Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 3 / Toán học / Sách giáo khoa Toán Lớp 3 Tập 2 Kết Nối Tri Thức

Sách giáo khoa Toán Lớp 3 Tập 2 Kết Nối Tri Thức

Giới thiệu sách giáo khoa Toán Lớp 3 Tập 2 Kết Nối Tri Thức

Sách giáo khoa Toán Lớp 3 Tập 2 Kết Nối Tri Thức là tiếp nối của cuốn sách giáo khoa Toán Lớp 3 Tập 1 Kết Nối Tri Thức, do NXB Giáo Dục Việt Nam phát hành.

Cuốn sách gồm có 9 chủ đề: Các số đến 10000; Chu vi, diện tích một số hình phẳng; Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 10000; Các số đến 100000; Cộng, trừ trong phạm vi 100000; Xem đồng hồ, Tháng – năm, Tiền Việt Nam; Nhân, chia trong phạm vi 100000; Làm quen với yếu tố thống kê, xác suất; Ôn tập cuối năm. Hãy cùng ihoc.vn tìm hiểu chi tiết về cuốn sách giáo khoa Toán Lớp 3 Tập 2 Kết Nối Tri Thức này nhé!

toan 3 tap 2 ket noi tri thuc voi cuoc song

Nội dung sách

Chủ đề 8: Các số đến 10000

Bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10000
Bài 46: So sánh các số trong phạm vi 10000
Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã
Bài 48: Làm tròn số đến hàn chục, hàng trăm
Bài 49: Luyện tập chung

Chủ đề 9: Chu vi, diện tích một số hình phẳng

Bài 50: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông
Bài 51: Diện tích của một hình. Xăng – ti – mét vuông
Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông
Bài 53: Luyện tập chung

Chủ đề 10: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 10000

Bài 54: Phép cộng trong phạm vi 10000
Bài 55: Phép trừ trong phạm vi 10000
Bài 56: Nhân số có bốn chữ số với một số có một chữ số
Bài 57: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Bài 58: Luyện tập chung

Chủ đề 11: Các số đến 100000

Bài 59: Các số có năm chữ số. Số 100000
Bài 60: So sánh các số trong phạm vi 100000
Bài 61: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn
Bài 62: Luyện tập chung

Chủ đề 12: Cộng, trừ trong phạm vi 100000

Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100000
Bài 64: Phép trừ trong phạm vi 100000
Bài 65: Luyện tập chung

Chủ đề 13: Xem đồng hồ. Tháng – năm. Tiền Việt Nam

Bài 66: Xem đồng hồ. Tháng – năm
Bài 67: Thực hành xem đồng hồ, xem lịch
Bài 68: Tiền Việt Nam
Bài 69: Luyện tập chung

Chủ đề 14: Nhân, chia trong phạm vi 100000

Bài 70: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Bài 71: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Bài 72: Luyện tập chung

Chủ đề 15: Làm quen với yếu tố thống kê, xác suất

Bài 73: Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu
Bài 74: Khả năng xảy ra của một sự kiện
Bài 75: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, ghi chép số liệu, đọc bảng số liệu

Chủ đề 16: Ôn tập cuối năm

Bài 76: Ôn tập các số trong phạm vi 10000, 100000
Bài 77: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100000
Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100000
Bài 79: Ôn tập hình học và đo lường
Bài 80: Ôn tập bảng số liệu, khả năng xảy ra của một sự kiện
Bài 81: Ôn tập chung

Xem sách online


Tải sách

download button