Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 3 / Tiếng Anh / Sách giáo khoa Tiếng Anh Lớp 3 Tập 2

Sách giáo khoa Tiếng Anh Lớp 3 Tập 2

Giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Anh Lớp 3 Tập 2

Sách giáo khoa Tiếng Anh Lớp 3 Tập 2 của Bộ GD&ĐT là tiếp nối của cuốn sách giáo khoa Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1, do NXB Giáo Dục Việt Nam Phát hành. Cuốn sách gồm có 10 unit (từ unit 11 đến unit 20) và 2 bài review. Nội dung sách là các chủ đề về This is my family, This is my house, Where’s my book?,… Hãy cùng SGK khám phá chi tiết nội dung cuốn sách ngay dưới đây.

tieng anh lop 3 tap 2

Nội dung sách

Unit 11: This is my family

Unit 11 Lesson 1 trang 6 – 7
Unit 11 Lesson 2 trang 8 – 9
Unit 11 Lesson 3 trang 10 – 11

Unit 12: This is my house

Unit 12 Lesson 1 trang 12 – 13
Unit 12 Lesson 2 trang 14 – 15
Unit 12 Lesson 3 trang 16 – 17

Unit 13: Where’s my book?

Unit 13 Lesson 1 trang 18 – 19
Unit 13 Lesson 2 trang 20 – 21
Unit 13 Lesson 3 trang 22 – 23

Unit 14: Are there any posters in the room?

Unit 14 Lesson 1 trang 24 – 25
Unit 14 Lesson 2 trang 26 – 27
Unit 14 Lesson 3 trang 28 – 29

Unit 15: Do you have any toys?

Unit 15 Lesson 1 trang 30 – 31
Unit 15 Lesson 2 trang 32 – 33
Unit 15 Lesson 3 trang 34 – 35

Review 3 lớp 3

Review 3 lớp 3 trang 36 – 37
Short Story: Cat and Mouse 3

Unit 16: Do you have any pets?

Unit 16 Lesson 1 trang 40 – 41
Unit 16 Lesson 2 trang 42 – 43
Unit 16 Lesson 3 trang 44 – 45

Unit 17: What toys do you like?

Unit 17 Lesson 1 trang 46 – 47
Unit 17 Lesson 2 trang 48 – 49
Unit 17 Lesson 3 trang 50 – 51

Unit 18: What are you doing?

Unit 18 Lesson 1 trang 52 – 53
Unit 18 Lesson 2 trang 54 – 55
Unit 18 Lesson 3 trang 56 – 57

Unit 19: They’re in the park

Unit 19 Lesson 1 trang 58 – 59
Unit 19 Lesson 2 trang 60 – 61
Unit 19 Lesson 3 trang 62 – 63

Unit 20: Where’s Sapa?

Unit 20 Lesson 1 trang 64 – 65
Unit 20 Lesson 2 trang 66 – 67
Unit 20 Lesson 3 trang 68 – 69

Review 4 lớp 3

Review 4 lớp 3 trang 70 – 71
Short Story: Cat and Mouse

Xem sách online


Tải sách

download button