Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 3 / Tiếng Việt / Sách giáo khoa Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1

Sách giáo khoa Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1

Giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1

Sách giáo khoa Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1 của Bộ GD&ĐT do NXB Giáo Dục Việt Nam phát hành. Nội dung cuốn sách bao gồm 19 tuần học, với các chủ đề thân quen như măng non, mái ấm, tới trường, cộng đồng,… Hãy cùng SGK Online khám phá chi tiết về cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1 này nhé.

tieng viet 3 tap 1 nxb giao duc

Nội dung sách

Tuần 1: Măng non

 • Tập đọc: Cậu bé thông minh
 • Kể chuyện: Cậu bé thông minh
 • Chính tả: Tập chép : Cậu bé thông minh Phân biệt l/n, an/ang. Bảng chữ
 • Tập đọc: Hai bàn tay em
 • Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: A
 • Tập đọc: Đơn xin vào Đội
 • Chính tả: Nghe – viết: Chơi chuyền Phân biệt ao/oao, l/n, an/ang
 • Tập làm văn: Nói về Đội TNTP Điền vào giấy tờ in sẵn

Tuần 2: Măng non

 • Tập doc: Ai có lỗi ?
 • Kể chuyện: Ai có lỗi ?
 • Chính tả: Nghe – viết: Ai có lỗi ? Phân biệt uêch/uyu, s/x, ăn/ăng
 • Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiếu nhị Ôn tập câu Ai là gì?
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: Ă Â
 • Tập đọc: Cô giáo tí hon
 • Chính tả: Nghe – viết: Cô giáo tí hon Phân biệt s/x, ăn/áng
 • Tập làm văn: Viết đơn

Tuần 3: Mái ấm

 • Tập đọc: Chiếc áo len
 • Kể chuyện: Chiếc áo len
 • Chính tả: Nghe – viết: Chiếc áo len. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã. Bảng chữ
 • Tập đọc: Quạt cho bà ngủ
 • Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: B
 • Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng
 • Chính tả: Tập chép: Chị em Phân biệt ăc/oăc, tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã
 • Tập làm văn: Kể về gia đình Điền vào giấy tờ in sẵn

Tuần 4: Mái ấm

 • Tập đọc: Người mẹ
 • Kể chuyện: Người mẹ
 • Chính tả: Nghe – viết: Người mẹ Phân biệt d/gi/r, ân/âng
 • Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Gia đình Ôn tập câu : Ai là gì ?
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: C
 • Tập đọc: Ông ngoại
 • Chính tả: Nghe – viết: Ông ngoại Vần oay. Phân biệt d/gi/r, ân/âng
 • Tập làm văn: Nghe – kể : Dại gì mà đổi Điền vào giấy tờ in sẵn

Tuần 5: Tới trường

 • Tập đọc: Người lính dũng cảm
 • Kể chuyện: Người lính dũng cảm
 • Chính tả: Nghe – viết: Người lính dũng cảm Phân biệt n/l, en/eng. Bảng chữ
 • Tập đọc: Mùa thu của em
 • Luyện từ và câu: So sánh
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: C (tiếp theo)
 • Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết
 • Chính tả: Tập chép : Mùa thu của em. Vần oam. Phân biệt l/n, en/eng
 • Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp

Tuần 6: Tới trường

 • Tập đọc: Bài tập làm văn
 • Kể chuyện: Bài tập làm văn
 • Chính tả: Nghe – viết: Bài tập làm văn. Phân biệt eo/oeo, s/x, dấu hỏi/dấu ngã
 • Tập đọc: Ngày khai trường
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học. Dấu phẩy
 • Tập viết: Ôn chữ hoa : D Đ
 • Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học
 • Chính tả: Nghe – viết: Nhớ lại buổi đầu đi học Phân biệt eo/oeo, S/X, ươn/ương
 • Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học

Tuần 7: Cộng đồng

 • Tập doc: Trận bóng dưới lòng đường
 • Kể chuyện: Trận bóng dưới lòng đường
 • Chính tả: Tập chép: Trận bóng dưới lòng đường Phân biệt tr/ch, lên/iêng. Bảng chữ
 • Tập đọc: Lừa và ngựa
 • Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: E Ê
 • Tập đọc: Bận
 • Chính tả: Nghe – Viết: Bận Phân biệt en/oen, trích, iên/iêng
 • Tập làm văn: Nghe – kể : Không nỡ nhìn Tập tổ chức cuộc họp

Tuần 8: Cộng đồng

 • Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già
 • Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già
 • Chính tả: Nghe – viết: Các em nhỏ và cụ già Phân biệt d/gi/r, uôn/uông
 • Tập đọc: Tiếng ru
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng Ôn tập câu Ai làm gì ?
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: G
 • Tập đọc: Những chiếc chuông reo
 • Chính tả: Nhớ – viết: Tiếng ru Phân biệt d/gi/r, uôn/uông
 • Tập làm văn: Kể về người hàng xóm

