Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 12 / Lịch sử / Sách giáo khoa Lịch Sử Lớp 12 Nâng Cao

Sách giáo khoa Lịch Sử Lớp 12 Nâng Cao

Giới thiệu sách giáo khoa Lịch Sử Lớp 12 Nâng Cao

Ihoc.vn xin giới thiệu đến với các thầy cô và học sinh cuốn Sách giáo khoa Lịch Sử Lớp 12 Nâng Cao giành cho các bạn học sinh 12 ban nâng cao môn Lịch sử. Cuốn sách gồm có 2 phần: Lịch sử thế giới hiện đại và Lịch Sử Việt Nam trước những năm 2000.

lich su 12 nang cao

Xem online hoặc tải nội dung chi tiết cuốn sách giáo khoa Lịch Sử Lớp 12 Nâng Cao ngay dưới đây.

Nội dung sách

Phần Một. Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại Từ Năm 1945 Đến Năm 2000

Chương I. Sự Hình Thành Trật Tự Thế Giới Mới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (1945-1949)

 • Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1949)

Chương II. Liên Xô Và Các Nước Đông Âu (1945 – 1991) Liên Bang Nga (1991 – 2000)

 • Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991) Liên bang Nga (1991 – 2000)

Chương III. Các Nước Á, Phi Và Mỹ Latinh (1945 – 2000)

 • Bài 3. Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên
 • Bài 4. Các nước Đông Nam Á
 • Bài 5. Ấn Độ và khu vực Trung Đông
 • Bài 6. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

Chương IV. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 – 2000)

 • Bài 7. Nước Mĩ
 • Bài 8. Tây Âu
 • Bài 9. Nhật Bản

Chương V. Quan Hệ Quốc Tế (1945 – 2000)

 • Bài 10. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ Chiến tranh lạnh

Chương VI. Cách Mạng Khoa Học – Công Nghệ Và Xu Thế Toàn Cầu Hoá

 • Bài 11. Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX
 • Bài 12. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Phần Hai. Lịch Sử Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 2000

Chương I. Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930

 • Bài 13. Những chuyển biến mới về kinh tế và xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
 • Bài 14. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925
 • Bài 15. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Chương II. Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945

 • Bài 16. Phong trào cách mạng 1930 – 1935
 • Bài 17. Phong trào dân chủ 1936 – 1939
 • Bài 18. Phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945
 • Bài 19. Cao trào kháng Nhật cứu nước và Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

Chương III. Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954

 • Bài 20. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2 – 9 – 1945 đến trước ngày 19 – 12 – 1946
 • Bài 21. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950)
 • Bài 22. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 – 1953)
 • Bài 23. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 – 1954)

Chương IV. Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975

 • Bài 24. Miền Bắc thực hiện những nhiệm vụ kinh tế – xã hội, miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm, gìn giữ hoà bình (1954 – 1960)
 • Bài 25. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam (1961 – 1965)
 • Bài 26. Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mĩ (1965 – 1968)
 • Bài 27. Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” ở miền Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của đế quốc Mĩ (1969 – 1973)
 • Bài 28. Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 – 1975)

Chương V. Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000

 • Bài 29. Việt Nam trong năm đầu sau Đại thắng mùa Xuân 1975
 • Bài 30. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 – 1986)
 • Bài 31. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 – 2000)
 • Bài 32. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Xem sách online


Tải sách

download button