Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 4 / Toán học / Sách giáo khoa Toán Lớp 4 – Giáo dục Việt Nam

Sách giáo khoa Toán Lớp 4 – Giáo dục Việt Nam

Giới thiệu sách giáo khoa Toán Lớp 4 – Giáo dục Việt Nam

Sách giáo khoa Toán Lớp 4 là cuốn sách giáo khoa được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia giáo dục hàng đầu và được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép lưu hành, sử dụng trong giảng dạy tại các trường tiểu học. Trong môn toán lớp 4, học sinh sẽ được học nhiều dạng toán của các phép nhân, chia, cộng, trừ.

Bên cạnh đó, nội dung chương trình toán 4 sẽ đa dạng hơn bởi nhiều dạng bài toán. Ví dụ như dạng toán tổng hiệu, trung bình cộng…đòi hỏi sự linh hoạt trong việc đặt ra lời giải. Và áp dụng các kiến thức đã học trình bày thành bài giải tốt nhất. Cùng SGK online tìm hiểu chi tiết nội dung cuốn Sách giáo khoa Toán Lớp 4 – Giáo dục Việt Nam trong bài viết sau đây.

toan lop 4 nxb giao duc viet nam

Nội dung sách

Chương 1: Số tự nhiên, bảng đơn vị đo khối lượng

 • Ôn tập các số đến 100 000
 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
 • Biểu thức có chứa một chữ
 • Luyện tập
 • Các số có sáu chữ số
 • Luyện tập
 • Hàng Và lớp
 • So sánh các số có nhiều chữ số
 • Triệu Và lớp triệu
 • Triệu và lớp triệu (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Dãy số tự nhiên
 • Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
 • So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
 • Luyện tập
 • Yên, tạ, tấn
 • Bảng đơn vị đo khối lượng
 • Giây, thế kỉ
 • Luyện tập
 • Tìm số trung bình cộng
 • Luyện tập
 • Biểu đồ
 • Biểu đồ (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung

Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên, hình họcPhép cộng

 • Phép trừ
 • Luyện tập
 • Biểu thức có chứa hai chữ
 • Tính chất giao hoán của phép cộng
 • Biểu thức có chúa ba chữ
 • Tính chất kết hợp của phép cộng
 • Luyện tập
 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
 • Hai đường thẳng vuông góc
 • Hai đường thẳng song song
 • Vẽ hai đường thẳng vuông góc
 • Vẽ hai đường thẳng song song
 • Thực hành Vẽ hình chữ nhật
 • Thực hành Vẽ hình vuông
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Nhân với số có một chữ số
 • Tính chất giao hoán của phép nhân
 • Nhân với 10, 100, 1000. Chia cho 10, 100, 1000
 • Tính chất kết hợp của phép nhân
 • Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
 • Đề-Xi-mét vuông
 • Mét vuông
 • Nhân một số với một tổng
 • Nhân một số với một hiệu
 • Luyện tập
 • Nhân với số có hai chữ số
 • Luyện tập
 • Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
 • Nhân với số có ba chữ số
 • Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Chia một tổng cho một số
 • Chia cho số có một chữ số
 • Luyện tập
 • Chia một số cho một tích
 • Chia một tích cho một số
 • Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
 • Chia cho số có hai chữ số
 • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Thương có chữ số 0
 • Chia cho số có ba chữ số
 • Luyện tập
 • Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung

Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9. Giới thiệu hình bình hành

 • Dấu hiệu chia hết cho 2
 • Dấu hiệu chia hết cho 5
 • Luyện tập
 • Dấu hiệu chia hết cho 9
 • Dấu hiệu chia hết cho 3
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Ki-lô-mét vuông
 • Luyện tập
 • Hình bình hành
 • Diện tích hình bình hành
 • Luyện tập

Chương 4: Phân số, các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi

 • Phân số
 • Phân số và phép chia số tự nhiên
 • Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Phân số bằng nhau
 • Rút gọn phân số
 • Luyện tập
 • Quy đồng mẫu số các phân số
 • Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • So sánh hai phân số cùng mẫu số
 • Luyện tập
 • So sánh hai phân số khác mẫu số
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Phép cộng phân số
 • Phép cộng phân số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Phép trừ phân số
 • Phép trừ phân số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Phép nhân phân số
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Tìm phân số của một số
 • Phép chia phân số
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Hình thoi
 • Diện tích hình thoi
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung

Chương 5: Tỉ số, một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ

 • Giới thiệu tỉ số
 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Tìm hai số khi biết hiệu Và tỉ số của hai số đó
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Τỉ lệ bản đồ
 • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
 • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
 • Thực hành
 • Thực hành (tiếp theo)

Chương 6: Ôn tập

 • Ôn tập về số tự nhiên
 • Ôn tập về số tự nhiên
 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
 • Ôn tập về biểu đồ
 • Ôn tập về phân số
 • Ôn tập về các phép tính với phân số
 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
 • Ôn tập về đại lượng
 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
 • Ôn tập về hình học
 • Ôn tập về hình học (tiếp theo)
 • Ôn tập về tìm số trung bình cộng
 • Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng Và hiệu của hai số đó
 • Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung

Xem sách online


Tải sách

download button