Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 3 / Toán học / Sách Giáo Khoa Toán Lớp 3 Tập 1 Cánh Diều

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 3 Tập 1 Cánh Diều

Giới thiệu sách Giáo Khoa Toán Lớp 3 Tập 1 Cánh Diều

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 3 Tập 1 Cánh Diều gồm 2 chương: Bảng nhân, bảng chia và Nhân chia các số trong phạm vi 1000. Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về cuốn sách giáo khoa Toán Học Lớp 3 Tập 1 Cánh Diều trong phần tiếp theo nhé!

toan lop 3 tap 1 canh dieu

Nội dung Sách

Chương 1: Bảng nhân, bảng chia

Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Ôn tập về hình học và đo lường

Mi-li-mét

Ôn tập về phép nhân, bảng nhân 2, bảng nhân 5

Bảng nhân 3

Bảng nhân 4

Bảng nhân 6

Gấp một số lên một số lần

Bảng nhân 7

Bảng nhân 8

Bảng nhân 9

Luyện tập

Luyện tập (Tiếp theo)

Gam

Ôn tập về phép chia, bảng chia 2, bảng chia 5

Bảng chia 3

Bảng chia 4

Bảng chia 6

Giảm một số đi một số lần

Bảng chia 7

Bảng chia 8

Bảng chia 9

Luyện tập

Luyện tập (Tiếp theo)

Một phần hai. Một phần tư

Một phần ba. Một phần năm. Một phần sáu

Một phần bảy. Một phần tám. Một phần chín

Em ôn lại những gì đã học

Em vui học toán

Chương 2: Nhân, chia các số trong phạm vi 1000

Nhân số tròn chục với một chữ số

Nhân với số có một chữ số (không nhớ)

Luyện tập

Phép chia hết. Phép chia có dư

Chia số tròn trục, tròn trăm cho số có một chữ số

Chia cho số có một chữ số

Luyện tập

Luyện tập chung

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Giải bài toán có đến hai bước tính

Làm quen với biểu thức số

Tính giá trị biểu thức số

Tính giá trị biểu thức số (tiếp theo)

Tính giá trị biểu thức số (tiếp theo)

Luyện tập chung

Mi-li-lít

Nhiệt độ

Góc vuông, góc không vuông

Hình tam giác. Hình tứ giác

Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác

Hình chữ nhật

Hình vuông

Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông

Em ôn lại những gì đã học

Em vui học toán

Ôn tập về phép nhân, phép chia trong phạm vi 1 000

Ôn tập về hình học và đo lường

Ôn tập chung

Xem sách online


Tải sách

download button