Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 3 / Tiếng Anh / Sách giáo khoa Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1

Sách giáo khoa Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1

Giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1

Sách giáo khoa Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 của Bộ Giáo Dục & Đào tạo do NXB Giáo Dục Viết Nam ấn phẩm. Nội dung cuốn sách gồm 10 unit và 2 review, nói về các chủ đề Hello, What’s your name?, This is Tony, How old are you?,… Xem sách giáo khoa Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 ngay dưới đây.

Tieng Anh 3 Tap 1

Nội dung sách

Unit 1: Hello

Unit 1 Lesson 1 trang 6 – 7
Unit 1 Lesson 2 trang 8 – 9
Unit 1 Lesson 3 trang 10 – 11

Unit 2: What’s your name?

Unit 2 Lesson 1 trang 12 – 13
Unit 2 Lesson 2 trang 14 – 15
Unit 2 Lesson 3 trang 16 – 17

Unit 3: This is Tony

Unit 3 Lesson 1 trang 18 – 19
Unit 3 Lesson 2 trang 20 – 21
Unit 3 Lesson 3 trang 22 – 23

Unit 4: How old are you?

Unit 4 Lesson 1 trang 24 – 25
Unit 4 Lesson 2 trang 26 – 27
Unit 4 Lesson 3 trang 28 – 29

Unit 5: Are they your friends?

Unit 5 Lesson 1 trang 30 – 31
Unit 5 Lesson 2 trang 32 – 33
Unit 5 Lesson 3 trang 34 – 35

Review 1 lớp 3

Review 1 lớp 3 trang 36 – 37
Short Story: Cat and Mouse 1

Unit 6: Stand up!

Unit 6 Lesson 1 trang 40 – 41
Unit 6 Lesson 2 trang 42 – 43
Unit 6 Lesson 3 trang 44 – 45

Unit 7: That’s my school

Unit 7 Lesson 1 trang 46 – 47
Unit 7 Lesson 2 trang 48 – 49
Unit 7 Lesson 3 trang 50 – 51

Unit 8: This is my pen

Unit 8 Lesson 1 trang 52 – 53
Unit 8 Lesson 2 trang 54 – 55
Unit 8 Lesson 3 trang 56 – 57

Unit 9: What colour is it?

Unit 9 Lesson 1 trang 58 – 59
Unit 9 Lesson 2 trang 60 – 61
Unit 9 Lesson 3 trang 62 – 63

Unit 10: What do you do at the break time?

Unit 10 Lesson 1 trang 64 – 65
Unit 10 Lesson 2 trang 66 – 67
Unit 10 Lesson 3 trang 68 – 69

Review 2 lớp 3

Review 2 lớp 3 trang 70 – 71
Short Story: Cat and Mouse

Xem sách online


Tải sách

download button