Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 12 / Hóa học / Sách giáo khoa Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao

Sách giáo khoa Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao

Giới thiệu sách giáo khoa Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao

SGK xin kính giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách giáo khoa Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao, của NXB Giáo Dục Việt Nam. Cuốn sách gồm có 9 chương và 58 bài học, nói về các nguyên tố, hợp chất trong hóa học.

hoa hoc lop 12 nang cao

Xem và tải miễn phí cuốn sách giáo khoa Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao ngay dưới đây.

Nội dung sách

Chương 1: Este – Lipit

 • Bài 1: Este
 • Bài 2: Lipit
 • Bài 3: Chất giặt rửa
 • Bài 4: Luyện tập. Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon

Chương 2: Cacbohidrat

 • Bài 5: Glucozơ
 • Bài 6: Saccarozơ
 • Bài 7: Tinh bột
 • Bài 8: Xenlulozơ
 • Bài 9: Luyện tập: Cấu trúc và tính chất của một số cacbohiđrat tiêu biểu
 • Bài 10: Bài thực hành 1 : Điếu chế este và tính chất của một số cacbohiđrat

Chương 3: Amin – Amino Axit – Protein

 • Bài 11: Amin
 • Bài 12: Amino axit
 • Bài 13: Peptit và protein
 • Bài 14: Luyện tập. Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, protein
 • Bài 15: Bài thực hành 2 : Một số tính chất của amin, amino axit và protein

Chương 4: Polime và vật liệu Polime

 • Bài 16: Đại cương về polime
 • Bài 17: Vật liệu polime
 • Bài 18: Luyện tập: Polime và vật liệu polime

Chương 5: Đại cương về kim loại

 • Bài 19: Kim loại và hợp kim
 • Bài 20: Dãy điện hoá của kim loại
 • Bài 21: Luyện tập: Tính chất của kim loại
 • Bài 22: Sự điện phân
 • Bài 23: Sự ăn mòn kim loại
 • Bài 24: Điều chế kim loại
 • Bài 25: Luyện tập. Sự điện phân – Sự ăn mòn kim loại — Điều chế kim loại
 • Bài 26: Bài thực hành 3: Dãy điện hoá của kim loại Điều chế kim loại
 • Bài 27: Bài thực hành 4: Ăn mòn kim loại, Chống ăn mòn kim loại

Chương 6: Kim loại kiềm – Kim loại Kiềm Thổ – Nhôm

 • Bài 28: Kim loại kiềm
 • Bài 29: Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
 • Bài 30: Kim loại kiểm thổ
 • Bài 31: Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiểm thổ
 • Bài 32: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiểm, kim loại kiêm thổ
 • Bài 33: Nhôm
 • Bài 34: Một số hợp chất quan trọng của nhôm
 • Bài 35: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
 • Bài 36: Bài thực hành 5: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiểm thổ và hợp chất của chúng
 • Bài 37: Bài thực hành 6: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Chương 7: Crom – Sắt – Đồng

 • Bài 38: Crom
 • Bài 39: Một số hợp chất của Crom
 • Bài 40: Sắt
 • Bài 41: Một số hợp chất của sắt
 • Bài 42: Hợp kim của sắt
 • Bài 43: Đồng và một số hợp chất của đồng
 • Bài 44: Sơ lược về một số kim loại khác
 • Bài 45: Luyện tập: Tính chất của Crom, sắt và những hợp chất của chúng
 • Bài 46: Luyện tập: Tính chất của đồng và hợp chất của đồng. Sơ lược về các kim loại Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb
 • Bài 47: Bài thực hành 7. Tính chất hoá học của Crom, sắt, đồng và những hợp chất của chúng

Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch

 • Bài 48: Nhận biết một số cation trong dung dịch
 • Bài 49: Nhận biết một số anion trong dung dịch
 • Bài 50: Nhận biết một số chất khí
 • Bài 51: Chuẩn độ axit-bazơ
 • Bài 52: Chuẩn độ oxi hoá-khử bằng phương pháp pemanganat
 • Bài 53: Luyện tập Nhận biết một số chất vô cơ
 • Bài 54: Bài thực hành 8: Nhận biết một số ion trong dung dịch
 • Bài 55: Bài thực hành 9: Chuẩn độ dung dịch

Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

 • Bài 56: Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế
 • Bài 57: Hoá học và vấn đề xã hội
 • Bài 58: Hoá học và vấn để môi trường

Xem sách online


Tải sách

download button