Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 1 / Tiếng Việt / Sách giáo khoa Tiếng Việt Lớp 1 Tập 1 Chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Tiếng Việt Lớp 1 Tập 1 Chân trời sáng tạo

Giới thiệu về sách giáo khoa Tiếng Việt Tập 1 – Chân trời sáng tạo

EbNHEU03 Tieng Viet 1 tap 1 canh dieu
Sách Tiếng Việt lớp 1 mới thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, được sử dụng từ năm học 2020 – 2021. Tác giả: Bùi Mạnh Hùng – Nguyễn Thị Ly Kha. Hãy cùng IHOC tìm hiểu cụ thể nhé

Sách giáo khoa Tiếng Việt 1 được biên soạn theo quan điểm giao tiếp và tích hợp dạy văn, dạy người. Sách được chia thành hai tập: tập 1 gồm 17 tuần học ngữ âm, một tuần ôn tập và kiểm tra; Tập 2 bao gồm hai tuần học vần, 14 tuần “luyện tập kết hợp” và một tuần ôn tập và kiểm tra.
Sách giáo khoa Tiếng Việt 1 được biên soạn phù hợp với đặc điểm nhận thức và tâm lý học sinh, tạo cơ sở để giáo viên chủ động sử dụng các phương pháp, hình thức dạy học tiên tiến giúp học sinh rèn luyện và phát triển các kỹ năng đọc, viết, nói, nghe; Hãy rèn luyện những phẩm chất và năng lực của bạn một cách hiệu quả nhất. Cuốn sách cũng tập trung vào các kênh hình ảnh để giúp học sinh và giáo viên chủ động khai thác bài học một cách sáng tạo.

Sách giáo khoa Tiếng Việt 1 còn là trung tâm cung cấp các nguồn học liệu như sách giáo viên, sách tập làm văn, sách bài tập, sách tập đọc mở rộng, sách thiết kế giáo án, tài liệu hướng dẫn đánh giá thường xuyên và đánh giá định tính ở học kỳ, … để giáo viên và phụ huynh học sinh. có thể giúp đỡ.

Con em học tốt môn Tiếng Việt và các môn học khác, đặc biệt góp phần giáo dục phẩm chất, đạo đức, tư duy và khả năng sáng tạo của học sinh. Hãy tham khảo nội dung cụ thể của Sách giáo khoa tiếng Việt Lớp 1 – Chân trời sáng tạo ở phần dưới đây nhé

