Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 3 / Toán học / Sách giáo khoa Toán Lớp 3 Tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Sách giáo khoa Toán Lớp 3 Tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Giới thiệu về sách giáo khoa Toán lớp 3 Tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Sách giáo khoa Toán lớp 3 Tập 1 Chân Trời Sáng Tạo giúp các em học sinh phát triển toàn diện về tư duy, phẩm chất và năng lực. Đồng thời giúp người học dễ dàng vận dụng những kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn cuộc sống. SGK Toán lớp 3 Tập 1 bộ Chân trời sáng tạo do NXB Giáo dục Việt Nam biên soạn và thực hiện. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về nội dung sách ngay dưới đây nhé!

Toan 3 Tap 1 Canh dieu 600x842 1

Nội dung sách

 1. Chương 1: Ôn tập và bổ sung

  Toán 3 (Tập một) – Chương 1

  1. Ôn tập các số đến 1000

   Toán 3 (Tập một) – Bài 1

  2. Ôn tập phép cộng, phép trừ

   Toán 3 (Tập một) – Bài 2

  3. Cộng nhẩm, trừ nhẩm

   Toán 3 (Tập một) – Bài 3

  4. Tìm số hạng

   Toán 3 (Tập một) – Bài 4

  5. Tìm số bị trừ, tìm số trừ

   Toán 3 (Tập một) – Bài 5

  6. Ôn tập phép nhân

   Toán 3 (Tập một) – Bài 6

  7. Ôn tập phép chia

   Toán 3 (Tập một) – Bài 7

  8. Tìm thừa số

   Toán 3 (Tập một) – Bài 8

  9. Tìm số bị chia, tìm số chia

   Toán 3 (Tập một) – Bài 9

  10. Em làm được những gì? (1)

   Toán 3 (Tập một) – Bài 10

  11. Mi-li-mét

   Toán 3 (Tập một) – Bài 11

  12. Hình tam giác. Hình tứ giác

   Toán 3 (Tập một) – Bài 12

  13. Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương

   Toán 3 (Tập một) – Bài 13

  14. Xếp hình

   Toán 3 (Tập một) – Bài 14

  15. Xem đồng hồ

   Toán 3 (Tập một) – Bài 15

  16. Bài số toán giải bằng hai bước tính

   Toán 3 (Tập một) – Bài 16

  17. Làm quen với biểu thức

   Toán 3 (Tập một) – Bài 17

  18. Tính giá trị của biểu thức

   Toán 3 (Tập một) – Bài 18

  19. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo 1)

   Toán 3 (Tập một) – Bài 19

  20. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo 2)

   Toán 3 (Tập một) – Bài 20

  21. Làm tròn số

   Toán 3 (Tập một) – Bài 21

  22. Làm quen với chữ số la mã

   Toán 3 (Tập một) – Bài 22

  23. Em làm được những gì? (2)

   Toán 3 (Tập một) – Bài 23

  24. Thực hành và trải nghiệm (1)

   Toán 3 (Tập một) – Bài 24

 2. Chương 2: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1 000

  Toán 3 (Tập một) – Chương 2

  1. Bảng nhân 3

   Toán 3 (Tập một) – Bài 25

  2. Bảng chia 3

   Toán 3 (Tập một) – Bài 26

  3. Bảng nhân 4

   Toán 3 (Tập một) – Bài 27

  4. Bảng chia 4

   Toán 3 (Tập một) – Bài 28

  5. Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm

   Toán 3 (Tập một) – Bài 29

  6. Nhân nhẩm, chia nhẩm

   Toán 3 (Tập một) – Bài 30

  7. Em làm được những gì? (3)

   Toán 3 (Tập một) – Bài 31

  8. Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1 000

   Toán 3 (Tập một) – Bài 32

  9. Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1 000 (tiếp theo)

   Toán 3 (Tập một) – Bài 33

  10. Phép chia hết và phép chia có dư

   Toán 3 (Tập một) – Bài 34

  11. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

   Toán 3 (Tập một) – Bài 35

  12. Em làm được những gì? (4)

   Toán 3 (Tập một) – Bài 36

  13. Bảng nhân 6

   Toán 3 (Tập một) – Bài 37

  14. Bảng chia 6

   Toán 3 (Tập một) – Bài 38

  15. Gấp một số lên một số lần

   Toán 3 (Tập một) – Bài 39

  16. Bảng nhân 7

   Toán 3 (Tập một) – Bài 40

  17. Bảng chia 7

   Toán 3 (Tập một) – Bài 41

  18. Bảng nhân 8

   Toán 3 (Tập một) – Bài 42

  19. Bảng chia 8

   Toán 3 (Tập một) – Bài 43

  20. Giảm một số đi một số lần

   Toán 3 (Tập một) – Bài 44

  21. Bảng nhân 9

   Toán 3 (Tập một) – Bài 45

  22. Bảng chia 9

   Toán 3 (Tập một) – Bài 46

  23. Em làm được những gì? (5)

   Toán 3 (Tập một) – Bài 47

  24. Xem đồng hồ

   Toán 3 (Tập một) – Bài 48

  25. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

   Toán 3 (Tập một) – Bài 49

  26. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

   Toán 3 (Tập một) – Bài 50

  27. Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

   Toán 3 (Tập một) – Bài 51

  28. Hình tròn

   Toán 3 (Tập một) – Bài 52

  29. Nhiệt độ. Đo nhiệt độ

   Toán 3 (Tập một) – Bài 53

  30. Em làm được những gì? (6)

   Toán 3 (Tập một) – Bài 54

  31. Thực hành và trải nghiệm (2)

   Toán 3 (Tập một) – Bài 55

  32. Ôn tập học kì 1

   Toán 3 (Tập một) – Bài 56

  33. Thực hành và trải nghiệm (3)

   Toán 3 (Tập một) – Bài 57

Xem sách online


Tải sách

download button