Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 3 / Đạo đức / Sách giáo khoa Đạo Đức Lớp 3 Cánh Diều

Sách giáo khoa Đạo Đức Lớp 3 Cánh Diều

Giới thiệu sách giáo khoa Đạo Đức Lớp 3 Cánh Diều

Đạo đức là một môn học bắt buộc đối với học sinh tiểu học. Học đạo đức trong cuốn sách giáo khoa Đạo Đức Lớp 3 Cánh Diều là cách để các em biết cách yêu thương Tổ quốc Việt Nam, quan tâm đến hàng xóm láng giềng, ham học hỏi, giữ lời hứa, hoàn thiện bản thân,… Cùng chúng tôi khám phá nội dung của sách giáo khoa Đạo Đức Lớp 3 Cánh Diều ngay sau đây.

dao duc 3 canh dieu

  • Bạn đang xem bài viết của SGK

Nội dung sách

Chủ đề: Em yêu Tổ quốc Việt Nam
Bài 1: Em khám phá đất nước Việt Nam
Bài 2: Em yêu tổ quốc Việt Nam

Chủ đề: Quan tâm hàng xóm láng giềng
Bài 3: Em quan tâm hàng xóm láng giềng

Chủ đề: Ham học hỏi
Bài 4: Em ham học hỏi

Chủ đề: Giữ lời hứa
Bài 5: Em giữ lời hứa

Chủ đề: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ
Bài 6: Em tích cực hoàn thành nhiệm vụ

Chủ đề: Khám phá bản thân
Bài 7: Em khám phá bản thân
Bài 8: Em hoàn thiện bản thân

Chủ đề: Xử lý bất hòa với bạn bè
Bài 9: Em nhận biết những bất hòa với bạn
Bài 10: Em xử lý bất hòa với bạn

Chủ đề: An toàn giao thông
Bài 11: Em nhận biết quy tắc an toàn giao thông
Bài 12: Em tuân thủ quy tắc an toàn giao thông

Xem sách online

Tải sách

download button