Các loại hợp chất vô cơ, Kim loại, Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Hidrocabon – Nhiên liệu, Dẫn xuất của Hidrocabon – Polime. Hãy cùng SGK tìm hiểu chi tiết về nội dung cuốn sách giáo khoa Hóa Học Lớp 9 ngay dưới đây.

sach giao khoa hoa hoc lop 9

Nội dung sách

Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

 • Bài 1: Tính chất hoá học của oxit Khái quát về sự phân loại oxit
 • Bài 2: Một số oxit quan trọng
 • Bài 3: Tính chất hoá học của axit
 • Bài 4: Một số axit quan trọng
 • Bài 5: Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit
 • Bài 6: Thực hành: Tính chất hoá học của oxit và axit
 • Bài 7: Tính chất hoá học của bazơ
 • Bài 8: Một số bazơ quan trọng
 • Bài 9: Tính chất hoá học của muối
 • Bài 10: Một số muối quan trọng
 • Bài 11: Phân bón hoá học
 • Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
 • Bài 13: Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
 • Bài 14: Thực hành : Tính chất hoá học của bazơ và muối

Chương 2: Kim loại

 • Bài 15: Tính chất vật lí của kim loại
 • Bài 16: Tính chất hoá học của kim loại
 • Bài 17: Dãy hoạt động hoá học của kim loại
 • Bài 18: Nhôm
 • Bài 19: Såt
 • Bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép
 • Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loai không bị ăn mòn
 • Bài 22: Luyện tập chương 2 Kim loại
 • Bài 23: Thực hành Tinh chất hoá học của nhôm và sắt
 • Bài 24: Ôn tập học kì 1

Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 • Bài 25: Tính chất của phi kim
 • Bài 26: Clo
 • Bài 27: Cacbon
 • Bài 28: Các oxit của cacbon
 • Bài 29: Axit Cacbonic và muối cacbonat
 • Bài 30: Silic Công nghiệp silicat
 • Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
 • Bài 32: Luyện tập chương 3 : Phi kim Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
 • Bài 33: Thực hành : Tính chất hoa học của phi kim và hợp chất của chúng

Chương 4: Hidrocabon. Nhiên liệu

 • Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ
 • Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
 • Bài 36: Metan
 • Bài 37: Etilen
 • Bài 38: Axetilen
 • Bài 39: Benzen
 • Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên
 • Bài 41: Nhiên liệu
 • Bài 42: Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon – Nhiên liệu
 • Bài 43: Thực hành: Tính chất của hiđrocacbon

Chương 5: Dẫn xuất của Hidrocabon. Polime

 • Bài 44: Rượu etylic
 • Bài 45: Axit axetic
 • Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
 • Bài 47: Chất béo
 • Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo
 • Bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit
 • Bài 50: Glucozo
 • Bài 51: Saccarozo
 • Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ
 • Bài 53: Protein
 • Bài 54: Polime
 • Bài 55: Thực hành. Tính chất của gluxit
 • Bài 56: Ôn tập cuối năm

2eHYKNfm sach giao khoa hoa hoc lop 9