Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 3 / Toán học / Sách giáo khoa Toán Lớp 3 Tập 1 Kết Nối Tri Thức

Sách giáo khoa Toán Lớp 3 Tập 1 Kết Nối Tri Thức

Giới thiệu sách giáo khoa Toán Lớp 3 Tập 1 Kết Nối Tri Thức

Sách giáo khoa Toán Lớp 3 Tập 1 Kết Nối Tri Thức gồm có 7 chủ đề: Ôn tập và bổ sung; Bảng nhân, bảng chia; Làm quen với hình phẳng, hình khối; Phép nhân, phép chia trong phạm vi 100; Một số đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích, nhiệt độ; Phép nhân, phép chia trang phạm vi 1000; Ôn tập học kì 1. Xem chi tiết nội dung cuốn sách giáo khoa Toán Lớp 3 Tập 1 Kết Nối Tri Thức ngay dưới đây.

toan lop 3 tap 1 ket noi tri thuc voi cuoc song

  • Bạn đang xem bài viết của SGK

Nội dung sách

Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung

Bài 1: Ôn tập các số đến 1000
Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000
Bài 3: Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ
Bài 4: Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5
Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3
Bài 6: Bảng nhân 4, bảng chia 4
Bài 7: Ôn tập hình học và đo lường
Bài 8: Luyện tập chung

Chủ đề 2: Bảng nhân, bảng chia

Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6
Bài 10: Bảng nhân 7, bảng chia 7
Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8
Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9
Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia
Bài 14: Một phần mấy
Bài 15: Luyện tập chung

Chủ đề 3: Làm quen với hình phẳng, hình khối

Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng
Bài 17: Hình tròn. Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn
Bài 18: Góc, góc vuông, góc không vuông
Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông
Bài 20: Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, hình vuông, hình chữ nhật và vẽ trang trí
Bài 21: Khối lập phương, khối hộp hình chữ nhật
Bài 22: Luyện tập chung

Chủ đề 4: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 100

Bài 23: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số
Bài 24: Gấp một số lên một số lần
Bài 25: Phép chia hết, phép chia có dư
Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Bài 27: Giảm một số đi một số lần
Bài 28: Bài toán giải bằng hai bước tính
Bài 29: Luyện tập chung

Chủ đề 5: Một số đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích, nhiệt độ

Bài 30: Mi – li – mét
Bài 31: Gam
Bài 32: Mi – li -lít
Bài 33: Nhiệt độ, Đơn vị đo nhiệt độ
Bài 34: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị mi – li – mét, gam, mi – li – lít, độ C
Bài 35: Luyện tập chung

Chủ đề 6: Phép nhân, phép chia trang phạm vi 1000

Bài 36: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Bài 38: Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số
Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Bài 40: Luyện tập chung

Chủ đề 7: Ôn tập học kì 1

Bài 41: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000
Bài 42: Ôn tập biểu thức số
ài 43: Ôn tập hình học và đo lường
Bài 44: Ôn tập chung

Xem sách online

Tải sách

download button