Tuần 9: Ôn tập giữa học kì I

Tuần 10: Quê hương

 • Tập đọc: Giọng quê hương
 • Kể chuyện: Giọng quê hương
 • Chính tả: Nghe – viết: Quê hương ruột thịt Phân biệt oai/oay, l/n, dấu hỏi/dấu ngã
 • Tập đọc: Quê hương
 • Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm
 • Tập viết: Ôn chữ hoa : G (tiếp theo)
 • Tập đọc: Thư gửi bà
 • Chính tả: Nghe – viết: Quê hương Phân biệt et/oet, l/n, dấu hỏi/dấu ngã
 • Tập làm văn: Tập viết thư và phong bì thư

Tuần 11: Quê hương

 • Tập đọc: Đất quý, đất yêu
 • Kể chuyện: Đất quý, đất yêu
 • Chính tả: Nghe – viết: Tiếng hò trên sông Phân biệt ong/oong, s/x, ươn/ương
 • Tập đọc: Vẽ quê hương
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Quê hương Ôn tập câu Ai làm gì ?
 • Tập viết: Ôn chữ hoa G (tiếp theo)
 • Tập đọc: Chõ bánh khúc Của di tôi
 • Chính tả: Nhớ – viết: Về quê hương Phân biệt s/x, ươn/ương
 • Tập làm văn: Nghe – kể : Tôi có đọc đầu ! Nói về quê hương

Tuần 12: Bắc – Trung – Nam

 • Tập đọc: Nắng phương Nam
 • Kể chuyện: Nắng phương Nam
 • Chính tả: Nghe – viết: Chiều trên sông Hương Phân biệt oc/ooc, tr/ch, at/ac
 • Tập đọc: Cảnh đẹp non sông
 • Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: H
 • Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam
 • Chính tả: Nghe – viết: Cảnh đẹp non sông. Phân biệt tr/ch, at/ac
 • Tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước

Tuần 13: Bắc – Trung – Nam

 • Tập đọc: Người con của Tây Nguyên
 • Kể chuyện: Người con của Tây Nguyên
 • Chính tả: Nghe – viết: Đêm trăng trên Hồ Tây Phân biệt iu/uyu, d/gi/r, dấu hỏi/dấu ngã
 • Tập đọc: Vàm Cỏ Đông
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương Dấu chấm hỏi, chấm than
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: I
 • Tập đọc: Cửa Tùng
 • Chính tả: Nghe – viết: Vàm Cỏ Đông Phân biệt it/uyt, d/gi/r, dấu hỏi/dấu ngã
 • Tập làm văn: Viết thư

Tuần 14: Anh em một nhà

 • Tập doc: Người liên lạc nhỏ
 • Kể chuyện: Người liên lạc nhỏ
 • Chính tả: Nghe – viết: Người liên lạc nhỏ. Phân biệt ay/ây, l/n, i/iê
 • Tập đọc: Nhớ Việt Bắc
 • Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm Ôn tập câu Ai thế nào ?
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: K
 • Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao
 • Chính tả: Nghe – viết: Nhớ Việt Bắc Phân biệt au/âu, l/n, i/iê
 • Tập làm văn: Nghe – kể : Tôi cũng như bác Giới thiệu hoạt động

Tuần 15: Anh em một nhà

 • Tập doc: Hũ bạc của người cha
 • Kể chuyện: Hũ bạc của người cha
 • Chính tả: Nghe – viết: Hữ bạc của người cha. Phân biệt ui/uôi, s/x, ât/âc
 • Tập đọc: Nhà bố ở
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: L
 • Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên
 • Chính tả: Nghe – viết: Nhà rông ở Tây Nguyên Phân biệt ưi/ươi, s/x, ât/âc
 • Tập làm văn: Nghe – kể : Giấu cày Giới thiệu về tổ em

Tuần 16: Thành thị và nông thôn

 • Tập đọc: Đôi bạn
 • Kể chuyện: Đôi bạn
 • Chính tả: Nghe – viết: Đôi bạn Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã
 • Tập đọc: Về quê ngoại
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị – Nông thôn Dấu phẩy
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: M
 • Tập đọc: Ba điều ước
 • Chính tả: Nhớ – viết: Về quê ngoại Phân biệt trích, dấu hỏi/dấu ngã
 • Tập làm văn: Nghe – kể : Kéo cây lúa lên Nói về thành thị, nông thôn
 • Tập đọc: Mô Côi xử kiện

Tuần 17: Thành thị và nông thôn

 • Kể chuyện: Mồ Côi xử kiện
 • Chính tả: Nghe – Viết: Vầng trăng quê em Phân biệt d/gi/r, ăt/ăc
 • Tập đọc: Anh Đom Đóm
 • Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ đặc điểm Ôn tập câu Ai thế nào ? Dấu phẩy
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: N
 • Tập đọc: Âm thanh thành phố
 • Chính tả: Nghe – viết: Âm thanh thành phố Phân biệt ui/uôi, d/gi/r, ăt/ăc
 • Tập làm văn: Viết về thành thị, nông thôn

Tuần 18: Ôn tập học kì I

Xem sách online


Tải sách

download button