Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 4 / Lịch sử và Địa lí / Sách Giáo Khoa Lịch sử và Địa lý Lớp 4 – Giáo dục Việt Nam

Sách Giáo Khoa Lịch sử và Địa lý Lớp 4 – Giáo dục Việt Nam

Giới thiệu Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lý Lớp 4 – Giáo dục Việt Nam

Sách Giáo Khoa Lịch Sử và Địa Lí Lớp 4 là sách giáo khoa cơ bản do Bộ Giáo Dục Đào Tạo tổ chức biên soạn và ban hành. Tập sách gồm phần mở đầu, phần lịch sử và phần địa lý. Cùng IHOC tìm hiểu chi tiết về nội dung chương trình học của sách giáo khoa Lịch sử và Địa lý lớp 4 – Giáo dục Việt Nam dưới đây nhé!

Lich su va dia li 4 500x554 1

Nội dung sách

 1. Phần mở đầu

  Sách giáo khoa Lịch sử và địa lí lớp 4 – Phần mở đầu

  1. Bài số 1: Môn lịch sử và địa lí

   Sách giáo khoa Lịch sử và địa lí lớp 4 – Bài 1: Môn lịch sử và địa lí.

  2. Bài số 2: Làm quen với bản đồ

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 2: Làm quen với bản đồ

  3. Bài số 3: Làm quen với bản đồ (tiếp theo)

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 3: Làm quen với bản đồ (tiếp theo)

 2. Buổi đầu dựng và giữ nước

  Khoảng năm 700 TCN đến năm 179TCN

  1. Bài số 1: Nước Văn Lang

   Sách giáo khoa Lịch sử và địa lí lớp 4 – Bài 1: Nước Văn Lang

  2. Bài số 2: Nước Âu Lạc

   Sách giáo khoa Lịch sử và địa lí lớp 4 – Bài 2: Nước Âu Lạc

 3. Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập

  Từ năm 179 TCN đến năm 938

  1. Bài số 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

   Sách giáo khoa Lịch sử và địa lí lớp 4 – Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

  2. Bài số 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

   Sách giáo khoa Lịch sử và địa lí lớp 4 – Bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

  3. Bài số 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)

   Sách giáo khoa Lịch sử và địa lí lớp 4 – Bài 5: Chiến thằng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)

  4. Bài số 6: Ôn tập

   Sách giáo khoa Lịch sử và địa lí lớp 4 – Bài 6: Ôn tập

 4. Buổi đầu độc lập

  Từ năm 938 đến năm 1009

  1. Bài số 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân.

   Sách giáo khoa Lịch sử và địa lí lớp 4 – Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

  2. Bài số 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)

   Sách giáo khoa Lịch sử và địa lí lớp 4 – Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)

 5. Nước Đại Việt thời Lý

  Từ năm 1009 đến năm 1229

  1. Bài số 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

   Sách giáo khoa Lịch sử và địa lí lớp 4 – Bài 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long.

  2. Bài số 10: Chùa thời Lý

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 10: Chùa thời Lý

  3. Bài số 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 – 1077)

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 – 1077)

 6. Nước Đại Việt thời Trần

  Từ năm 1226 đến năm 1400

  1. Bài số 12: Nhà Trần thành lập

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 12: Nhà Trần thành lập

  2. Bài số 13: Nhà Trần và việc đắp đê

   Sách giao khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 12: Nhà Trần và việc đắp đê

  3. Bài số 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.

  4. Bài số 15: Nước ta cuối thời Trần

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 15: Nước ta cuối thời Trần

 7. Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê

  Thế kỉ XV

  1. Bài số 16: Chiến thắng Chi Lăng

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 16: Chiến thắng Chi Lăng

  2. Bài số 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước.

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước.

  3. Bài số 18: Trường học thời Hậu Lê

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 18: Trường học thời Hậu Lê.

