Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 11 / Ngữ văn / Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 11 tập 2 cơ bản Giáo dục Việt Nam

Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 11 tập 2 cơ bản Giáo dục Việt Nam

Giới thiệu sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 11 tập 2 cơ bản Giáo dục Việt Nam

Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 11 tập 2 cơ bản Giáo dục Việt Nam được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Cuốn sách cung cấp đầy đủ kiến thức giúp học sinh soạn bài, tóm tắt, phân tích, nghị luận …

sach giao khoa ngu van 11 tap 2 nxb giao duc

Nội dung sách

Tìm hiểu nội dung chính của sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 11 tập 2 cơ bản Giáo dục Việt Nam cùng Thư viện bài giảng ở phần tiếp theo sau đây.

Tuần 19:

Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu)

Nghĩa của câu

Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20:

Hầu trời (Tản Đà)

Nghĩa của câu (tiếp theo)

Tuần 21:

Vội vàng (Xuân Diệu)

Thao tác lập luận bác bỏ

Tuần 22:

Tràng Giang (Huy Cận)

Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

Tuần 23:

Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mạc Tử)

Chiều tối (Hồ Chí Minh)

Tuần 24:

Từ ấy (Tố Hữu)

Lai tân (Hồ Chí Minh)

Nhớ đồng (Tố Hữu)

Tương tư (Nguyễn Bính)

Chiều xuân (Anh Thơ)

Tiểu sử tóm tắt

Tuần 25:

Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Tôi yêu em (Pu-Skin)

Tuần 26:

Bài thơ số 28 (Ta-go)

Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Tuần 27:

Người trong bao (Sê-khốp)

Thao tác lập luận bình luận

Tuần 28:

Người cầm quyền khôi phục uy quyền (V.Huy-Gô)

Luyện tập thao tác lập luận bình luận

Tuần 29:

Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh)

Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)

Tuần 30:

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ph.Ăng-ghen)

Phong cách ngôn ngữ chính luận

Tuần 31:

Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh)

Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Tuần 32:

Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 33:

Ôn tập phần văn học (Kì 2)

Tóm tắt văn bản nghị luận

Tuần 34:

Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2

Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2

Xem sách online


Tải sách

download button