Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 9 / Lịch sử / Sách giáo khoa Lịch Sử Lớp 9

Sách giáo khoa Lịch Sử Lớp 9

Giới thiệu sách giáo khoa Lịch Sử Lớp 9

Sách giáo khoa Lịch Sử Lớp 9 được NXB Giáo Dục Việt Nam biên soạn theo chương trình của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo. Cuốn sách gồm có 2 phần và 12 chương, phần một nói về lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay, phần hai của cuốn sách giáo khoa Lịch Sử Lớp 9 là lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay. Hãy cùng SGK Online tìm hiểu chi tiết nội dung cuốn sách ngay sau đây.

sach giao khoa lich su lop 9

Nội dung sách

Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay

Chương 1: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai

 • Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
 • Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Chương 2: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay

 • Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
 • Bài 4: Các nước châu Á
 • Bài 5: Các nước Đông Nam Á
 • Bài 6: Các nước châu Phi
 • Bài 7: Các nước Mĩ-Latinh

Chương 3: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay

 • Bài 8: Nước Mĩ
 • Bài 9: Nhật Bản
 • Bài 10: Các nước Tây Âu

Chương 4: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay

 • Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Chương 5: Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật từ năm 1945 đến nay

 • Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học-kĩ thuật
 • Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

Học xong 13 bài học trên đây, chúng ta sẽ chính thức khép lại nội dung phần 1 Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay của cuốn sách giáo khoa Lịch sử Lớp 9. Hãy cùng chúng tôi đón xem và làm rõ nội dung của phần 2 ngay sau đây nhé.

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay

Chương 1: Việt Nam trong những năm 1919 – 1930

 • Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
 • Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925)
 • Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925
 • Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Chương 2: Việt Nam trong những năm 1930 – 1939

 • Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
 • Bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935
 • Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939

Chương 3: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945

 • Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 – 1945
 • Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
 • Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Chương 4: Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến

 • Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946)

Chương 5: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954

 • Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
 • Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)
 • Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

Chương 6: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

 • Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965)
 • Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 – 1973)
 • Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975)

Chương 7: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

 • Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975
 • Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985)
 • Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)
 • Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Xem sách online


Tải sách

download button