Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 12 / Tin học / Sách giáo khoa Tin Học Lớp 12

Sách giáo khoa Tin Học Lớp 12

Giới thiệu sách giáo khoa Tin Học Lớp 12

Sách giáo khoa Tin Học Lớp 12 gồm 4 chương: Khái niệm về Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access, Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ, Kiến trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu. Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết nội dung của cuốn sách này nhé.

Sách giáo khoa Tin Học Lớp 12
Sách giáo khoa Tin Học Lớp 12

Nội dung sách

Chương I. Khái niệm về Cơ sở dữ liệu

 • Bài 1. Một số khái niệm cơ bản
 • Bài 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Bài tập và thực hành 1. Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu
 • Bài đọc thêm 1. Sơ lược lịch sử cơ sở dữ liệu

Chương II. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

 • Bài 3. Giới thiệu Microsoft Access
 • Bài 4. Cấu trúc bảng
 • Bài tập và thực hành 2. Tạo cấu trúc bảng
 • Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng
 • Bài tập thực hành 3. Thao tác trên bảng
 • Bài 6. Biểu mẫu
 • Bài tập và thực hành 4. Tạo biểu mẫu đơn giản
 • Bài 7. Liên kết giữa các bảng
 • Bàì tập thực hành 5. Tạo biểu mẫu đơn giản
 • Bài 8. Truy vấn dữ liệu
 • Bài tập và thực hành 6. Mẫu hỏi trên nhiều bảng
 • Bài tập và thực hành 7. Mẫu hỏi trên nhiều bảng
 • Bài 9. Báo cáo và kết xuất báo cáo
 • Bài tập và thực hành 8. Tạo báo cáo
 • Bài tập và thực hành 9. Bài thực hành tổng hợp
 • Bài đọc thêm 2. Sửa thiết kế và in báo cáo

>>Bạn đang xem bài viết giới thiệu sách giáo khoa Tin Học Lớp 12 của SGK.

Chương III. Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

 • Bài 10. Cơ sở dữ liệu quan hệ
 • Bài tập và thực hành 10. Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ
 • Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

Chương IV. Kiến trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu

 • Bài 12. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu
 • Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu
 • Bài tập và thực hành 11. Bảo mật cơ sở dữ liệu

Phụ lục

 • Phụ lục 1. Một số tính chất của trường dữ liệu trong Access
 • Phụ lục 2. Biểu thức trong Access
 • Phụ lục 3. Một số giao diện Access
 • Phụ lục 4. Một số thuật ngữ Tiếng Anh dùng trong Access

Xem sách online

Tải sách

download button