Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 12 / Sinh học / Sách giáo khoa Sinh Học Lớp 12 Nâng Cao

Sách giáo khoa Sinh Học Lớp 12 Nâng Cao

Giới thiệu sách giáo khoa Sinh Học Lớp 12 Nâng Cao

Sách giáo khoa Sinh Học Lớp 12 Nâng Cao được NXB Giáo Dục Việt Nam biên soạn theo chương trình môn sinh học Lớp 12 của bộ GD&ĐT. Cuốn sách này sẽ cung cấp cho các bạn học sinh các kiến thức chuyên sâu về di truyền học, tiến hóa, sinh thái học.

Mời các bạn xem sách online hoặc tải sách giáo khoa Sinh Học Lớp 12 Nâng Cao hoàn toàn miễn phí ngay dưới đây.

sinh hoc 12 nang caoNha xuat ban giao duc

Nội dung sách

PHẦN NĂM: DI TRUYỀN HỌC

Chương I. Cơ chế di truyền và biến dị

 • Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN
 • Bài 2. Phiên mã và dịch mã
 • Bài 3. Điều hoà hoạt động của gen
 • Bài 4. Đột biến gen
 • Bài 5. Nhiễm sắc thể
 • Bài 6. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
 • Bài 7. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
 • Bài 8. Bài tập chương I
 • Bài 9. Thực hành: Xem phim về cơ chế nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã
 • Bài 10. Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định hay trên tiêu bản tạm thời

Chương II. Tính quy luật của hiện tượng di truyền

 • Bài 11. Quy luật phân li
 • Bài 12. Quy luật phân li độc lập
 • Bài 13. Sự tác động của nhiều gen và tính đa hiệu của gen
 • Bài 14. Di truyền liên kết
 • Bài 15. Di truyền liên kết với giới tính
 • Bài 16. Di truyền ngoài nhiễm sắc thể
 • Bài 17. Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen
 • Bài 14. Bài tập chương II
 • Bài 19. Thực hành: Lai giống

Chương III. Di truyền học quần thể

 • Bài 20. Cấu trúc di truyền của quần thể
 • Bài 21. Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên

Chương IV. Ứng dụng di truyền học

 • Bài 22. Chọn giống vật nuôi và cây trồng
 • Bài 23. Chọn giống vật nuôi và cây trồng (tiếp theo)
 • Bài 24. Tạo giống bằng công nghệ tế bào
 • Bài 25. Tạo giống bằng công nghệ gen
 • Bài 26. Tạo giống bằng công nghệ gen (tiếp theo)

Chương V. Di truyền học người

 • Bài 27. Phương pháp nghiên cứu di truyền người
 • Bài 28. Di truyền y học
 • Bài 29. Di truyền y học (tiếp theo)
 • Bài 30. Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người
 • Bài 31. Ôn tập phần năm: Di truyền học

PHẦN SÁU: TIẾN HOÁ

 • Bạn đang xem bài viết giới thiệu sách giáo khoa Sinh Học Lớp 12 Nâng Cao của Giáo án điện tử

Chương I. Bằng chứng tiến hoá

 • Bài 32. Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh
 • Bài 33. Bằng chứng địa lí sinh học
 • Bài 34. Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử

Chương II. Nguyên nhân và cơ chế tiến hoá

 • Bài 35. Học thuyết tiến hoá cổ điển
 • Bài 36. Thuyết tiến hoá hiện đại
 • Bài 37. Các nhân tố tiến hoá
 • Bài 38. Các nhân tố tiến hoá (tiếp theo)
 • Bài 39. Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi
 • Bài 40. Loài sinh học và các cơ chế cách li
 • Bài 41. Quá trình hình thành loài
 • Bài 42. Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hoá của sinh giới

Chương III. Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất

 • Bài 43. Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất
 • Bài 44. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
 • Bài 45. Sự phát sinh loài người
 • Bài 46. Thực hành: Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người

PHẦN BẢY: SINH THÁI HỌC

Chương I. Cơ thể và môi trường

 • Bài 47. Môi trường và các nhân tố sinh thái
 • Bài 48. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
 • Bài 49. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (Tiếp theo)
 • Bài 50. Thực hành: Khảo sát vi khí hậu của một khu vực

Chương II. Quần thể sinh vật

 • Bài 51. Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
 • Bài 52. Các đặc trưng cơ bản của quần thể
 • Bài 53. Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp theo)
 • Bài 54. Biến động số lượng cá thể của quần thể

Chương III. Quần xã sinh vật

 • Bài 55. Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã
 • Bài 56. Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã
 • Bài 57. Mối quan hệ dinh dưỡng
 • Bài 58. Diễn thị sinh thái
 • Bài 59. Thực hành 2: Tính độ phong phú của loài và kích thước quần thể theo phương pháp đánh bắt thả lại

Chương IV. Hệ sinh thái, sinh quyển và sinh thái học với quản lí tài nguyên thiên nhiên

 • Bài 60. Hệ sinh thái
 • Bài 61. Các chu trình sinh địa hoá trong hệ sinh thái
 • Bài 62. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
 • Bài 63. Sinh quyển
 • Bài 64. Sinh thái học và việc quản lý tài nguyên thiên nhiên
 • Bài 65. Ôn tập phần sáu (Tiến hoá) và phần bảy (Sinh thái học)
 • Bài 66. Tổng kết toàn cấp

Xem sách online

Tải sách

download button