Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 6 / Toán học / Sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Giới thiệu sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 208 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung của sách gồm 3 phần: Số và Đại số, Hình học và đo lường, Một số yếu tố thống kê và xác suất.

Nội dung của sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo hướng đến mục đích đảm bảo dễ dạy, dễ học gần với Toán học thực tiễn. Các hoạt động học tập được chọn lọc phù hợp với lứa tuổi và khả năng nhận thức của học sinh, thể hiện tinh thần tích hợp, gắn bó môn Toán với các môn học khác, đáp ứng nhu cầu của học sinh.

Thư viện học liệu tin tưởng răng với cách biên soạn này. sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo sẽ hỗ trợ giáo viên và học sinh được những khó khăn trong quá trình dạy học, đồng thời giúp các em hứng thú hơn khi học tập.

toan lop 6 tap 1 chan troi sang tao

Nội dung sách

CHƯƠNG 1.SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Bài 2. Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên

Bài 3. Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên

Bài 4. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Bài 5. Thứ tự thực hiện các phép tính

Bài 6. Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

Bài 7. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bài 8. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Bài 9. Ước và bội

Bài 10. Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Bài 11. Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Bài 12. Ước chung. Ước chung lớn nhất

Bài 13. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Bài 14. Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Bài tập cuối chương 1

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

Bài 1. Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

Bài 2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên

Bài 3. Phép cộng và phép trừ hai số nguyên

Bài 4. Phép nhân và phép chia hai số nguyên

Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vui học cùng số nguyên

Bài tập cuối chương 2

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Bài 1. Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều

Bài 2. Hình chữ nhật – Hình thoi. Hình bình hành – Hình thang cân

Bài 3. Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

Bài tập cuối chương 3

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu

Bài 2. Biểu diễn dữ liệu trên bảng

Bài 3. Biểu đồ tranh

Bài 4. Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép

Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương

Bài tập cuối chương 4

Xem sách online


Tải sách

download button