  4. Bài số 19: Văn học và khoa học thời Hậu Lê

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 19: Văn học và khoa học thời Hậu Lê

  5. Bài số 20: Ôn Tập

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 20: Ôn tập

 8. Nước Đại Việt thế kỉ XVI – XVIII

  Sau khi Hậu Lê suy yếu

  1. Bài số 21: Trịnh – Nguyễn phân tranh

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 21: Trịnh – Nguyễn phân tranh

  2. Bài số 22: Cuộc khuẩn hoang ở Đàng Trong

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong

  3. Bài số 23: Thành thị ở thế kỉ XVI – XVII

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 23: Thành thị ở thế kỉ XVI – XVII

  4. Bài số 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786)

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786)

  5. Bài số 25: Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)

  6. Bài số 26: Những chính sách kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 26: Những chính sách kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung

 9. Buổi đầu thời Nguyễn

  Từ năm 1802 đến năm 1858)

  1. Bài số 27: Nhà Nguyễn thành lập

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập

  2. Bài số 28: Kinh thành Huế

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 28: Kinh thành Huế

  3. Bài số 29: Tổng kết

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 29: Tổng kết

 10. Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du.

  Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – phần Địa lí

  1. Bài số 1: Dãy Hoàng Liên Sơn

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 1: Dãy Hoàng Liên Sơn (phần Địa lí)

  2. Bài số 2: Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4: Bài 2: Một số dân tộc ở dãy Hoàng Liên Sơn

  3. Bài số 3: Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4: Bài 3: Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn

  4. Bài số 4: Trung Du Bắc Bộ

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 4: Trung Du Bắc Bộ

  5. Bài số 5: Tây Nguyên

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 5: Tây Nguyên

  6. Bài số 6: Một số dân tộc ở Tây Nguyên

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 6: Một số dân tộc ở Tây Nguyên (phần Địa lí)

  7. Bài số 7: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 7: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên

  8. Bài số 8: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (tiếp theo)

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 8: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (phần Địa lí )

  9. Bài số 9: Thành phố Đà Lạt

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 9: Thành phố Đà Lạt (phần Địa lí)

  10. Bài số 10: Ôn tập

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 10: Ôn tập (phần Địa lí)

 11. Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền Đồng Bằng

  Phần Địa lí của sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4

  1. Bài số 11: Đồng bằng Bắc Bộ

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 11: Đồng bằng Bắc Bộ

  2. Bài số 12: Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 12: Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

  3. Bài số 13: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 13: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

  4. Bài số 14: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (tiếp theo)

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 14: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (tiếp theo) (phần Địa lí)

  5. Bài số 15: Thủ đô Hà Nội

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 15: Thủ đô Hà Nội (phần Địa lí)

  6. Bài số 16: Thành phố Hải Phòng

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 16: Thành phố Hải Phòng (phần địa lí)

  7. Bài số 17: Đòng bằng Nam Bộ

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 17: Đồng bằng Nam Bộ (phần Địa lí)

  8. Bài số 18: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 18: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ (phần Địa lí)

  9. Bài số 19: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 19: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (phần Địa lí)

  10. Bài số 20: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (tiếp theo)

   Sách giáo khoa Lịch sử và Đia lí lớp 4 – Bài 20: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (tiếp theo) (phần Địa lí)

  11. Bài số 21: Thành phố Hồ Chí Minh

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 21: Thành phố Hồ Chí Minh (phần Địa lí)

  12. Bài số 22: Thành phố Cần Thơ

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 22: Thành phố Cần Thơ (phần Địa lí)

  13. Bài số 23: Ôn Tập

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 23: Ôn tập (phần Địa lí)

  14. Bài số 24: Dải đồng bằng duyên hải miền Trung

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 24: Dải đồng bằng duyên hải miền Trung ( phần Địa lí)

  15. Bài số 25: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 25: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung.

  16. Bài số 26: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung (Tiếp theo)

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 26: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung (Tiếp theo)

  17. Bài số 27: Thành phố Huế

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 27: Thành phố Huế

  18. Bài số 28: Thành phố Đà Nẵng

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 28: Thành phố Đà Nẵng

 12. Vùng biển Việt Nam

  Phần Địa lí của sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4

  1. Bài số 29: Biển, đảo và quần đảo

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 29: Biển, đảo và quần đảo

  2. Bài số 30: Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 30: Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam. (phần Địa lí)

  3. Bài số 31 – 32: Ôn tập

   Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4 – Bài 31 – 32: Ôn tập (phần Địa lí)

Xem sách online


Tải sách

download button