Nội dung sách

 1. Chủ Đề 11: Bạn Bè

Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Chủ Đề 11

 1. Bài số 1: an ăn ân

  Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 1

 2. Bài số 2: en ên in

  Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 2

 3. Bài số 3: on ôn

  Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 3

 4. Bài số 4: ơn un

  Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 4

 5. Bài số 5: Ôn Tập Và Kể Chuyện

  Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 5

 1. Chủ Đề 12: Trung Thu

  Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Chủ Đề 12

  1. Bài số 1: ang ăng âng

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 1

  2. Bài số 2: ong ông

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 2

  3. Bài số 3: ung ưng

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 3

  4. Bài số 4: ach êch ich

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 4

  5. Bài số 5: Ôn Tập Và Kể Chuyện

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 5

 2. Chủ Đề 13: Thăm Quê

  Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Chủ Đề 13

  1. Bài số 1: am ăm âm

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 1

  2. Bài số 2: em êm

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 2

  3. Bài số 3: om ôm ơm

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 3

  4. Bài số 4: im um

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 4

  5. Bài số 5: Ôn Tập Và Kể Chuyện

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 5

 3. Chủ Đề 14: Lớp Em

  Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Chủ Đề 14

  1. Bài số 1: ap ăp âp

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 1

  2. Bài số 2: ep êp

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 2

  3. Bài số 3: op ôp ơp

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 3

  4. Bài số 4: ip up

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 4

  5. Bài số 5: Ôn Tập Và Kể Chuyện

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 5

 4. Chủ Đề 15: Sinh Nhật

  Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Chủ Đề 15

  1. Bài số 1: anh ênh inh

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 1

  2. Bài số 2: ươu

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 2

  3. Bài số 3: iêu yêu

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 3

  4. Bài số 4: uôi ươi

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 4

  5. Bài số 5: Ôn Tập Và Kể Chuyện

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 5

 5. Chủ Đề 16: Ước Mơ

  Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Chủ Đề 16

  1. Bài số 1: iêc uôc ươc

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 1

  2. Bài số 2: iêt yêt uôt ươt

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 2

  3. Bài số 3: iên yên

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 3

  4. Bài số 4: uôn ươn

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 4

  5. Bài số 5: Ôn Tập Và Kể Chuyện

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 5

 6. Chủ Đề 17: Vườn Ươm

  Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Chủ Đề 17

  1. Bài số 1: iêng yêng

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 1

  2. Bài số 2: uông ương

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 2

  3. Bài số 3: iêm yêm uôm ươm

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 3

  4. Bài số 4: iêp ươp

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 4

  5. Bài số 5: Ôn Tập Và Kể Chuyện

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 5

 7. Chủ Đề 18: Những Điều Em Đã Học

  Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Chủ Đề 18

  1. Bài số 1: Ôn Tập 1

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 1

  2. Bài số 2: Ôn Tập 2

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 2

  3. Bài số 3: Đánh Giá Cuối Học Kì I (Đề tham khảo)

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 3

 8. Chủ Đề 1: Những Bài số Học Đầu Tiên

  Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Chủ Đề 1

  1. Bài số 1: A a

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 1

  2. Bài số 2: B b

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 2

  3. Bài số 3: C c ` ´

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 3

  4. Bài số 4: O o ̉

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 4

  5. Bài số 5: Ôn Tập Và Kể Chuyện

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 5

 9. Chủ Đề 2: Bé Và Bà

  Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Chủ Đề 2

  1. Bài số 1: Ơ ơ .

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 1

  2. Bài số 2: Ô ô ~

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 2

  3. Bài số 3: V v

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 3

  4. Bài số 4: E e Ê ê

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 4

  5. Bài số 5: Ôn Tập Và Kể Chuyện

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 5

 10. Chủ Đề 3: Đi Chợ

  Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Chủ Đề 3

  1. Bài số 1: D d Đ đ

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 1

  2. Bài số 2: I i K k

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 2

  3. Bài số 3: L l H h

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 3

  4. Bài số 4: ch kh

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 4

  5. Bài số 5: Ôn Tập Và Kể Chuyện

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 5

 11. Chủ Đề 4: Kì Nghỉ

  Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Chủ Đề 4

  1. Bài số 1: N n M m

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 1

  2. Bài số 2: U u Ư ư

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 2

  3. Bài số 3: G g ghi

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 3

  4. Bài số 4: ng ngh

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 4

  5. Bài số 5: Ôn Tập Và Kể Chuyện

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 5

 12. Chủ Đề 5: Ở Nhà

  Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Chủ Đề 5

  1. Bài số 1: T t th nh

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 1

  2. Bài số 2: R r tr

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 2

  3. Bài số 3: ia

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 3

  4. Bài số 4: ua ưa

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 4

  5. Bài số 5: Ôn Tập Và Kể Chuyện

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 5

 13. Chủ Đề 6: Đi Sở Thú

  Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Chủ Đề 6

  1. Bài số 1: P p ph

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 1

  2. Bài số 2: S s X x

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 2

  3. Bài số 3: Q q qu Y y

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 3

  4. Bài số 4: gi

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 4

  5. Bài số 5: Ôn Tập Và Kể Chuyện

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 5

 14. Chủ Đề 7: Thể Thao

  Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Chủ Đề 7

  1. Bài số 1: ao eo

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 1

  2. Bài số 2: au êu

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 2

  3. Bài số 3: â âu

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 3

  4. Bài số 4: iu ưu

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 4

  5. Bài số 5: Ôn Tập Và Kể Chuyện

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 5

 15. Chủ Đề 8: Đồ Chơi – Trò Chơi

  Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Chủ Đề 8

  1. Bài số 1: ai oi

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 1

  2. Bài số 2: ôi ơi

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 2

  3. Bài số 3: ui ưi

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 3

  4. Bài số 4: ay ây

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 4

  5. Bài số 5: Ôn Tập Và Kể Chuyện

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 5

 16. Chủ Đề 9: Vui Học

  Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Chủ Đề 9

  1. Bài số 1: ac âc

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 1

  2. Bài số 2: ă ăc

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 2

  3. Bài số 3: oc ôc

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 3

  4. Bài số 4: uc ưc

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 4

  5. Bài số 5: Ôn Tập Và Kể Chuyện

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 5

 17. Chủ Đề 10: Ngày Chủ Nhật

  Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Chủ Đề 10

  1. Bài số 1: at ăt ât

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 1

  2. Bài số 2: et êt it

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 2

  3. Bài số 3: ot ôt ơt

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 3

  4. Bài số 4: ut ưt

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 4

  5. Bài số 5: Ôn Tập Và Kể Chuyện

   Tiếng Việt 1 – Tập 1 – Bài 5

  Xem sách online


  Tải sách

  download button